cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Tenofovirový vaginální gel chrání proti herpesu

Anti-HIV lécivo, tenofovir, pri formulaci jako vaginální gel, bylo zjisteno, ze snizuje riziko herpes simplex u zen, výzkumníci z USA, Belgie a Itálie uvedli v casopise Bunecný hostitel a mikrob. Vedci vysvetlili, ze je to kvuli vyssím koncentracím, které dosahují vaginálních bunek ve formulaci vaginálního gelu, ve srovnání s lékem uzívaným perorálne.
Autori vysvetlují, ze tenofovir zakazuje DNA enzym herpes virus - reverzní transkriptázu - a tak zastaví jeho sírení.
Tato studie byla spolupráce mezi výzkumnými pracovníky z Katolické univerzity v Leuvenu (Belgie), Rímské univerzity (Itálie), Národním institutem pro zdraví detí a lidského rozvoje (NICHD) (USA) a spolecností Gilead Sciences Inc.
V klinickém hodnocení z roku 2010 bylo zjisteno, ze tenofovir ve forme vaginálního gelu snizuje riziko infekcí HSV (viru herpes simplex), stejne jako infekce HIV u zen. V této poslední zpráve vedci ríkají, ze mohou vysvetlit proc.
Bylo prokázáno, ze perorální podávání tenofoviru podkopává reprodukci HIV. Nicméne, nikdo nevedel, ze by mohl zablokovat genitální herpes virus.
Leonid Margolis, Ph.D., NICHD, rekl:

"HIV infekce je úzce spojena s virovou infekcí herpesu.Je-li u lidí s genitálním herpesem vystaveno HIV, je pravdepodobné, ze se nakazí, nez lidé, kterí nemají herpes virus." Lidské tkáne prevedou tenofovir na formu, která potlacuje HIV. Zjistili jsme, ze tato forma tenofoviru také potlacuje HSV. Tento objev muze pomoci lépe identifikovat léky k lécení techto dvou viru. "

Dr. Margolis vysvetlil, ze dríve schválené léky, u kterých se zjistí, ze mají jiné lécebné výhody, krome tech, pro které byly schváleny, mohou usetrit miliony dolaru. Nová sloucenina musí podstoupit rozsáhlé testování úcinnosti a bezpecnosti, nez se nakonec uvede na trh nekolik let a miliony dolaru pozdeji. V prípade jiz existující drogy jiz byla vetsina bezpecnostních a dalsích testu jiz provedena.
Vedec studoval jednotlivé bunky a skupiny bunek, které byly infikovány HSV. Zjistili, ze tenofovir ve vysokých koncentracích zablokoval schopnost reprodukce viru.
Jejich studie také ukázala, ze tenofovir neposkozuje bunky, jako jsou ty, které lámou vagínu. Vaginální bunky jsou zamereny na HIV a HSV.
Bunecné enzymy prevádejí tenofovir na jinou chemickou formu, která potlacuje HIV i HSV. Nová chemická forma deaktivuje enzym, který je rozhodující pro reprodukci viru.

Testovali tenofovir ve vzorcích tkáne, vcetne mandlí a krcku. Po 12 dnech zjistili, ze vzorky osetrené tenofovirem mely pouze 1% az 13% virové hladiny ve srovnání s nelécenými vzorky. Rovnez zjistili, ze tenofovir blokuje virovou reprodukci HIV i HSV soucasne v infikované tkáni.
V laboratorních experimentech zjistili, ze mysi infikované herpesovým virem nemely zádné príznaky herpesu a zily delsí dobu, kdyz byly léceny tenofovirem.
Kdyz se tenofovir podává perorálne, hladiny koncentrace v cílových bunkách nejsou dostatecne vysoké, aby ovlivnily HSV významným zpusobem, vysvetlují autori.
Dr. Morgolis rekl:
"Pri pouzití gelu je mnozství tenofoviru na postizených tkáních priblizne 100násobné v tele, kdyz uzívá tenofovir ve forme pilulky, coz vysvetluje, proc jeho anti-herpes aktivita nebyla zaznamenána predtím, anti-HIV lék se stává lékem proti HSV. "

Napsal Christian Nordqvist

Moznost zvýkání spojená s nizsím rizikem demencí

Moznost zvýkání spojená s nizsím rizikem demencí

Lidé, kterí si zachovávají zvýkací schopnost, jsou pravdepodobne méne schopní vyvinout demenci ve srovnání s temi, kterí uz nemohou zvýkat, objevili výzkumníci od Odontologického oddelení a Vedeckého výzkumného strediska Karolinska Institutet a Karlstadské univerzity. Autori uvedli své závery v ríjnovém vydání casopisu Journal of the American Geriatrics Society.

(Health)

Facebook muze být uzitecným ukazatelem sledování obezity

Facebook muze být uzitecným ukazatelem sledování obezity

Vyssí procento lidí ve meste, které uvádejí zdravý, aktivní zivotní styl podle svých zájmu na Facebooku, je nizsí míra obezity v této oblasti, tvrdí nová studie. Studie, kterou vedl Dr. Rumi Chunara a Ph.D. John Brownstein z Informacního programu pro detskou nemocnici v Bostonu (CHIP) a publikovala v PLOS ONE, zkoumala geografické uzivatelské údaje z Facebooku a data z národního a New Yorku zamereného zdraví pruzkumy.

(Health)