cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Trojský kun" lécba rakoviny eliminuje rakovinu u mysí

Experimentální lécba, která vyuzívá bílých krvinek, jako jsou "trójské kone", aby nesla nádorový virus, úplne zrusila rakovinu prostaty rozsírenou po chemoterapii nebo radioterapii u mysí. Vedci doufají, ze klinické studie u pacientu s rakovinou prostaty mohou zacít zacátkem roku 2013.
Claire Lewisová, profesorka na oddelení onkologie na univerzite v Sheffieldu a kolegové, píse o svých zjisteních v nedávném císle casopisu Výzkum rakoviny.
Pouzívání imunitních bunek k prenosu viru k lécbe rakoviny je vznikající pole. V cervnu 2012 vedci objevili, jak se pri vniknutí viru zabíjejícím rakovinu do krevního reciste dostává do krve a zabranuje útokum z imunitního systému, coz mu umozní dosáhnout nádorových onemocnení a zacít nicit rakovinné bunky.
Lewis a její tým také zkoumali tento prístup a objevili to výzvou je dostat dostatek viru hluboko do nádoru.
Po chemoterapii nebo radioterapii imunitní systém zaplavuje nádor bílými krvinkami nazývanými "makrofágy", které vylucují trosky zpusobené terapií.

Britstí vedci naznacili, ze terapie rakoviny "trójského kone" zcela eliminovala sírení rakoviny prostaty u mysí.Lewis a jeho kolegové zjistili, ze injekce makrofágu nesoucích nádorové bunky nebo "onkolytický virus" (OV) do krevního obehu v okamziku, kdy nastane tento nárust, "surfují vlnou" bílých krvinek a zaplavují nádor ve velkém mnozství.
"... ukazujeme, ze podávání takových makrofágu ozárením po 48 hodinách po chemoterapii (docetaxel) nebo pri ozarování nádoru zrusilo nárust primárních nádoru prostaty u mysí po lécbe a jejich rozsírení do plic do 27 nebo 40 dnu, " Oni písí.
Lécba také "výrazne prodlouzila zivotnost mysí nesoucích nádor ve srovnání s temi, kterým byl podáván docetaxel nebo samotné ozarování," dodávají.
V tiskové zpráve zverejnené minulý týden Lewis ríká:
"Nás" trojský kun "muze premenit pacientovy vlastní bílé krevní bunky na malé stroje zabíjení nádory, které bojují proti znovuzískání nádoru po ukoncení chemo nebo radioterapie."
"To je velmi silné pro pacienty, kterí podstoupili kola a kola chemoterapie nebo radioterapie, protoze lécba znamená, ze jejich vlastní bílý krvinky delají práci a otryskávají rakovinu," vysvetluje.
První autorka Munitta Muthana ze Sheffieldova oddelení infekce a imunity dodává:
"S pocátecní podporou Yorkshire Cancer Research (YCR) a v poslední dobe s Cancer Cancer Prostate, byla nase nová terapie vyvinutá k lécbe rakoviny prostaty, avsak má potenciál pouzít k lécbe pacientu s jakoukoliv formou rakoviny."
Kate Holmesová, vedoucí oddelení výzkumu rakoviny prostaty UK, popisuje studii jako "vzrusující vývoj" v prístupu "Trojský kun".
"Ukazuje se, ze tento inovativní zpusob prenosu viru zabíjejícího nádor prímo do místa rakoviny je úspesný pri snizování vývoje pokrocilých nádoru prostaty u mysí, které byly léceny chemoterapií a radioterapií."
"Pokud by tato lécba byla úspesná v lidských studiích, mohlo by to znamenat znacný pokrok v hledání lécebných postupu pro muze s rakovinou prostaty, který se rozsíril do kosti a maximalizuje dopad tradicních terapií," dodává.
Mezitím, pres Atlantik v USA, výzkumníci na klinice Mayo zjistili, ze enzym s názvem PRSS3 nebo mezotrypsin muze pomoci rídit agresivní rakovinu prostaty. Navrhují, ze jejich zjistení povede nejen k úcinnejsí lécbe pokrocilého karcinomu prostaty, ale muze také pomoci identifikovat osoby s vysokým rizikem pro agresivní formu.
Rakovina prostaty je nejcastejsím onkologickým onemocnením u muzu ve Velké Británii, kde se míra za posledních 40 let ztrojnásobila.
V roce 2009 bylo diagnostikováno asi 40 800 muzu ve Spojeném království s tímto onemocnením nebo priblizne 112 denne.
Nedávné údaje z Cancer Research UK predpovídají, ze riziko, ze clovek bude vyvíjet rakovinu behem jeho zivota, se do roku 2027 zvýsí na jeden ze dvou, a to hlavne proto, ze více lidí zije déle.
Napsal Catharine Paddock PhD

Muzská obrízka je prioritou proti HIV

Muzská obrízka je prioritou proti HIV

Zpráva, kterou pripravuje spolecne AVAC (Global Advocacy for HIV Prevention) se sídlem v USA, a rada aforistických advokátu na podporu AIDS, vyzývá k zahájení zdravotní diskusie zahrnující dobrovolné lékarské obrízko obrízky (VMMC). Publikace s názvem "Výzva k akci na dobrovolné lékarské obrízce obrízky: Implementace klícové slozky kombinované prevence" uvádí VMMC jako jeden z vedoucích nástroju pri predcházení sírení HIV.

(Health)

Film Hitchcock se u vegetativních pacientu odhaloval vedomí

Film Hitchcock se u vegetativních pacientu odhaloval vedomí

Filmový rezisér Alfred Hitchcock - "The Master of Suspense" - cinil thrillery, které jiste zaujaly predstavivost svého diváka. Nyní vsak vedci ze západní univerzity v Kanade pouzili jeden z jeho krátkých filmu, aby odhalili vedomí u pacientu ve vegetativním stavu, z nichz jeden byl 16 let zcela nereagující.

(Health)