cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10 nejlepsích aplikací pro fitness

Pokud se snazíte být fyzicky aktivnejsí, vase kazdodenní kroky nebo spálení více kalorií, mohou fitness aplikace pomoci vám na ceste. Trénovali jsme prostrednictvím aplikací pro fitness, abychom vám prinesli to nejlepsí na základe pouzitelnosti, designu, hodnocení uzivatelu, frekvenci aktualizací a moznosti jejich pohybu.
Aplikace pro fitness jsou navrzeny tak, aby vás motivovaly pri behu, chuzi, jízde na kole nebo v jiné fyzické aktivite.

Cvicení je zázracná lécba, na kterou jsme vsichni cekali. Je bezplatná, snadno se spoustí, má málo vedlejsích úcinku, kdyz se provádí správne a nepotrebuje predpis. Pokud by cvicení bylo drogu, bylo by to nejúcinnejsím lékem vsech dob.

Být fyzicky aktivní má ohromný pocet prilozených prínosu, jako je pomáhat udrzovat zdravou váhu, posilovat srdce, zlepsovat funkci plic a snizovat riziko vzniku ischemické choroby srdecní. Navíc fyzická aktivita snizuje riziko deprese, kognitivního poklesu, cukrovky a rakoviny.

Pokyny pro fyzickou aktivitu ministerstva zdravotnictví a sluzeb pro lidské zdraví doporucují, aby se pro významné zdravotní výhody cvicení zúcastnilo alespon 150 minut aerobní aktivity s prumernou intenzitou kazdý týden, ackoli nekteré výhody lze videt z pouhých 60 minut za týden.

Fyzická aktivita prichází v mnoha formách, od intenzivního behu az po rekreacní cyklistiku a jógové úseky. Tady jsou Zdravotní novinky dnes's top 10 fitness app výbery, aby se bít ty doporucené cíle fyzické aktivity zábava.

RunKeeper

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

RunKeeper sleduje chod, beh a jakoukoli jinou fyzickou aktivitu. Od prílezitostného kocárku az po bezce 5K a ty, kterí stavejí na maraton, se tato aplikace GPS muze pochlubit 50 miliony uzivatelu a je vhodná pro vsechny. Muzete vytváret, ukládat a objevovat nové trasy pomocí GPS, abyste stimulovali vás trénink.

At uz je vasím cílem trénovat na závod, ztrácet váhu nebo dosáhnout urcitého cíle, RunKeeper vám muze pomoci naplánovat cestu, abyste se tam dostali. Dashboard Muj plán obsahuje vlastní plány skolení zalozené na vasich odpovedích na radu otázek nebo existují pripravené plány, které lze vybrat.

Je snadné zustat motivováni RunKeeperem. Muzete se pripojit k výzvám, abyste se sami sebe pustili, získali odmeny za své tréninky a sdíleli jste s kamarády svuj pokrok. Muzete také vytváret vlastní výzvy, pozvat prátele, aby se k vám pripojili, povzbudili a vzbudili se navzájem na ceste.

Strava

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

Strava usiluje o pripojení svetových sportovcu tím, ze poskytne inspirativní zázitek bez príspevku, které byste mohli najít v jiných sociálních sítích. Ríkají, ze byste se mohli pripojit ke Strave ke sledování schopnosti aplikace, ale zustanete pro jejich motivující a konkurenceschopnou komunitu. Strava je nasím nejlepsím výberem pro spolecenský trénink.

Komunita Stravy zahrnuje miliony cyklistu, bezcu, aktivních dobrodruhu a profesionálu, kterí zaznamenávají svou cinnost. Sledování aktivity spolecnosti Strava poskytuje klícovou statistiku, jako je rychlost, tempo, vzdálenost, získaná elevace a spálené kalorie behem a po cvicení. Zobrazí se také interaktivní mapa vasí aktivity.

Muzete porovnat svuj výkon s ostatními uzivateli, spojit se s komunitou a sdílet nejdulezitejsí informace o své aktivite, príbezích a prezentovat fotky nejlepsích momentu z vaseho behu nebo jízdy. Povzbuzení a motivace lze získat nebo dát prostrednictvím komentáru a kudos. Trochu prátelské souteze muzete také vstríknout do svého tréninku natácením nejlepsího casu na tabuli.

Studio jógy

Android: $4.99

iPhone: $4.99

Jóga Studio je nejvíce doporucená aplikace jógy a z dobrého duvodu. S více nez 70 hotovými jógovými a meditacními trídami od zacátecníku az po pokrocilé, trvající od 15 do 60 minut, je pro kazdého neco.

Muzete prizpusobit trídy a vybrat, zda chcete zamerit na sílu, rovnováhu, flexibilitu, relaxaci nebo kombinaci vsech ctyr. Komentár poskytuje jasné a snadno pouzitelné pokyny pro to, jak udelat pózu a jak se pohybovat z jedné pozice bezproblémove do dalsí.

