cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Drobný vitamín v mléce je pro silnejsí mysi

Nová studie odhaluje, ze dávat mysím vysoké dávky malého nove nalezeného príbuzného vitamínu B3, který je prirozene prítomen v mléku, je zretelneji, rychleji a silneji a méne náchylný k chronickým onemocnením, jako je obezita a cukrovka, i kdyz jsou krmení na vysoké úrovni - tukové stravy. Vedci vsak varovali, ze to neznamená, ze to uciní stejne pro lidi: pouze dalsí studie by ukázaly, kdyby tomu tak bylo.
Vedci zjistili, ze vysoké dávky nikotinamidu ribosidu (NR), které souvisí s niacinem a jinými beznými formami viribu B3, zastavily mysi na strave s vysokým obsahem tuku, aby se staly obezitou. To také zvýsilo svalovou výkonnost, zlepsilo výdaje na energii a zastavilo jejich rozvoj diabetu bez vedlejsích úcinku.
Tým z New Yorkské Weill Cornell Medical College v USA a École Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Svýcarsku písu o svých zjisteních v 6. cervnovém císle casopisu Bunecný metabolismus.
Anthony Sauve, docent farmakologie, vedl tým Weill Cornell Medical College. Rekl, ze studie je dulezitá, protoze:
"Ukazuje, ze u zvírat má NR pouzití zdravotní výhody nízkokalorické stravy a cvicení - aniz by se jednalo o jednu."
Sauve uvedl, ze jejich zjistení také naznacují, ze NR by mohl mít jeste sirsí efekt.

"Zdá se, ze NR zlepsuje funkci mitochondrií, energetických továren bunky. Úbytek mitochondrií je charakteristickým znakem mnoha onemocnení spojených se stárnutím, jako je rakovina a neurodegenerace, a suplementace NR posiluje mitochondriální funkce. "

Johan Auwerx vedl svýcarskou stranu studie. Rekl tisku, ze NR, které se týmu prirovná k novému vitaminu, "je prítomen v tom, co jsme od prvního dne jedli."
Tým Auwerxu objevil NR, protoze hledal nové zpusoby, jak zvýsit SIRT1, gen, který je dobre známý jeho úcinky na metabolismus a dlouhovekost. Jedním ze zpusobu je zamerit prímo na gen, jak se zdá, ze se jedná o konkrétní dávky resveratolu z cerveného vína.

Navrhovali, ze existuje jednodussí zpusob, jak to udelat: a to je podporit kofaktor proteinu SIRT1 nazvaného nikotinamid adenin dinukleotid (NAD +), který hraje ústrední roli v energetickém metabolismu. Umoznuje premenit cukry, tuky a bílkoviny na energii.
A práve zde prichází tým Weill Cornell, protoze Sauve jiz propagoval objev, ze NR zvysuje hladinu NAD + v bunkách savcu a je svetovou autoritou toho, jak muze NAD + signalizovat adaptaci v bunkách a ve fyziologii.

Studium úcinku nikotinamid-ribosidu (NR) na nikotinamidadenin dinukleotid (NAD +)

V soucasné studii nabízí tým Sauve první dukaz, ze v kulturách savcích bunek NR zvysuje hladiny NAD + v mitochondriích.
Pozorování zalozené na bunkách byly klícem k prokázání toho, ze NR muze stimulovat NAD + u zvírat. A jiz vedeli, ze NAD + stimuluje sirtuiny, bílkoviny kódované SIRT1, které pomáhají organismum prizpusobit se nízkokalorickým dietem, které mohou v mnoha prípadech prodlouzit zivotnost.
Dalsím dulezitým príspevkem, který Sauve ucinil ke studiu, bylo to, ze jiz vyvinul jednoduchý zpusob syntézy NR ve velkém merítku, dostatecne velký na to, aby produkoval mnozství výzkumných pracovníku, aby zkoumali jeho úcinky na zdraví.
Jeho laborator vyvinula také metody pro stanovení hladin NAD + v bunkách, tkáních a organelách, jejichz míra byla klícovou soucástí výsledku studie.

Testovací úcinek NR u mysí

Pri snadno dostupných dávkách NR v koncentracích vyssích, nez jsou prirozene zjistené v mléce, mohl svýcarský tým pokracovat v testování na mysích.
Zjistili, ze mysi krmené dietou s vysokým obsahem tuku doplnenou NR mají znacne nizsí hmotnost (o 60% méne) nez mysi krmené stejnou dietou, ale bez doplnku NR. To i pres skutecnost, ze obe sady mysí jedly stejné mnozství jídla.

Vedci také zjistili, ze mysi doplnené NR mají lepsí energetickou spotrebu a byly v lepsí podobe, ze neosetrené mysi: mely lepsí vytrvalost a silnejsí svaly.
Také zádná z lécených mysí nevyvolala cukrovku, zatímco u nekterých lécených mysí. Mysi doplnené NR také vykazovaly nizsí hladiny cholesterolu a nebyly toxické vedlejsí úcinky.

Jak muze NR ovlivnovat lidi?

Sauve varovala, ze zatímco tato studie ukazuje, ze vysoké dávky NR mohou z velké cásti zabránit negativním zdravotním dusledkum spatné stravy u mysí a obecné dusledky jsou povzbudivé:
"Je dulezité si uvedomit, ze mnozství NR v mléce a jiných potravinách se jeví jako malé. Nevíme, jaké úcinky NR by mely u lidí v relativne vysokých dávkách."
Existuje "mnohem víc práce," dodal.
Auwerx dodal, ze by nebylo snadné získat výsledky, které oni videli u mysí z pití mléka. Rekl, ze je pravdepodobné, ze podléhají lidským pokusum, aby se tento úcinek rozmnozil a aby se vyresily detaily, ze NR by slouzil jako druh doplnku zvysujícího metabolismus.
Na druhou stranu, rekl, tato mlécná smes konecne nabízí stejné výhody pripsané resveratrolu, ale jiným zpusobem a domníváme se, ze v nasí strave muze být mnoho takových slozek, které nám pomáhají udrzet nase pásy stíhle a zít déle .
Napsal Catharine Paddock PhD

Celostátní PTSD výrazne zhorsuje opakující se poválecné násilí

Celostátní PTSD výrazne zhorsuje opakující se poválecné násilí

Nová studie, která zkoumá opakované násilí v komunitách, které se zotavují z masového konfliktu, naznacuje, ze toto násilí výrazne zvysuje posttraumatickou stresovou poruchu a vázné utrpení v celé komunite. Po válce je bezné, ze zeme jsou vystaveny zvýsenému riziku vnitrních konfliktu.

(Health)

Úmrtnost rakoviny klesla behem posledního desetiletí

Úmrtnost rakoviny klesla behem posledního desetiletí

Celkové úmrtnosti na rakovinu v USA se podle nejnovejsích údaju shromázdených z Výrocní zprávy k Národu o stavu rakoviny neustále snizují. Zpráva, která analyzovala pocet úmrtí zpusobených rakovinou v letech 1975-2009, osvetlila rozsah úspechu zeme v boji proti rakovine.

(Health)