cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Výsledky testu krve v ocích prstu se lisí od poklesu k poklesu

Nová studie naznacuje, ze odborníci v oblasti péce o zdraví by meli být opatrní pri merení z jedné kapky krve s odtrzenými prsty. Vedci tvrdí, ze pro dosazení konzistentních výsledku testu by se melo kombinovat az sest az devet kapek krve.
Vedci prokázali, ze výsledky se výrazne lisily od poklesu k poklesu krevních testu otiskem prstu.

Studie, publikovaná v Americký zurnál klinické patologie a veril, ze je první svého druhu, je dílem dvou bioinzenýru na Rice University v Houstonu, TX - Rebecce Richards-Kortum, profesor bioinzenýrství a elektrotechnického a pocítacového inzenýrství a jeden z jejích studentu Meaghan Bond.

Studie ukazuje, ze merení z jedné kapky krve jsou velmi variabilní. Záver je dulezitý, ríkají autori, protoze zarízení, která pouzívají pouze jednu kapku krve k získání výsledku testu, jsou stále více dostupná.

Studie se objevila kvuli práci. Bond se podílel na vývoji nových, nízkorozpoctových testu na pocty anémie, trombocytu a bílých krvinek.

Nejpresnejsím zpusobem testování techto vlastností je vytahovat krev z zíly a odeslat ji do laboratore.

Nekdy se vsak nekdy, napríklad v nastaveních s nízkými zdroji, vyzadují výsledky rychleji, nebo zdravotnický odborník není vyskolen k tomu, aby kreslil zíly krve, nebo neexistuje zádná laborator. V techto nastaveních se zvysuje závislost na testech otisku prstu.

Bond si vsiml, ze v nekterých benchmarkových testech, které provádeli pomocí analyzátoru krve v nemocnicích, byly velké rozdíly, aby se zmerila presnost nových technologií pro testy otisku prstu.

Autori vsak nemohli urcit, zda tento problém je výsledkem samotných experimentu nebo skutecnými zmenami vlastností krevních kapicek - napríklad mnozství hemoglobinu, krevních desticek a bílých krvinek.

Výsledky se výrazne lisily od poklesu k poklesu

Pro jejich studii vedci zkouseli sest kapicek krve (20 mikrolitru), které byly postupne odebírány od 11 dárcu.

Nakreslený postupne znamená, ze kvapky pocházejí ze stejného prstu. Vedci poukazují na to, ze také dodrzovali osvedcené postupy pro zajistení presných výsledku. Napríklad vymazali první kapicku, aby odstranili stopy dezinfekcního prostredku, a ani prst nemusely vytlacit ani "mléko".

Vedci také provedli jiný test se samostatnou sadou dárcu, aby zkontrolovali, zda velikost minimálních kapek je rozdílná. A zkontrolovali vsechny výsledky proti krvi odebrané z dárcu dárcu.

Výsledky ukázaly, ze obsah hemoglobinu, pocet trombocytu a pocet bílých krvinek se od poklesu k poklesu výrazne lisily.

Bond ríká, ze byli prekvapeni nekterými výsledky. Napríklad "u nekterých dárcu se koncentrace hemoglobinu zmenila o více nez dva gramy na deciliter v rozmezí dvou po sobe jdoucích kapek krve," dodává.

Poznamenává, ze je dulezité, aby odborníci v oblasti zdravotnictví pochopili, ze ruzné protokoly mohou ovlivnit výsledky testu otisku prstu a také, jak se mohou výsledky stejného testu lisit u stejného pacienta.

Zatímco uznává význam a uzitecnost krevních testu otisku prstu - zejména v prostredí s nízkými zdroji - Bond vyzývá, aby:

"Nase výsledky ukazují, ze lidé se musí postarat o to, aby testy otisku prstu provádely zpusobem, který produkuje presné výsledky, protoze presnost techto testu je stále dulezitejsí pro diagnostiku stavu, jako je anémie, infekce a srpkovitá anémie, malárie, HIV a dalsí nemoci."

Autori zjistili, ze prumerování výsledku sesti az devíti po sobe jdoucích testu kapicek prineslo výsledky srovnatelné s krevními testy zil.

Diskutují o své studii a jejích dusledcích v následujícím videu:

Mezitím, Zdravotní novinky dnes naucil se studie z mysí, která ukazuje, ze laboratorní bunky prirozené zabíjecky mohou eliminovat rakovinu v mízních uzlinách. Pomocí nanotechnologie vyvinuli biomedicínstí inzenýri zpusob, jak zvýsit prirozené zabíjecské bunky v imunitním systému. Pokud by tato metoda fungovala u lidí, mohla by zastavit rakovinu pomocí lymfatických uzlin, aby se rozsírila do zbytku tela.

Lékari popisují nové kolenní vazivo

Lékari popisují nové kolenní vazivo

Na belgických univerzitních nemocnicích v Leuvenu poprvé poskytli dva chirurgové kolenního kloubu úplný anatomický popis nového vazu, který oznacují anterolaterální vazbu (ALL). Predpokládá se, ze nové vazivo hraje dulezitou roli v slzách predního krízového vazu (ACL). Ortopedické lékare Dr.

(Health)

Tezké symptomy Parkinsonovy odpovedi reagují na stimulaci mozku s nízkou frekvencí

Tezké symptomy Parkinsonovy odpovedi reagují na stimulaci mozku s nízkou frekvencí

Nízká frekvence hluboké stimulace mozku ukazuje, ze poskytuje lepsí výsledky pri zlepsování obtízne lécitelných symptomu Parkinsonovy choroby. Pacienti s dysfunkcí polykání a zmrazením chuze vykazovali signifikantní zlepsení po nízkofrekvencním lécení ve srovnání s obvyklou vysokofrekvencní hlubokou stimulací mozku.

(Health)