cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prílis mnoho soli muze zvýsit symptomy MS

Nový výzkum publikovaný v Casopis neurologie, neurochirurgie a psychiatrie zjistí, ze muze existovat vazba mezi aktivitou onemocnení pri konzumaci soli a roztrousenou sklerózou (MS).

Dietní sodík je prvek, který telo potrebuje správne. Telo pouzívá sodík k rízení krevního tlaku a krevního objemu, stejne jako k zajistení správného fungování svalu a nervu. Stolová sul je 40% sodík.

Nicméne prílis mnoho sodíku ve strave muze vést k vysokému krevnímu tlaku u nekterých lidí a potenciálne nebezpecnému nahromadení tekutin u lidí s mestnavým srdecním selháním, cirhózou nebo onemocnením ledvin.


Zdraví dospelí by meli omezit príjem sodíku na priblizne 2300 mg denne, coz by se rovnalo jedné lzicce soli.

Zdraví dospelí by meli omezit príjem sodíku na priblizne 2300 mg denne, pacienti s vysokým krevním tlakem by nemeli mít více nez 1 500 mg denne a dospelí s mestnavým srdecním selháním, cirhózou jater a onemocnením ledvin by melo být mnohem méne. Jedna cajová lzicka stolní soli obsahuje 2300 mg sodíku - príjem dospelého na celý den.

Predchozí studie nalezly potenciální vztah mezi solí a astmatem, sul a mortalitu u diabetes 1. typu, sul a riziko akceleracního bunecného stárnutí u dospívajících, sul a srdecní onemocnení a sul a kardiovaskulární onemocnení.

Sul byla také spojena s tím, ze hraje roli pri autoimunitních onemocneních, jako je psoriáza, revmatoidní artritida a ankylozující spondylitida, tím, ze manipuluje s hladinami solí a zpusobuje produkci více TH17 bunek - jejichz nadprodukce je svázána s výse uvedenými nemocemi.

Roztrousená skleróza je v soucasné dobe povazována za autoimunní onemocnení, pri níz poskození myelinu v centrálním nervovém systému (CNS) a samotných nervových vláknech narusuje prenos nervových signálu mezi mozkem a míchy a jinými cástmi tela.

Prumerná osoba v USA má asi 1 z 750 (0,1%) sanci na rozvoj MS, pricemz postihuje více nez 2,3 milionu lidí po celém svete.

S predchozím výzkumem, který naznacuje, ze sul muze zmenit autoimunitní reakci - která je také spojena s vývojem MS - se výzkumníci snazili pozorovat, zda má sul prímý vliv na prubeh onemocnení.

Byla provedena pozorovací studie zahrnující dve skupiny úcastníku s relapsující-remitentní MS.

První skupina zahrnovala 70 pacientu. Údaje o klinických, radiologických a sodíkových príjmech byly shromázdeny po dobu sledování 2 let. Vzorky krve a moci byly odebrány 12 mesícu po registraci. Úrovne soli a ukazatel zánetlivé aktivity nazývané kreatinin byly mereny v moci spolecne s merením sérového sodíku (koncentrace sodíku v krvi) a hladiny vitaminu D - nízké hladiny byly spojeny s MS.

Druhá skupina sestávala z 52 pacientu. Prílezitostné vzorky moci byly odebrány a analyzovány stejnými postupy jako u první skupiny.

Osoby s vysokým príjmem soli byly ctyrikrát více pravdepodobné, ze by zhorsily symptomy MS

Obe skupiny dosahovaly prumerného príjmu jen pres 4 g soli denne, v rozmezí od 2 g (nízké), 2-4,8 g (strední) az 4,8 g nebo více denne (vysoké). Skupina jedna mela vyssí podíl muzu s vyssími dávkami sodíku, zatímco výsledky druhé replikacní skupiny se mezi pohlaví nelisily.

Byly vzaty v úvahu vlivové faktory vcetne veku, pohlaví, trvání onemocnení, stavu kourení, hladiny vitamínu D, indexu telesné hmotnosti a lécby a analýza ukazuje souvislost mezi príznaky výskytu slané stravy a príznaky MS.

Ve srovnání s jednotlivci ve skupine, kterí konzumovali nejméne solí denne, lidé, kterí konzumují mírný nebo vysoký príjem soli, meli kolem dalsích trí epizod príznaku postupujících a byli ctyrikrát casteji zhorsující príznaky.

Bylo zjisteno, ze rentgenové zárení a skeny hledají príznaky progrese onemocnení. Tento radiologický dukaz ukázal dalsí známky zhorsení pri vyssích hladinách príjmu soli ve strave. Lidé s vysokým príjmem soli meli 3,5krát vyssí pravdepodobnost, ze budou mít radiologické známky dalsí progrese.

Vedci ríkají:

"Vysoký príjem soli je zaprícinen ruznými aspekty spatného zdravotního stavu. Závery naznacují dalsí výzkum, zda by snízení dietní soli mohlo zmírnit symptomy MS nebo zpomalit progresi onemocnení."

Jako bod diskuse ve výzkumné práci výzkumníci poznamenávají, ze ackoli existuje souvislost mezi zvýseným príjmem soli a zvýsenou aktivitou onemocnení, existuje moznost, ze jedinci, kterí meli více relapsu, dostali více steroidu a jejich príjem soli a exkrece vzrostla, protoze mají vyssí aktivitu onemocnení, a nikoliv naopak.

Minulý mesíc, Zdravotní novinky dnes ze pruzkum salátu pripravených k jídlu odhalil vysoký obsah soli. Pruzkum zjistil, ze 77% techto salátu (celkem 511 produktu) obsahuje více soli nez balícek bramborových lupínku.

Kolik bunek je v lidském tele?

Kolik bunek je v lidském tele?

Premýsleli jste nekdy, kolik bunek tvorí vase telo? Nejsi sám. Vedci stále diskutují o presném císle, které v soucasné dobe zustává hádkou. Bunky jsou stavebními kameny lidského tela. Ale jaký je celkový pocet bunek v typickém cloveku? Krátká odpoved je, ze telo prumerného cloveka obsahuje kolem 30 az 40 bilionu bunek.

(Health)

Které dospívající jsou vystaveny riziku emocních príznaku po otresu?

Které dospívající jsou vystaveny riziku emocních príznaku po otresu?

Nový výzkum predlozený na konferenci Americké akademie neurologických sportovních otresu v Chicagu naznacuje, ze po otresu jsou nekterí mladíci citlivejsí na emocní symptomy nez jiní. Zejména studie - od výzkumníku na univerzite v Kentucky v Lexingtonu - naznacuje, ze teenagery, kterí jsou citliví na svetlo nebo hluk po otrase, mají vetsí pravdepodobnost, ze budou mít také emocionální príznaky, jako je úzkost.

(Health)