cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vymenujte si kofein pro chodbu po schodech, abyste zvýsili energii, motivaci

Po spatném nocním spánku se mnozí z nás obrátí na kofein na krátký výboj energie. Nová studie ovsem naznacuje, ze bychom mohli být lépe, kdyz prijdeme 10 minut po schodech.
Vedci tvrdí, ze chodba nahoru a dolu muze být úcinnejsí nez kofein pro zvýsení energie a motivace.

Vedci z univerzity v Gruzii zjistili, ze dospelí lidé, kterí spali na schodech v pravidelném tempu po dobu 10 minut, se cítili energicteji a motivovaneji nez ti, kterí konzumovali 50 miligramu kofeinu - coz je ekvivalent jedné sody.

Studijní spoluautor Patrick J. O'Connor z kineziologie v Gruzii a kolegové ríkají, ze jejich nálezy jsou dobrou zprávou pro pracovníky kanceláre, kterí se casto obtízne odchylují od svých pracovních stolu.

"Pracovníci v kancelári mohou jít ven a chodit, ale pocasí muze být méne nez ideální. Nikdy na mne neprselo pri chodbe po schodech," ríká O'Connor. "A spousta lidí, kterí pracují v kancelárských budovách, má prístup ke schodum, takze je moznost zachovat urcitou zdatnost pri krátké prestávce z práce."

Tým nedávno zverejnil své poznatky v casopise Fyziologie a chování.

Zvýsená energie, motivace po 10 minutách chuze po schodech

Výzkum zahrnoval 18 zenských studentu ve veku od 18 do 23 let, kterí hlásili, ze mají chronickou deprivaci spánku - definovanou v této studii, ze kazdou noc dostává pod 6,5 hodiny spánku.

Úcastníci museli absolvovat testy, které hodnotily svou pracovní pamet, pozornost, reakcní dobu, pracovní motivaci a stavy nálady ve dvou odlisných podmínkách.

V jednom stavu subjekty dokoncili testy po uzití kapsle obsahující bud 50 miligramu kofeinu nebo placeba. V dalsím stavu byly testy dokonceny poté, co úcastníci chodili nahoru a dolu po 30 podlazích schodu pravidelným tempem po dobu asi 10 minut.

Tým zjistil, ze pod podmínkou schodu se úcastníci hlásili vetsí motivaci k práci a zvýsení energie ve srovnání s podmínkami kofeinu.

"Bylo zjisteno, ze jak v kofeinu, tak i v placebo, nebyla prílis zmena v tom, jak se cítili," ríká O'Connor. "Ale s cvicením se cítí energictejsí a energictejsí. Byl to docasný pocit, cítil se bezprostredne po cvicení, ale s 50 miligramy kofeinu jsme nemeli tak velký efekt."

Ani kofein, ani schodiste nebyly ovlivneny predmetem pozornosti nebo pametí, poznamenává tým.

O'Connor a kolegové ríkají, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby se lépe zjistily prínosy schodistového chuze pro jednotlivce, kterí nejsou spánkem.

Presto se domnívají, ze jejich zjistení naznacují, ze pouhých 10 minut chuze muze být prínosnejsí nez dávka kofeinu, pokud jde o energii a motivaci na pracovisti.

"Mozná nemáte cas jít na plavání, ale muzete mít 10 minut na schody nahoru a dolu," poznamenává O'Connor.

Zjistete, proc nekterí lidé nereagují na cvicení.

Nový výzkum v souvislosti mezi diabetem a onemocnením srdce

Nový výzkum v souvislosti mezi diabetem a onemocnením srdce

Národní srdce, plicní a krevní ústav udelil grant ve výsi 4,7 milionu dolaru vedcum na lékarské fakulte Washington University v St. Louis, aby vysetrili onemocnení srdce u diabetických pacientu. Podle Jean E. Schaffer, MD, Virginie Minnichová, významného profesora medicíny: "Diabetes je neuveritelne bezný problém.

(Health)

Dlouhodobé uzívání drog ADHD není skodlivé

Dlouhodobé uzívání drog ADHD není skodlivé

Az 5-7% detí základní skoly je diagnostikováno s poruchou poruchy hyperaktivity (ADHD), poruchou chování, která zpusobuje problémy s nepozorností, nadmernou aktivitou nebo kombinací techto vlastností. Nyní výzkumníci zjistili, ze dlouhodobé uzívání drog ADHD nemá dlouhodobé úcinky na mozek.

(Health)