cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Televize dává detem spatný príklad jídla

Nezdravé výbery potravin, které prinásejí spatné dusledky v reálném zivote, ukazují v pozitivním svetle televizní programy zamerené na deti, zjistila analýza výstupu vysílání.

Výzkum v televizi, který se ukázal detem v Anglii a Irsku, byl publikován v casopise BMJ Archivy nemoci v detství.

Ze vsech programu sledovaných detmi pocházelo z USA jen 40%. Témer vsechny názory na potraviny a nápoje byly prezentovány pozitivními znaky - dobroty:

  • V pozitivním svetle v 1 ve 3 prípadech (32,6%)
  • Vyjádreno negativne témer 1 z 5 prílezitostí (19,8%)
  • Neutrálne v asi polovine prípadu (47,5%).

V tomto velmi prevázne pozitivním rámcovém plánu bylo zaznamenáno celkem 1 155 potravin a nápoju, ale umístení bylo obvykle spatným príkladem zdraví, ríkají autori:

"Nezdravé potraviny, jako napríklad sladké obcerstvení a bonbóny, predstavovaly 47,5% vsech umístení v potravinách a cukrem oslazené nápoje predstavovaly 25% vsech nápoju specifických pro nápoje."

Kdykoli potraviny nebo nápoje byly soucástí detského televizního obsahu, obvykle to:

  • Byl mimo dum a nebyl soucástí jídla
  • Zapojené "lidské postavy bez nadváhy, nejcasteji bílý dospelý muz, který hraje hlavní roli v programovém spiknutí."

Kontext pro zobrazení jídla a nápoju byl nejcasteji spolecenský nebo slavnostní (25,2%). Hlad nebo zízen byly témer stejne casté (25,0%) a pouze 2% "motivace" se týkalo zdraví.

Výskyt jídla a nápoju predstavoval 4,8% z celkového vysílacího materiálu a prumerne 13,2 sekund pro kazdou prícku.

"Nevhodné nebo presné"

Profesor Colum Dunne, spoluautor a reditel výzkumu na Lékarské fakulte University of Limerick v Irsku, ríká: "Pres konzumaci nezdravých výrobku bylo více nez 90% osob bez nadváhy.

"Toto není uzitecné ani presné zobrazení soucasného irského a britského obyvatelstva, kde jsou nadváha a obezita prevazující a stále problematictejsí."

Vedoucí autor prof. Clodagh O'Gorman dodává: "Zatímco existuje jasná souvislost mezi vystavením reklamy nezdravým potravinám a jejich spotrebu u malých detí, dopad nezdravého obsahu jídla a nápoju v televizních programech zamerených na deti není jasný.


Prof. Clodagh O'Gorman ríká: "Zatímco existuje jasná spojitost mezi vystavením reklamy na nezdravé potraviny a jejich spotrebu u malých detí, dopad nezdravého obsahu jídla / nápoje v televizních programech zamerených na deti není jasný."

"Jídlo a pití jsou spolecné aktivity v rámci programu zamerených na deti, pricemz nezdravé potraviny a nápoje jsou obzvláste bezné a casto spojené s pozitivními motivujícími faktory a zrídka se projevují s negativními výsledky."

Výzkum, dodávají autori, pridává k malému poctu studií, které tuto problematiku zkoumaly, "které byly z velké cásti zalozeny na pozorováních v USA v nejlepsím case, a nikoliv na programování specifických pro deti".

Výsledky predchozího výzkumu v USA ukazují, ze sladké potraviny a nápoje s nízkým obsahem zivin predstavují az 60% vsech podnetu v televizním seriálu. Dalsí nálezy USA citované v tomto dokumentu zahrnují:

  • Více nez dve tretiny filmu obsahovalo alespon jednu prodejnu potravin, nápoju nebo potravin
  • Ve filmech pro mladsí deti bylo více umístených znacek nez u jiných vekových skupin.

Dalsí predcházející americká studie "ukázala, ze nezdravé potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru byly v prehlídkách orientovaných na mládez výrazne casteji nez v dospelých výstavách."

Dokument je plný statistik - zde je dalsí obzaloba: "Disney kanály ukazují 16,6 jídel a nápoju za hodinu, v kontrastu s 6 az 9 na prime-time programování."

Autori dospeli k záveru, ze budoucí televizní porady pro deti by se mely zabývat otázkou "zaclenením castých a pozitivne spojených konotací se zdravými potravinami a chováním".

Cinnost prumyslu a vlády je omezená

Stovky firem, od Burger King po PepsiCo, se prihlásily k prumyslovému kódu televizní reklamy zamerené na deti. Cílem této iniciativy je "presunout smes potravin urcených pro deti do 12 let, aby podporila zdravejsí dietní volby a zdravý zivotní styl" - ale není povinná a rídí pouze reklamu, nikoliv programovací obsah.

Americká Federální komise pro komunikaci vydala oznámení o "Posílení rodicu a ochrane detí ve vyvíjející se mediální scéne" - ale ani to nezajímá programovací obsah, nýbrz se zameruje na kontrolu inzerentu.

Síla televizních poradu je vsak dobre zavedená - vcetne schopnosti pozitivne ovlivnovat deti. Napríklad televizní porady mohou zlepsit chování detí - studie z února 2013 Pediatrie ze deti mohou napodobovat dobré i spatné chování v televizi. Intervencní skupina v procesu prokázala mensí agresi a celkový nárust prosociálního chování.

Není to jen vliv toho, co se v televizi projevuje, ze postihuje deti - fyzický cin sledování televize muze být sám o sobe nezdravý.

V cervnu 2013 se objevily zprávy o výzkumu, podle nehoz televize v loznici byly spojeny s detskou obezitou. "Televize v loznici muze zpusobit dodatecné narusení zdravých návyku, nad rámec pravidelného sledování televize," uvedl jeden z autoru clánku publikovaného v Americký zurnál preventivní medicíny.

Nepravidelná nebo nedostatecná spánek zvysuje riziko diabetu

Nepravidelná nebo nedostatecná spánek zvysuje riziko diabetu

Lidé, kterí mají nepravidelné spánkové vzorce a / nebo nespí dostatecne, mají vyssí riziko vývoje metabolického syndromu a diabetu, vedcu z Harvardské lékarské skoly a Brigham a Women's Hospital v Bostonu, uvedli v casopise Science Translational Medicine. Orfeu Buxton, PhD. a tým zkoumali zdravé dobrovolníky po dobu 29 dnu.

(Health)

Spolecné podmínky dusevního zdraví pred bariatrickou operací

Spolecné podmínky dusevního zdraví pred bariatrickou operací

Podmínky dusevního zdraví, jako je deprese a poruchy príjmu potravy, jsou casté u pacientu, kterí hledají a podstupují bariatrickou operaci, podle studie publikované v JAMA. Pacienti, kterí hledají bariatrickou operaci, mohou trpet depresí. Bariatrická chirurgie je prijatým zpusobem podpory úbytku telesné hmotnosti u tezce obézních jedincu a snizování rizika onemocnení souvisejících s obezitou, jako jsou srdecní onemocnení, mrtvice, diabetes typu 2 a urcité typy rakoviny, coz jsou nekteré z hlavních prícin úmrtí, kterým lze predejít .

(Health)