cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Teen dívky: obezita spojená s nizsí akademickou výkonností

Obezita s sebou nese mnoho zdravotních rizik, jako jsou kardiovaskulární onemocnení, prediabetes a mnoho druhu rakoviny. Nyní vsak nová studie nalezla vazbu mezi obezitou u dívek a nizsí akademickou úrovní po celou dobu jejich dospívání.

Vedci z ruzných univerzit ve Velké Británii zverejnili výsledky své studie na Mezinárodní zurnál obezity, a ríkají, ze je to první komplexní studie, která se zabývá vztahem mezi obezitou a akademikem v dospívání.

Ackoli sdruzení bylo méne chlapcu, tým ríká pro dospívající dívky, spojení bylo jasné.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v roce 2012 více nez tretina detí a dospívajících v USA nadváhou nebo obezitou, coz je dusledek "kalorické nerovnováhy" a je ovlivnováno genetickými, behaviorálními a environmentálními faktory.

Profesor John Reilly, hlavní resitel a profesor na University of Strathclyde ve Velké Británii, ríká:

"Je zapotrebí dalsí práce, abychom porozumeli, proc je obezita negativne spojena s dosazením vysokoskolského vzdelání, ale je jasné, ze dospívající mládez, rodice a tvurci politik ve vzdelávání a verejném zdraví by meli být informováni o celozivotním vzdelávacím a ekonomickém dopadu obezity."


Vedci nalezli jasnou souvislost mezi obezitou u dospívajících dívek a nizsí akademickou výkonností.

Studie provedla tým, ze vyhodnotila data od témer 6 000 detí, které byly soucástí longitudinální studie Avon pro rodice a deti (ALSPAC).

To zahrnovalo informace o stavu telesné hmotnosti a dosazeném dosazeném dosazeném vzdelání podle národních testu ve veku 11, 13 a 16 let.

Výsledky ukazují "jasný vzor"

Z adolescentu bylo 71,4% zdravé hmotnosti (1935 muzu, 2 325 zen), 13,3% bylo nadváhou (372 muzu, 420 zen) a 15,3% bylo obézních (448 muzu, 466 zen).

Celkove výsledky odhalily, ze dívky, které byly ve veku 11 let obézní, mely nizsí vekové výsledky ve veku 11, 13 a 16 let ve srovnání se zdravými zenami.

Navíc v klícových predmetech anglictiny, matematiky a vedy byla akademická výkonnost nizsí nez stupen, který odpovídá hodnote D namísto C, coz podle výzkumníku predstavuje prumery vzorku.

Rychlá fakta o dospívající obezite
  • V USA se detská obezita behem posledních 30 let více nez ctyrnásobne zvýsila u dospívajících.
  • Obézní mládez má vyssí riziko vzniku kostí a kloubu, kardiovaskulárních chorob a prediabetic.
  • Dospívající, kterí jsou obézní, jsou s nejvetsí pravdepodobností obézní dospelí, címz jsou vystaveni riziku dalsích problému.

Dokonce i po zohlednení faktoru, které by mohly narusit jejich zjistení, jako je socioekonomický stav, dusevní zdraví, IQ a vek nástupu menstruacního cyklu, vedci zjistili, ze nemení spojení mezi obezitou a akademickým úspechem.

"Existuje jasný vzorec, který ukazuje, ze dívky, které se nacházejí v obézním rozmezí, mají v jejich dospívajícím veku spatneji nez své protejsky v normálním veku," ríká Dr. Josie Booth z University of Dundee.

Tým si uvedomuje, ze dusevní zdraví, IQ a vek pocátku menstruacního cyklu neovlivnily spojení, které nasli, "je zapotrebí dalsí práce, abychom porozumeli základním mechanismum".

Oni také ríkají, ze vzdelávací systém by mel zvázit "rozsáhlý skodlivý dopad obezity na vzdelávací výsledky v této vekové skupine."

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii, která naznacuje nadváhu nebo obezitu, je rizikovým faktorem rakoviny vajecníku.

Dalsí výzkum potrebný k úplnému pochopení príciny obezity

Dalsí výzkum potrebný k úplnému pochopení príciny obezity

Nedávný clánek publikovaný v BMJ ukazuje, ze nase chápání toho, co zpusobuje obezitu, muze být skutecne nesprávné. Autor studie Gary Taubes zduraznuje, ze pokud chceme dosáhnout skutecného pokroku v boji proti obezite, musíme dále porozumet tomu, co skutecne zpusobuje. Gary Taubes rekl: "To, co chceme vedet, je to, co nás privádí k nárustu váhy, nikoliv k tomu, zda muze dojít ke ztráte hmotnosti v ruzných podmínkách polostroby.

(Health)

Viry mohou sanitizovat vodní rostliny a bojovat proti smrtícím superbugs

Viry mohou sanitizovat vodní rostliny a bojovat proti smrtícím superbugs

Vedci, kterí vyvinuli zpusob pouzití viru k zabíjení kolonií bezných choroboplodných bakterií Pseudomonas aeruginosa, ríkají, ze mohou být prizpusobeny k dezinfekci cistíren vody a pomáhají bojovat proti smrtelným antibiotikum rezistentním bakteriím nebo takzvaným "superbugum". V dokumentu, který byl nedávno publikován v casopise Biotechnology and Bioengineering, Zhiqiang Hu, docent na oddelení civilního a environmentálního inzenýrství na univerzite Missouri a Yanyan Zhang, nedávný absolvent oddelení, popisují, jak pouzívali skupinu viru známých jako bakteriofágy, aby resili výzvu k nicení bakteriálních biofilmu.

(Health)