Podrobné pokyny o více nez 280 pozicích plus jejich výhody, modifikace, variace a varování z techto predstavují, máte v kapse okamzitou knihovnu jógy. Muzete také synchronizovat kurzy s kalendárem telefonu, abyste se ujistili, ze se vám hodí do pravidelného jógy.

Sworkit

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

Sworkit je jednoduchá a prizpusobitelná cvicební aplikace s císlem 1 od americké vysoké skoly sportovní medicíny pro kvalitu výukových standardu cvicení. Spolecnost Sworkit dorucila více nez 40 milionum tréninku lidem vsech stupnu kondice.

Po zadání osobních údaju muzete vybrat motivy a cíle, abyste se ujistili, ze kazdá sekunda se pocítá. Dashboard cvicení predstavuje mnoho cvicení pro sílu, kardio, jógu a protahování, které demonstroval vás trenér. Individuální cvicení si muzete prohlédnout pomocí vlastního panelu pro sestavení osobního tréninku.

Muzete si vybrat tréninkové plány, abyste se stali "Leaner", "Fitter" nebo "Stronger" a kazdá ze trí kategorií obsahuje 7denní cvicení pro zacátecníky, pokrocilé a pokrocilé. Upgradování na Premium vám poskytuje plný prístup k cviceným cvicením, na zakázkové intervaly pro intenzivní interní trénink (HIIT) a Tabata a neomezené tréninky.

J & J oficiální 7 minutová cvicení

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

J & J Official 7 Minute Workout je vedecky zalozená cvicební metoda navrzená Chrisem Jordanem, reditelem fyziologie cvicení u Johnson & Johnson Human Performance Institute. Aplikace se soustreduje na výzkum výcviku HIIT a obvodu, který ukazuje, ze krátké výbuchy tvrdého cvicení s krátkou obnovou mohou rychle zlepsit aerobní zdatnost.

Nastavení je rychlé. Muzete se skocit prímo do 7minutového tréninku nebo 9,07 minut s zahrátím. Presouvání mezi zobrazeními cvicení na hladkém rozhraní zobrazuje cas, video nebo hudbu, které lze vybrat z hudební knihovny telefonu. Muzete také dát palec nahoru nebo palce dolu pro cvicení, které se vám líbí nebo nelíbí.

Procházení video tutorií vás naucí, jak provést kazdou ze 72 cvicení bezpecne a efektivne. Vás prubeh je sledován na panelu výkonnosti, který udává dny, pocet dokoncených cyklu a úsilí. Snímky vaseho tréninku muzete sdílet se svými práteli, aby vám pomohli udrzet motivaci nebo mozná zapojit trochu zdravou konkurenci.

Couch na 5K

Android: $2.99

iPhone: $2.99

Couch to 5K vám pomuze vyjít z gaucového bramboru na 5K za pouhých 9 týdnu tím, ze budete sledovat svuj jednoduchý a zábavný tréninkový plán. Aplikace je navrzena tak, aby úplné zacátecníky strávily zhruba 20 az 30 minut, trikrát týdne, aby získali 5K pripravenost.

Nástroj pro tréninkové závody vám umozní zaznamenávat tréninky a sdílet pokrok na Facebooku. Prubeh vzdálenosti a tempa muzete sledovat v sekci Grafy a tréninky lze rucne zadat, pokud trénujete na bezeckém trenazéru.

Výber ze ctyr interaktivních, motivujících virtuálních trenéru - Constance, Billie, Sergeant Block nebo Johnny Dead - vám pomuze zustat na správné ceste, zatímco zvukové pokyny vás dovedou kazdým tréninkem. Aplikace se synchronizuje se seznamy videí vaseho telefonu, takze muzete behem behu poslouchat své oblíbené skladby.

JEFIT: Protokol o cvicení Tracker Fyz

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

JEFIT je základní aplikace pro návstevníky telocvicny. Rozloucte se s perem a papírem a pouzijte JEFIT, abyste zaznamenali hmotnost a opakování na kazdém telocvicne jedním kliknutím. JEFIT vám umoznuje sledovat rutiny vaseho tréninku a odpocinout si a zaznamenávat a mapovat vsechna telesná merení, jak postupujete.

Pokud jste zacátecník v telocvicne, JEFIT vám nabízí více nez 60 rutin navrzených týmem JEFIT nebo máte prístup k více nez 2 000 komunitne vytvoreným plánum, abyste mohli zacít. Cvicná palubní deska zobrazuje více nez 1 300 cvicení pro zvedací zarízení a kardio stroje a poskytuje vizuální podrobné pokyny k dokoncení cvicení a uzitecné tipy.

JEFIT má aktivní komunitu pro cvicení. Existují miliony dalsích uzivatelu, se kterými se muzete pripojit, nebo si muzete pridat prátele, aby vás motivovali a na ceste. Muzete sdílet svuj tréninkový pokrok s komunitou a porovnat statistiky.

