cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tajemství rozpadu MS; Ohromující 29 nových genových variant bylo objeveno

V tomto týdnu byla vydána prulomová, masivní genetická studie, která identifikovala více nez 50 genových variant, které mohou prispet k autoimunitní nemoci, z nichz 29 jsou nové objevy.
Studie kontrolovaná ve Spojeném království zahrnovala témer 10 000 pacientu s MS z 15 zemí a více nez 17 000 kontrol zdravých jedincu. Výzkum, analýza zalozená na genomu, byla provedena Mezinárodní konsorcia pro genetickou sklerózu multiplex, skupinu tvorenou výzkumnými pracovníky ze 129 institucí zabývajících se genetikou MS.
Velký vzorek umoznil výzkumníkum identifikovat více variant, nazývaných polymorfismy s jedním nukleotidem, nez bylo zjisteno v predcházejícím výzkumu a asi 50% variant je známo, ze se podílí na funkci imunitního systému a asi jedna tretina se podílí na dalsí autoimunitní onemocnení, jako Crohnova, celiakie, revmatoidní artritida, lupus a diabetes 1. typu.
Znát, které geny hrají roli v CS, mohou pomoci vyvinout nové lécebné postupy, vcetne moznosti, ze spolecné cetnosti mezi MS a jinými autoimunitními nemocemi by mohly znamenat, ze nekterá lécba jiz uzívaná muze pusobit na více nez jednu z techto onemocnení.
Dr. Alastair Compston, profesor neurologie na univerzite v Cambridge v Anglii, vysvetluje:

"Kdyz se podíváme na dráhy, ríkají nám to nahlas a jasne, ze nejcasnejsí stadia tohoto onemocnení zahrnují urcitou dysregulaci imunitního systému, zvláste zahrnující T lymfocyty.Vseobecné procesy, které pokracují v autoimunite, jsou sdílené. sada problému vede k cukrovce v jedné a MS v jiném zustává být vyresen. "

Co presne jsou tyto T lymfocyty? Jsou to v podstate imunitní bunky, které provádejí sledování infekcí. Pri autoimunitních onemocneních se verí, ze lymfocyty chybují telovou tkán jako cizí a napadají telo.
Margaret Pericak-Vanceová, reditelka Institutu pro lidskou genomii Johna P. Hussmana na univerzite v Miami Miller School of Medicine pokracuje:

"MS je komplexní onemocnení, o cemz víme, ze jsme jiz dlouho vedeli, ze genetika hraje roli, ale kdyz jsme se zacali zabývat genetikou, mysleli jsme, ze to bude jednoduchá odpoved. HLA pred více nez triceti lety, protoze jsme se podíleli na MS, ale casem jsme zjistili, ze to není tak snadné, ze MS je velmi heterogenní, HLA to neberá, takze jsme cekali, ze technologie bude k dispozici, abychom se dozvedeli více "Tato studie naprosto dává pravomoc prosazovat tuto konkrétní strategii a vyresit problémy týkající se bezpecnosti a úcinnosti techto léku."

Skutecnost, ze tolik nových zjistených genu je spojeno s funkcí imunitního systému, by melo dát do klidu jakékoli pretrvávající pochybnosti o tom, ze MS je skutecne autoimunitní onemocnení.
Konecne uzavírá:
"Prestoze MS se lisí od lupusu a jiných autoimunitních onemocnení, vzhledem ke spolecným geny existují nekteré základní mechanismy, které jsou stejné u techto poruch. Pochopení techto základních mechanismu a toho, co je odlisné, muze pomoci pri príchodu nových terapií a nové cíle. "

Napsal Sy Kraft

Extrakt Marihuany snizuje symptomy roztrousené sklerózy

Extrakt Marihuany snizuje symptomy roztrousené sklerózy

Bolestivá ztuhlost svalu, která postihuje drtivou vetsinu lidí s roztrousenou sklerózou, se postupne zvysuje dávkami extraktu z kanabisu (tetrahydrocannabinolu) podle výsledku studie fáze III zverejnené v casopise Journal of Neurology Neurochirurgie a Psychiatrie. Bolestivá svalová ztuhlost muze vázne ovlivnit schopnost pacientu s MS (roztrousenou sklerózu) jít o své kazdodenní rutinní aktivity; muze být ovlivnena kvalita spánku a jejich mobilita je snízena.

(Health)

Co je treba vedet o Mycoplasma pneumoniae?

Co je treba vedet o Mycoplasma pneumoniae?

Obsah Kdo dostává Mycoplasma pneumoniae? Symptomy Testy a diagnóza Lécba Prevence Mycoplasma pneumoniae je typ bakterií. Infekce tímto mikrobem zpravidla vytvárí mírné onemocnení, které je nejvíce pozorováno u starsích detí a mladých dospelých. Muze také zpusobit pneumonii nebo infekci v plicích.

(Health)