cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Opatrení na kontrolu tabáku do roku 2050 zabrání 7,4 milionu predcasných úmrtí

Více nez 7,4 milionu predcasných úmrtí by mohlo být zabráneno v dusledku nových opatrení na kontrolu tabáku zavedených v 41 ruzných zemích v letech 2007 az 2010.
Toto zjistení bylo publikováno v Vestník Svetové zdravotnické organizace.
Studie vyhodnotila dopad opatrení na kontrolu tabáku stanovených v Rámcové úmluve Svetové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO FCTC) v roce 2005.
Studie hlásila celkový úspech, který nová opatrení mela pri snizování výskytu uzívání tabáku.

Vedoucí autor, David Levy, profesor onkologie u komplexního Cancer Center Georgetown Lombardi ve Washingtonu, uvedl, ze zjistení je "velkolepé" a ze zavedením jednoduchých politik kontroly tabáku byly zeme schopny "zachránit tolik zivotu".
WHO identifikovala sest opatrení na kontrolu tabáku v roce 2008, které byly povazovány za nejúcinnejsí v prevenci uzívání tabáku, organizace poskytla velkou podporu, aby pomohla zemím úspesne provést opatrení.
Tato opatrení jsou známá jako "MPOWER" a zahrnují:

  • Sledování pouzívání tabáku a preventivní politiky
  • Ochrana lidí pred tabákovým kourem
  • Nabízí pomoc pri ukoncení uzívání tabáku
  • Varování o nebezpecí spojeném s uzíváním tabáku
  • Prosazování zákazu reklamy tabáku
  • Propagace a sponzorství
  • Zvysování daní z tabáku
Výzkumníci vyvinuli model, který predpovedel pocet úmrtí, které by tato opatrení mohla zabránit do roku 2050. Zamerili se na 41 ruzných zemí, které dosáhly "nejvyssí úrovne úspechu".
Jedna sedmina svetové populace - priblizne jedna miliarda lidí, vcetne více nez 290 kuráku - zije v techto 41 vysoce nárocných zemích.

Tricet tri zemí pouzilo alespon jedno opatrení MPOWER, zatímco ostatní 8 pouzívalo dva nebo více.
Levy uvedl, ze "vedle usetrených zhruba 7,4 milionu zivotu jsme mohli kontrolovat politiky kontroly tabáku, které mohou vést k dalsím zdravotním prínosum, jako je méne nezádoucích výsledku pri porodu, které souvisejí s kourením matky, vcetne nízké porodní hmotnosti a snízených nákladu na zdravotní péci a méne ztrát produktivity v dusledku mensího poctu onemocnení souvisejících s kourením. "
Douglas Bettcher, MD, reditel oddelení neprenosných nemocí WHO, to verí tato opatrení by mela být provádena sirsího rozsahu, coz zabranuje kourením milionu lidí.
Bettcher uvedl, ze "uzívání tabáku je jednou z nejvíce zabránených prícin smrti na svete, pricemz dnes se vyskytuje sest milionu úmrtí souvisejících s kourením a rocne se predpokládá, ze do roku 2030 se tyto úmrtí zvýsí na osm milionu, pokud budou pokracovat soucasné trendy. ze prijmeme správná opatrení, lze tuto epidemii zabránit. "
Jako jedna z nejvíce prijatých smluv v dejinách Organizace spojených národu byla WHO FCTC zavedena v roce 2005 - spojilo se 175 zemí.
Výzkumníci z univerzity v Michiganu podobne publikovali studie uvádející, ze do roku 2030 by bylo mozné zabránit milionum úmrtí souvisejících s kourením, kdyby byla okamzite uplatnena politika snizování kourení Svetové zdravotnické organizace po celém svete.
Kenneth Warnerová, profesorka verejného zdraví, uvedla, ze "politiku kontroly tabáku, obsazenou v programu MPOWER, mela znacný dopad na kourení, a vytvorila tak jeden z nejvetsích úspesných príbehu v oblasti verejného zdraví v posledních desetiletích. tato politika povede k doslova milionum predcasných úmrtí, které lze predejít. "
Studie provedená na univerzite v Liverpoolu a publikovaná v roce 2008 Lancet ze snízení kourení významne snizuje úmrtnost v celé populaci behem pouhých sesti mesícu.
Napsal Joseph Nordqvist

První predoperacní lék proti rakovine prsu schválený FDA

První predoperacní lék proti rakovine prsu schválený FDA

Americký úrad pro kontrolu potravin a lécivých prípravku (FDA) schválil první lécivý prípravek pouzívaný v lécbe rakoviny prsu v pocátecním stadiu. Perjeta (pertuzumab) se bude pouzívat jako soucást kompletního lécebného rezimu pro pacienty pred operací (neoadjuvantní nastavení). Prípravek Perjeta byl schválen Evropskou unií v roce 2012 pro lécbu pacientu s pokrocilým nebo pozdním stárím (metastatickým) HER2-pozitivním karcinomem prsu.

(Health)

Jaké jsou bezné príciny bolesti ocí?

Jaké jsou bezné príciny bolesti ocí?

Poruchy rohovky Glaukom Uveitida Endoftalmitida Tipy pro péci o oci Bolesti ocí mohou mít ruzné príciny. Obvykle se delí na stavy, které ovlivnují rohovku, na stavy, které postihují ostatní cásti oka, a na stavy, které se týkají jiných oblastí tela, které zpusobují, ze v ocní oblasti se projevuje bolest.

(Health)