cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výhody a nevýhody vyvolání práce

Výzkumníci zjistili, ze indukce porodu po 37 týdnech tehotenství muze snízit riziko perinatální úmrtnosti bez zvýsení císarských rezu. Nicméne, deti narozené matkám, které jsou indukovány, jsou pravdepodobneji prijaty do speciální pecovatelské jednotky. Studie je publikována v BMJ (British Medical Journal).
Zeny nad 41 týdnu tehotné jsou casto indukovány lékari, aby se snízilo riziko perinatální úmrtnosti. Krome toho vyvolání porodu po 37 týdnech také snizuje riziko komplikací, zvláste kdyz matka má stávající zdravotní potíze, jako je hypertenze.
V této studii skotstí vedci pouzívali záznamy o narození a úmrtí ve Skotsku, aby prozkoumali údaje o více nez 1,2 milionu zen s jediným tehotenstvím, které porodily po 27 týdnech tehotenství mezi roky 1981 a 2007.
Tento tým porovnal pocty materských komplikací a perinatální úmrtnosti po volitelné indukci (indukce práce bez uznané lékarské indikace) a ocekávané rízení (spontánní porod, indukce nebo císarský rez pozdeji).
Výzkumníci upravili výsledky pro faktory, jako jsou napríklad matky na porodu, porodní hmotnost, deprivace a zda matka predtím porodila.
Výsledky studie ukázaly, ze ve srovnání s ocekávaným rízením byla volitelná indukce práce spojena s nizsími úmrtnostmi a nezvysovala potrebu císarských rezu. V indukcní skupine 37 z 44 764 (0,08%) detí zemrelo ve 40 týdnech tehotenství vs. 627 z 350 643 (0,18%) v ocekávané skupine lécby.
Krome toho byly deti v indukcní skupine (8%) s vetsí pravdepodobností prijaty do speciální pecovatelské jednotky nez u nadcházející rídící skupiny (7,3%).
Podle výzkumníku muze být pro kazdých 1 040 zen indukovaných po 40 týdnech zabráneno 1 perinatální smrti. To by vsak vedlo k dalsímu poctu dalsích 7 vstupu do speciální pecovatelské jednotky.
I kdyz existuje moznost, ze tyto výsledky mohou být vysvetleny jinými faktory, vedci tvrdí, ze indukce práce v termínu "má potenciál snízit perinatální úmrtnost ve vyspelých zemích bez zvýsení rizika operativního porodu".
Napsal Grace Rattue

Fibrilace síní: Které léky

Fibrilace síní: Které léky

Obsah léciv A-fib Kdy se uzívají Rizika a vedlejsí úcinky Kdyz se u lidí vyvinou fibrilace síní, normální a zdravý rytmus srdce je narusen nepravidelným a rychlým poráním horních komor. Symptomy fibrilace síní (A-fib) zahrnují rychlý srdecní rytmus. Mohou to být závrate, zmatenost, palpitace, dusnost, slabost a bolest na hrudi.

(Health)

Salmonella Scare narazí na Smucker arasídové máslo, USA

Salmonella Scare narazí na Smucker arasídové máslo, USA

Zákazníci, kterí si zakoupili Smucker's Natural Peanut Butter Chunky s výrobními kódy 1307004 az 1308004 s datem od 3. do 4. srpna 2012, jsou upozorneni na stazení produktu. Nákupy by byly uskutecneny od 8. listopadu a odvolání bude mít vliv pouze na 16oz chunky (ne krémový) produkt.

(Health)