cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti syrské nemocnice podstoupili mucení a spatné zacházení

Amnesty International uvádí, ze syrská vláda vyuzívá nemocnice jako soucást své represe a donucovací kampane, vystavuje pacienty mucení a spatnému zacházení.
Zpráva Amnesty není zdaleka necinná domnenka. 39 stran s názvem "Zdravotní krize: Sýrská vláda zameruje na ranené a zdravotnické pracovníky" uvádí vsechny podrobnosti a dukazy ukazující prst ve ctyrech vládních nemocnicích, které pouzívají mucení a spatné zacházení. úcastníky zneuzívající lécby.
V dalsí zkratce nemocnice pracovníci, kterí jsou podezrelí z dobrého zacházení s protestujícími a jinými osobami zranenými v protiprávních nepokojích, byli zatceni a muceni.
Amnesty International Blízký východ a severní Afrika výzkumník, Cilina Nasser rekl:

"Je hluboce znepokojivé, ze syrské úrady zrejme poskytly bezpecnostním silám volnou oporu v nemocnicích a ze v mnoha prípadech se zdá, ze nemocnicní personál se úcastnil mucení a spatného zacházení s temi, o které by se meli starat. rozsah a závaznost úrazu, které trpí lidé v celé zemi, je znepokojující zjistení, ze mnozí povazují za bezpecnejsí riskovat, ze nebudou lécit hlavní rány spíse nez jít do správných zdravotnických zarízení. "

Amnesty také cituje prípady, kdy byli pacienti z nemocnic vylouceni, napríklad 7. zárí, bezpecnostní síly, které hledají údajného velitele ozbrojených polí proti vláde, pronikli do nemocnice al-Birr wa al-Khadamat v Homsu. Nedokázali ho najít, místo toho zatkli 18 zranených a zastrasovali nemocnicní personál.

Jeden z pracovníku nemocnice, kterí byli prítomni pri útoku, rekl Amnesty International, ze uvidel alespon jednoho pacienta v bezvedomí, který jeho ventilátor odstranil, kdyz byl odvezen.
Dalsím problémem z toho vyplývá. Na úrovni ulice se zprávy zjevne rychle rozsírily mezi vládní opozici a lidé se dnes obávají hledání lécby ve velkých vládních nemocnicích, ze spíse chodí do klinik a soukromých nemocnic, z nichz mnohé jsou spatne vybavené nebo proste provizorní polní nemocnice.
Amnesty International dokázala toto prohlásení podporit získáním informací od lékaru v Národní nemocnici v Homsu. Uvedli, ze pocet vstupu na rány strelných zbraní od kvetna málo výrazne klesal, coz je pomerný pomer k spirálovému poctu úmrtí a zranení v ulicích venku.
Problémy soukromých nemocnic nejsou omezeny pouze na nedostatek zarízení. Krevní zásoby v Sýrii lze získat pouze od centrální banky krve, která je pohodlne kontrolována ministerstvem obrany. Lékar, který pracoval v soukromé nemocnici v Homsu, rekl Amnesty International:
"Stáli jsme tvárí v tvár dilematu pokazdé, kdyz jsme dostali pacienta se zranením zbraní a naléhavou potrebu krve: kdybychom poslali zádost Central Blood Bank, bezpecnost by o nem vedela a budeme ho vystavovat riziku nebo zatcení a mucení a mozná i úmrtí ve vazbe. "

Musí to být strasná situace, kdybychom vedeli, ze je k dispozici lécba, ale také prinese vládní kontrolu, která by mohla vést k jeho zatcení ci smrti. Zdravotní pracovníci byli sami zamereni bezpecnostními silami, nekterí pro osetrování zranených osob, jiní podezrelí z úcasti na demonstracích nebo natácení demonstrantu.
V dalsím príklade uvádí Amnesty události 7. srpna, kdy asi 20 vojáku a bezpecnostních slozek proniklo do vládní nemocnice ve vláde Homs a zatklo sedm nemocnicních pracovníku.
Cilina Nasser, která byla prítomna a pozdeji rozhovor, uvedla, ze:
"(Dotazník) se zeptal:" chcete být muceni nebo chcete mluvit? "... Obvinil me a své kolegy, ze jsem osetroval zranené, aniz by je oznamoval úradum, a pozádal me o jména zranených. "

Pokracuje:
"Sýrstí lékari se nacházejí v nemozné situaci - nuceni si vybrat mezi lécbou zranených osob a zachováním jejich vlastní bezpecnosti. Sýrské orgány musí videt smysl a naléhave jednat, aby zajistily, ze vsichni pacienti budou zacházet stejne, bez diskriminace na základe svých podezrelých politických loajality nebo cinnosti. "

Seznam straslivých zverstev pokracuje se seznamem nemocnic, kde byl napaden zdravotnický personál, vcetne: Národní nemocnice v Banias, Homs a Tell Kalakh a vojenská nemocnice v Homsu. Ve vojenské nemocnici v Homsu jsou svedky ocních svedku nejméne ctyr lékaru a více nez dvaceti sester, kterí bezne zneuzívají pacienty povazované za neprátele státu.
Amnesty International pozaduje, aby syrské orgány zacaly poskytovat prísné a jasné pokyny vsem nemocnicím, aby bezodkladne prijaly a lécily vsechny ranené pacienty a uprednostnovaly zájmy pacientu pred vsemi ostatními obavami.
Clina Nasser uvedla:
"Kazdý, at uz zdravotnický pracovník nebo clen bezpecnostních sil, který je podezrelý ze zpozdení, obtezování nebo zasahování do práce zdravotnických pracovníku, kterí osetreným osobám poskytují lécbu, musí být vedeni k vyúctování."
Tato sobota (29. ríjna) se stovky lidí, hlavne ze syrské komunity, shromázdí v Paddington Green (12.00 hod.) A pojedou smerem k syrskému velvyslanectví v Londýne. Demonstraci usnadnil Amnesty International UK ve spolupráci se Syrany ve Velké Británii. Trasa bude probíhat v Edgware Road a Park Lane. Rally na velvyslanectví má zacít od 14:45 a koncí v 16:00. Projevy zahrnují Kate Allen, Amnesty International UK reditel a Tamadur Abdullah, syrský lékar.
Napsal Rupert Shepherd

Vzácný gen by mohl zvýsit riziko schizofrenie, alkoholismu a bipolární poruchy

Vzácný gen by mohl zvýsit riziko schizofrenie, alkoholismu a bipolární poruchy

Nová studie, kterou provedli vedci z University College London ve Velké Británii, informovala o objevu vzácné genové varianty, která se objevila u asi 1 z kazdých 200 lidí, coz by mohlo zvýsit riziko vzniku závislosti na alkoholu, bipolární poruchy a schizofrenie. Jejich výzkum zjistil, ze lidé s vlivem genu GRM3, který je povazován za dulezitý v mozkové signalizaci, mají priblizne 2-3krát vetsí pravdepodobnost vývoje závislosti na alkoholu nebo schizofrenie.

(Health)

Epizootomie klesla v popularite, zjistují studie

Epizootomie klesla v popularite, zjistují studie

Sazby epizootomie - chirurgický zákrok provádený k podpore porodu dítete - podle výzkumníku klesly mezi lety 2006 a 2012. K poklesu dochází na základe doporucení ruzných odborníku pro omezené uzívání porodnické procedury. Výskyt epizionotomie byl v minulosti prokázán výzkumnými pracovníky, kterí klesli v devadesátých letech.

(Health)