Zombie, bez!

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

Zombie, bez! je napínavá bezící hra a audio dobrodruzství. Po instalaci vám predstaví príbeh, který popisuje, ze jste bezec na ceste k jednomu z posledních zbývajících základen lidstva po epidemii zombie. Vasím úkolem je shromazdovat zásoby, zachránit prezivsí a bránit své domovy.

Tím, ze bezíte v parku, pesí stezky nebo dokonce jogging na bezeckém pásu, muzete zachránit stovky zivotu a objevit pravdu o zombie apokalypsy. Vase poslání a hudební kanály hrají pres vase sluchátka, a pokud jste pronásledováni zombiemi, musíte se urychlit.

První ctyri mise jsou zdarma a kazdý týden je mozné odemknout novou misi. Modernizace na Pro odemkne neomezený prístup k více nez 260 misím a intervalovým tréninkum. Pokud chcete, aby vase srdce závodilo a meli adrenalin spech, je to aplikace pro vás.

Charity Miles

Android: Volný, uvolnit

iPhone: Volný, uvolnit

Pokud si myslíte, ze se skutecne zmení vás trénink, Charity Miles je pro vás. Kdyz vyrazíte na kávu, procházíte se svým psem, projízdíte po okolí nebo snásíte sníh, vase zdraví bude mít prospech nejen z fyzické aktivity, ale i charitativním prínosum. Uzivatelé aplikace jiz vybrali více nez 2 miliony dolaru za charitu.

Pri nastavení muzete vybrat z více nez 40 charitativních organizací, které chcete podporit. Jakmile zahájíte svou cinnost, sponzorujete znacku, abyste dokoncili svuj úkol. Vase aktivita, vzdálenost, trvání a celková cástka získaná komunitou pro vybranou charitu se zobrazí na rídicím panelu.

Vzhledem k tomu, ze veskerá telesná aktivita prispívá k charite, budete motivováni k tomu, Jako bonus zvýsíte vasi úroven zdraví a zlepsíte své zdraví. Cím více kroku deláte, tím více získáte. "Kazdé Mile zálezí."

CARROT Fit

iPhone: $3.99

CARROT Fit je zábavný zpusob, jak se s vasím sadistickým pocítacem vytvoreným trenérem prizpusobit. CARROT má jeden cíl - "premenit vase telo z tela na stupnovitý exemplár lidské rasy" - a zastaví se v nicem, aby dosáhlo svého cíle. CARROT úplatky, inspiruje, vyhrozuje a zesmesnuje a ríká: "Udeláte si to - jinak!"

Aplikace vychází ze stejné 7minutové metody zalozené na vede jako J & J Official 7 Minute Workout. Tyto 7 minut vsak jsou potápecskou a popovou kulturou namocenou, zahrnující aktivity, jako jsou Celebrity Face Punches, Dragon Mating Dances a Mt. Doom vyleze. Muzete se zúcastnit 30 sekund tréninku, po kterém následuje 10 sekund odpocinku, "jen v prípade, ze potrebujete hydratovat, zachytit dech nebo zvracet do kbelíku."

CARROT sleduje, kolik kroku jste podnikli, ztrátu váhy a také zobrazuje vase cvicení v kalendári. CARROT rozhodne o vasem pokroku. Pokud je CARROT rozrusený tvým pokrokem, její kruté chování má 74,9 procentní sance, ze te budes plakat.Nicméne, pokud vás CARROT zapusobí na vás pokrok, odmení vás vylepseními aplikací a povolením sledovat prítele jíst sácek bramborových zetonu a muze vám dokonce predvést mackané skutecnosti. Stastlivce!

Polynenasycené tuky "nizsí spatný cholesterol" pri nárustu hmotnosti

Polynenasycené tuky "nizsí spatný cholesterol" pri nárustu hmotnosti

Nová studie zjistila, ze rychlý nárust hmotnosti z konzumace polynenasycených tuku vede k nizsí hladine spatného cholesterolu v krvi, ve srovnání s rychlým nárustem spatného cholesterolu z konzumace nasycených tuku. Pecené koktejly, jako jsou muffiny a kolác, jsou mírne zdravejsí, pokud se vyrábejí s pouzitím polynenasycených nez nasycených tuku.

(Health)

Populární mladiství jsou také sikanovaní, ukazují studie

Populární mladiství jsou také sikanovaní, ukazují studie

Jak adolescenti vycházejí ze sociálního zebrícku skoly, roste také riziko, ze se stane obetí sikany, s vetsími negativními dusledky, ríká nová studie zverejnená v Americkém sociologickém prehledu. Riziko dospívajících, kterí jsou sikanováno, se zvýsilo, kdyz jejich popularita vzrostla - a poté náhle klesly, jakmile dosáhnou vrcholu skolní spolecenské zebrícky, zjistili výzkumníci.

(Health)