cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zubní pasty, chemikálie proti slunecnímu zárení "zasahují do funkce spermií"

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které prerusují procesy prirozených hormonu a dríve se podílejí na ovlivnování reprodukce cloveka. Nyní se ukázalo, ze tyto chemické látky - které se nacházejí v domácích a osobních prípravcích - ovlivnují funkci spermií, coz muze mít vliv na oplodnení.

Výzkumný tým z Centra pokrocilých evropských studií a výzkumu v Nemecku a oddelení univerzity pro rust a reprodukci v Dánsku zverejnil výsledky v casopise EMBO zprávy.

Zdravotní novinky dnes nedávno informovala o nekolika zjisteních týkajících se chemikálií narusujících endokrinní systém (EDC). Jedna studie zpochybnila bezpecnostní prahovou hodnotu pro tyto chemické látky, zatímco jiné detekovaly EDC v komercne balené vode.

Výzkumníci z této nejnovejsí studie poznamenávají, ze EDC jsou prítomny ve vsech oblastech, od potravin a textilu az po drogy a výrobky pro domácnost, vcetne plastových lahví, hracek a kosmetiky.

V soucasné dobe Evropská komise prezkoumává svou politiku v oblasti lidských zdroju a jejich plány z lonského roku vyvolaly debatu mezi endokrinology a toxikology o tom, jak regulovat tyto chemické látky.

Ackoli prokázání nepríznivých úcinku EDC na cloveka bylo obtízné s nedostatkem prijatelných experimentálních systému, vedoucí studie Timo Strünker z Centra pokrocilých evropských studií a výzkumu v Nemecku uvádí, ze jejich studie "poskytuje vedecké dukazy, které napomáhají pri tvorbe mezinárodních pravidel a postupy. "

Díky novému biologickému testu vyvinutému výzkumnými pracovníky dokázali rychle testovat stovky az tisíce chemikálií, které by mohly ovlivnit funkci lidských spermií.

EDC vyvolávají zmeny v chování plavání spermií

Vysvetlují, ze pro svou studii testovali asi 100 chemikálií a zjistili významné výsledky, které naznacují, ze endokrinní disruptory mohou vést k rozsáhlým problémum s plodností v západním svete zpusobem, který dosud nebyl identifikován.

Zjistení týmu odhalila, ze asi tretina techto chemikálií vykazovala nezádoucí úcinky.


Výzkumníci zjistili, ze nekteré ECD v domácích výrobcích, jako jsou zubní pasty a opalovací krémy, ovlivnují funkci spermií u lidí, coz muze mít vliv na plodnost.

Nekteré z techto chemikálií zahrnují ultrafialové filtry, jako je 4-methylbenzyliden kafr (4-MBC), který se pouzívá v nekterých opalovacích prípravcích a Triclosan, antibakteriální cinidlo pouzívané v zubní paste.

"Poprvé," ríká profesor Niels E. Skakkebaek, vedoucí dánského týmu, "jsme prokázali prímou souvislost mezi expozicí chemikáliím narusujícím endokrinní systém a prumyslovými produkty a nepríznivými úcinky na funkci spermií."

Podívali se konkrétne na to, jak tyto chemikálie ovlivnují iontový kanál CatSper, coz vysvetluje, ze je vápníkový kanál, který rídí motilitu spermií.

Aplikovány v koncentracích, které merí v telesných tekutinách, tým ríká, ze EDC prímo otevírají kanál CatSper, zvysují hladinu vápníku v spermiích a mení své chování v plavání. Vysetrovatelé tvrdí, ze to také zpusobuje uvolnení trávicích enzymu, které pomáhají spermie prolomit vajícko.

Dále EDC delají spermie méne citlivé na progesteron a prostaglandiny, coz jsou dva hormony uvolnované bunkami kolem vajícka.

Tým ríká, ze jejich nálezy ukazují, jak EDC narusují mechanismy, které jsou základem oplodnení, tím, ze vyvolávají zmeny v chování plavání, brání navigaci spermií a narusují proniknutí do ochranného pláste vajícka.

Autori uzavírají své studium písemne:

"V této souvislosti poskytujeme prímou vazbu mezi vystavením úcinkum EDC a mozným nepríznivým úcinkum na oplodnení u cloveka, u nichz se predpokládá, ze interferencí s endokrinním systémem se vyskytuje priblizne 800 vsudyprítomných umelých chemikálií. vyhodnocena pro svou cinnost u lidí. "

Stres zjistil, ze ovlivnuje síte mozku a snizuje sebeovládání

Stres zjistil, ze ovlivnuje síte mozku a snizuje sebeovládání

Po stresujícím dni práce mohou dobré úmysly týkající se diety a cvicení rychle vyjít z okna. Nyní nová studie od vedcu na univerzite v Curychu ve Svýcarsku ukázala, jak stres muze ovlivnit oblasti mozku, které se úcastní sebeovládání. Ve studii se úcastníci rozhodli mezi chutným, nezdravým jídlem a zdravejsím a méne chutným resením.

(Health)

Riziko rakoviny muze být snízeno pomocí postupu odstranování tuku

Riziko rakoviny muze být snízeno pomocí postupu odstranování tuku

Chirurgické odstranení brisního tuku z obézních mysí snizuje riziko vzniku ultrafialového zárení zpusobující rakovinu kuze, ríkají vedci. Ovsem to, zda se to týká cloveka, je stále neznámé. UV-indukovaná rakovina kuze je nejcastejsí rakovinou ve Spojených státech a postihuje více nez 2 milióny jedincu kazdý rok.

(Health)