cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Chirurgie muze zvýsit riziko Guillain-Barrého syndromu

Guillain-Barréuv syndrom je vzácné autoimunitní onemocnení, které napadá nervový systém a zpusobuje svalovou slabost a v závaznejsích prípadech paralýzu. Není známo, co zpusobuje onemocnení, ale nový výzkum naznacuje, ze by mohlo hrát roli chirurgický zákrok.
Ve vzácných prípadech muze operace zvýsit riziko GBS, navrhuje nová studie.

Guillain-Barruv syndrom (GBS) je onemocnení, kdy vlastní imunitní systém tela poskozuje nekteré nervové bunky v periferním nervovém systému.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze ve Spojených státech je kazdorocne GBS postizeno zhruba 3 000 az 6 000 lidí.

Nemoc je velmi neobvyklý a vetsina lidí se z toho plne zotavuje, i kdyz v nekterých vzácných prípadech muze být GBS fatální.

Duvody, proc GBS ovlivnuje nekteré lidi, ale nikoliv jiné, stejne jako skutecný zpusobující cinidlo, zustávají neznámé. Americká akademie neurologie (AAN) poznamenává, ze prílezitostne bude syndrom vyvolán operací.

Nový výzkum vsak naznacuje, ze výskyt GBS u pacientu, kterí nedávno podstoupili operaci, muze být vyssí nez dríve.

Tým výzkumníku vedený Dr. Sara Hockerem z Mayo Clinic v Rochesteru, MN, zkoumal klinické asociace a potenciální spoustece GBS behem prvních 8 týdnu po chirurgickém zákroku.

Vedci se podívali na lékarské záznamy vsech pacientu lécených GBS na klinice Mayo behem 2 desetiletí, od ledna 1995 do cervna 2014.

Studie se zabývala 208 pacienty s GBS, kterí meli prumerný vek 55 let.

Vetsina operací, které pacienti podstoupili, byly gastrointestinální, srdecní nebo ortopedické. Lékari uzívali v 58% prípadu celkovou anestezii a vedomou sedaci ve zbytku operací.

Výsledky byly zverejneny v roce 2006 Neurologická klinická praxe.

Pacienti, kterí meli operaci, mají vetsí pravdepodobnost, ze dostanou GBS

"Výsledky nasí studie byly prekvapivé," ríká doktor Hocker.

Výzkumníci zjistili, ze 15 procent tech, kterí vyvinuli GBS, podstoupilo chirurgický zákrok behem 2 mesícu pred vznikem onemocnení.

Z 208 pacientu s GBS 31 pacientu vyvinulo onemocnení do 8 týdnu po operaci.

Prumerný vek tech, kterí rozvinuli pooperacní GBS, byl 63 let a 65% muzu.

"Neocekávali jsme, ze uvidíme vyssí procento pacientu, kterí vyvinuli syndrom po operaci. Krome toho nás výzkum zjistil, ze rakovina nebo autoimunitní onemocnení mohou predisponovat cloveka k rozvoji Guillain-Barrého syndromu po operaci."

Dr. Sara Hockerová

Lidé, kterí meli rakovinu behem sesti mesícu pred vznikem onemocnení, meli sedmkrát vyssí riziko rozvoje GBS po operaci nez pacienti, kterí nemeli rakovinu.

Lidé s autoimunitními poruchami meli také vetsí sanci na vývoj GBS. Pacienti s ulcerózní kolitidou nebo s diabetem 1. typu meli petkrát vyssí riziko rozvoje GBS po chirurgickém zákroku nez pacienti bez autoimunitních onemocnení.

Z 31 pacientu, kterí vyvinuli pooperacní GBS, bylo 19 (61%) spojeno s malignitou a devet pacientu (29%) melo autoimunitní stavy.

Dr. Hocker zduraznuje bezpecnost chirurgických zákroku a vzácný výskyt GBS po operaci.

"Je velmi dulezité poznamenat, ze výskyt syndromu Guillain-Barré je po operaci extrémne vzácný," ríká.

"Desítky tisíc lidí se behem studie operovalo a jen velmi málo z nich vyvinulo Guillain-Barré, ale zjistilo se, ze pacienti s rakovinou nebo autoimunitním onemocnením mohou být náchylnejsí.

Prectete si o vztahu mezi syndromem Guillain-Barré a virem Zika.

Známky typu epilepsie spojené se stresem

Známky typu epilepsie spojené se stresem

Studie, publikovaná on-line v casopise Seizure, ukazuje, ze více nez 33% pacientu, u nichz se domnívá, ze mají nerespektovatelné záchvaty, ve skutecnosti predstavují príznaky vyvolané stresem. Tým lékaru a psychologu spolecnosti Johns Hopkins zjistil, ze více nez tretina pacientu, kterí byli prijati do jednotky sledování epilepsie u nemocnice Johns Hopkins, mela symptomy zpusobené stresem spíse nez skutecnou poruchou záchvatu.

(Health)

Ztráta pameti v raném Alzheimerove chorobe se zvrátila s personalizovaným lécebným plánem

Ztráta pameti v raném Alzheimerove chorobe se zvrátila s personalizovaným lécebným plánem

Výzkumníci úspesne zvrátili ztrátu pameti u malého poctu lidí s casnou fází Alzheimerovy nemoci pomocí komplexního lécebného programu, který zahrnuje kombinaci zmen v zivotním stylu, stimulaci mozku a léku. Výzkumníci naznacují, ze program MEND je vysoce úcinný pro zvrácení ztráty pameti.

(Health)