cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Dysfunkce stítné zlázy související s antineoplastickými prípravky

Podle setrení zverejneného v Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny, imunoterapie a cílené terapie (anti-neoplastická cinidla) specificky zamerují signalizacní dráhy v rakovinných bunkách. U priblizne 20% az 50% pacientu s rakovinou jsou vsak spojeny s dysfunkcí stítné zlázy, coz muze mít za následek nezádoucí úcinky na kvalitu zivota pacientu.
Nové antineoplastické prostredky, které zabranují specifickým bunecným procesum omezit rust rakovinných bunek, byly zavedeny za posledních dvacet let. Nekteré z techto cinidel vsak mohou zpusobit dysfunkci stítné zlázy, coz je kvuli slozitosti klinického obrazu u jedincu s rakovinou casto prehlízeno lékarem. Príznaky dysfunkce stítné zlázy, jako je ztráta pameti, únava, slabost, kardiovaskulární úcinky a deprese, mohou být mylne spojeny s primárním onemocnením. Pokud je dysfunkce stítné zlázy nedostatecne diagnostikována, muze mít nezádoucí úcinky na kvalitu zivota jednotlivce.
Ole-Petter Riksfjord Hamnvik, vedoucí oddelení endokrinologie, diabetu a hypertenze v Brigham a nemocnici zen v Bostonu, a tým analyzoval zprávy o dysfunkci stítné zlázy u jedincu s rakovinou, aby získali lepsí pochopení nezádoucích úcinku souvisejících s stítnou zlázou antineoplastických cinidel. Objevili, ze neexistují zádné známé metody, které by pacientum, kterí dostávají tyto léky, zastavit rozvoj nemoci stítné zlázy. Navíc zjistili, ze potenciální opatrení k prevenci onemocnení stítné zlázy mohou ve skutecnosti být více toxinem nez samotná nemoc. Podle vysetrovatelu je screening pro tuto nemoc nejpravdepodobneji prospesná, ale poznamenali, ze ze zpráv, které prezkoumaly, nebyly zádné doporucení pro screening pro osoby, které byly asymptomatické. V tomto prehledu vsak vedci nabízejí vlastní návrhy pacientu v závislosti na modelu abnormality u kazdého prípravku a také doporucují monitorovat testy funkce stítné zlázy v klinických studiích antineoplastických látek.
Krome toho navrhují, ze je treba proverit nekolik oblastí, tj. Porozumet biologickým úcinkum antineoplastických cinidel na stítnou zlázu, aby byli schopni identifikovat potenciální strategie prevence a zlepsení navrzených screeningových strategií. Navíc navrhují, aby byly provádeny rozsáhlé randomizované klinické studie screeningu a lécby onemocnení stítné zlázy, aby mohly posoudit zlepsení únavy a kvality zivota pacientu a posoudit neocekávané úcinky výsledku rakoviny.
Vysvetlují: "Lécba onemocnení stítné zlázy je bezpecné a pravdepodobne zlepsí kvalitu zivota pacienta, stejne jako potenciálne umoznit pokracovat v lécbe rakoviny, která je v pozadí." Vzhledem k tomu, ze existuje nekolik úrovní nejistoty a ze vetsina údaju pochází z malých prospektivních studií, laboratorních vysetrení nebo prípadových zpráv nebo prípadových rad. Navrhují, aby pacienti, kterí dostávají tyto léky, byli peclive sledováni. "To muze umoznit vcasné rozpoznání a lécbu onemocnení stítné zlázy, coz umozní pokracování lécby základního onkologického onemocnení, stejne jako zlepsení kvality zivota pacienta."
Napsal Grace Rattue

Jediný vadný gen zpusobuje hlavní symptom diabetes mellitus 2. typu u mysí

Jediný vadný gen zpusobuje hlavní symptom diabetes mellitus 2. typu u mysí

Nový výzkum z USA, který byl publikován v casopise Diabetes, ukazuje, ze ztráta pouze jednoho genu u mysí je dostatecná k vyvolání hyperglykémie na pude - hlavním príznakem diabetu 2. typu. Ve svém príspevku vysvetlují badatelé z Lékarské fakulty Illinois v Chicagu (UIC), ze poruchy funkce pankreatických beta bunek produkujících inzulín jsou spolecným rysem diabetu 2. typu.

(Health)

Bevacizumab snizuje rozlození nasofaryngeálního karcinomu - zjistování výsledku

Bevacizumab snizuje rozlození nasofaryngeálního karcinomu - zjistování výsledku

Podle nové studie fáze 2, publikované online na prvním míste v lancetové onkologii, je kombinace siroce uzívané protirakovinné lécby bevacizumabem se standardní chemoterapií bezpecná a mohla by prodlouzit prezití u pacientu s pokrocilým nosohltanu karcinomem bez zjevného zvýsení nezádoucí vedlejsí úcinky.

(Health)