cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tajemství rozpadu MS; Ohromující 29 nových genových variant bylo objeveno

V tomto týdnu byla vydána prulomová, masivní genetická studie, která identifikovala více nez 50 genových variant, které mohou prispet k autoimunitní nemoci, z nichz 29 jsou nové objevy.
Studie kontrolovaná ve Spojeném království zahrnovala témer 10 000 pacientu s MS z 15 zemí a více nez 17 000 kontrol zdravých jedincu. Výzkum, analýza zalozená na genomu, byla provedena Mezinárodní konsorcia pro genetickou sklerózu multiplex, skupinu tvorenou výzkumnými pracovníky ze 129 institucí zabývajících se genetikou MS.
Velký vzorek umoznil výzkumníkum identifikovat více variant, nazývaných polymorfismy s jedním nukleotidem, nez bylo zjisteno v predcházejícím výzkumu a asi 50% variant je známo, ze se podílí na funkci imunitního systému a asi jedna tretina se podílí na dalsí autoimunitní onemocnení, jako Crohnova, celiakie, revmatoidní artritida, lupus a diabetes 1. typu.
Znát, které geny hrají roli v CS, mohou pomoci vyvinout nové lécebné postupy, vcetne moznosti, ze spolecné cetnosti mezi MS a jinými autoimunitními nemocemi by mohly znamenat, ze nekterá lécba jiz uzívaná muze pusobit na více nez jednu z techto onemocnení.
Dr. Alastair Compston, profesor neurologie na univerzite v Cambridge v Anglii, vysvetluje:

"Kdyz se podíváme na dráhy, ríkají nám to nahlas a jasne, ze nejcasnejsí stadia tohoto onemocnení zahrnují urcitou dysregulaci imunitního systému, zvláste zahrnující T lymfocyty.Vseobecné procesy, které pokracují v autoimunite, jsou sdílené. sada problému vede k cukrovce v jedné a MS v jiném zustává být vyresen. "

Co presne jsou tyto T lymfocyty? Jsou to v podstate imunitní bunky, které provádejí sledování infekcí. Pri autoimunitních onemocneních se verí, ze lymfocyty chybují telovou tkán jako cizí a napadají telo.
Margaret Pericak-Vanceová, reditelka Institutu pro lidskou genomii Johna P. Hussmana na univerzite v Miami Miller School of Medicine pokracuje:

"MS je komplexní onemocnení, o cemz víme, ze jsme jiz dlouho vedeli, ze genetika hraje roli, ale kdyz jsme se zacali zabývat genetikou, mysleli jsme, ze to bude jednoduchá odpoved. HLA pred více nez triceti lety, protoze jsme se podíleli na MS, ale casem jsme zjistili, ze to není tak snadné, ze MS je velmi heterogenní, HLA to neberá, takze jsme cekali, ze technologie bude k dispozici, abychom se dozvedeli více "Tato studie naprosto dává pravomoc prosazovat tuto konkrétní strategii a vyresit problémy týkající se bezpecnosti a úcinnosti techto léku."

Skutecnost, ze tolik nových zjistených genu je spojeno s funkcí imunitního systému, by melo dát do klidu jakékoli pretrvávající pochybnosti o tom, ze MS je skutecne autoimunitní onemocnení.
Konecne uzavírá:
"Prestoze MS se lisí od lupusu a jiných autoimunitních onemocnení, vzhledem ke spolecným geny existují nekteré základní mechanismy, které jsou stejné u techto poruch. Pochopení techto základních mechanismu a toho, co je odlisné, muze pomoci pri príchodu nových terapií a nové cíle. "

Napsal Sy Kraft

Rheumatoidní onemocnení kloubu - cvicení s duverou významne pomáhá

Rheumatoidní onemocnení kloubu - cvicení s duverou významne pomáhá

Malá studie zverejnená online v Annals of Reumatic Diseases odhaluje, ze cvicení "Mindfulness", bez ohledu na to, jak tezké jsou, se zamerují na prozívání soucasného okamziku, mohou pomoci omezit stres a únavu spojenou s bolestivým onemocnením revmatoidních kloubu. Výzkumníci zhodnotili 73 pacientu ve veku 20 az 70 let s bolestivým kloubním onemocnením zpusobeným revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou nebo psoriatickou artritidou po dobu minimálne 12 mesícu.

(Health)

Indie Polio-zdarma na jeden rok

Indie Polio-zdarma na jeden rok

Indie, která byla kdysi významným politickým bodem, nezaznamenala zádné nové prípady onemocnení ve více nez dvanácti mesících, a to uz od dvouletého prípadu zenského stavu 13. ledna 2011 ve státe Západní Bengálsko. Podle WHO (Svetová zdravotnická organizace) byla Indie známá jako "epicentrum" této planety.

(Health)