cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Studium extols anti-prostaty rakovinové úcinky vlasských orechu

Rakovina prostaty je jedním z nejbeznejsích typu rakoviny u muzu v USA. Vztah mezi stravou a rakovinou prostaty byl dobre studován a prírustek tuku v potrave má ??v této oblasti zvlástní zájem. Nyní nová mysí studie od výzkumníku na University of California-Davis naznacuje, ze strava bohatá na orechy nebo olej z vlasských orechu muze zpomalit rust rakoviny prostaty.
Vedci tvrdí, ze slozky orechu, nikoliv jejich obsah omega-3, prinásejí prospesné úcinky na rakovinu prostaty.

Studie, která je publikována v Journal of Medicinal Food, konstatuje, ze predchozí studie naznacují, ze príjem orechu je spojen se snízenými rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnení a rakovinou.

Studie z roku 2013 napríklad ukázala, ze konzumace oleje z vlasských orechu zvysuje funkci krevních cév a jíst celé vlasské orechy napomáhá "dobrému" transportu cholesterolu a efektivneji odstranuje extra cholesterol z tela.

Vedci z této nejnovejsí studie vedené vedeckým a výzkumným výzivovým lékarem Paulem Davisem si povsimnou, ze jiz dávno vyhodnocují zdravotní dopady orechu.

Jedna ze svých predchozích studií ukázala, ze orechy snizují velikost mysí prostaty, ale byly otázky ohledne toho, které cásti orechu byly za tento úcinek zodpovedné - bylo to maso, olej nebo omega-3 mastné kyseliny? Pokud by to byly omega-3s, pak by se prínosy mohly nalézt v jakémkoli druhu potravy, který je obsahuje.

"Po mnoho let vláda USA bojuje proti tukum a myslím, ze to bylo v neprospech nás," ríká Davis. "Vlasské orechy jsou dokonalým príkladem, prestoze mají vysoký obsah tuku, jejich tuk nevyvolává rust rakoviny prostaty. Ve skutecnosti mají vlasské orechy pravý opak, kdyz se krmí mysím."

Komponenty orechu, nikoliv omega-3s, prinásejí výhody

Aby se dále zkoumala, která cást orechu je zodpovedná za její úcinky na zdraví, tým pouzil smes tuku se stejným obsahem omega-3 mastných kyselin jako orechy pro jejich kontrolní stravu.

Rychlé fakty o rakovine prostaty v USA
  • Krome nemelanomové rakoviny kuze je to nejcastejsí rakovina u muzu
  • V roce 2011 bylo diagnostikováno 209 292 muzu
  • V témze roce 27.970 muzu zemrelo na rakovinu prostaty.

Dalsí informace o rakovine prostaty

Mysi byly krmeny bud celými vlasskými orechy, vlasským orechem nebo stravou s kontrolními tuky po dobu 18 týdnu.

Výsledky ukázaly, ze vlasské orechy a vlasský orech snizují hladinu cholesterolu a zpomalují rust rakoviny prostaty, ale dieta s kontrolním obsahem tuku neznamená, ze jsou to dalsí slozky orechu, nikoliv omega-3, které tyto výhody prinásejí.

Ackoli studie nedokázala urcit, které slouceniny v orechách zpomalují rust rakoviny, vedci vyloucili vlákninu, zinek, horcík a selén.

"Ukázali jsme, ze to není omega-3 sami, ackoli to muze být kombinace omega-3s s címkoliv jiným v oleji z orechu," ríká Davis. "Ve výzive je stále jasnejsí, ze nikdy nebude jediná vec, je to vzdy kombinace."

Výzkum také ukázal, ze príjem orechu upravuje urcité mechanismy spojené s rustem rakoviny a snizuje inzulinový rustový faktor 1 (IGF-1) - rustový hormon predtím zapojený do rakoviny prostaty a prsu - "tak rakovina nemuze rust tak rychle normálne by to bylo, "poznamenává Davis.

Dalsím prínosem je, ze snízený cholesterol zbavuje rakovinné bunky, coz znamená, ze nejsou schopné rust tak rychle.

Spotreba vlasských orechu byla také spojena se zvýsením adiponektinu a nádorovým supresorem PSP94 a snízením COX-2, coz jsou vsechny markery pro snízení rizika rakoviny prostaty.

"Nerealisticky vysoké úrovne spotreby vlasských orechu, které nejsou potrebné pro dávky"

Vedci tvrdí, ze jejich výsledky naznacují, ze vclenení vlasských orechu do zdravé výzivy by mohly prinést tyto prínosy pro zdraví, i kdyz si uvedomují, ze studie u mysí se nemusí nutne prenáset na lidi.

Presto, tým ríká, ze "príznivé úcinky orechu na rakovinu cloveka nevyzadují nerealisticky vysoké hladiny spotreby", coz znamená, ze nepotrebujeme výrazne zvýsit príjem, abychom získali výsledky.

Davis dodává:

"V nasí studii mysky jedli ekvivalent 2,6 oz orechu.Musíte si uvedomit, ze 2,6 oz vlasských orechu je asi 482 kalorií.To není nevýznamné, ale je to lepsí, nez jíst sérii supersized hranolky, která má 610 kalorií .

Krome prínosu pro rakovinu si myslíme, ze máte také kardiovaskulární prínosy, které prokázal jiný výzkum orechu. "

Je treba poznamenat, ze tato studie byla podporena výzkumnými granty na University of California-Davis z Amerického institutu pro výzkum rakoviny a rady Kalifornské vlasské orechy. Autori vsak konstatují, ze ani organizace nemela zádný príspevek k analýze studijních dat ani k obsahu a záverum jejich výzkumu.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno na studii publikované v Journal of Alzheimerova choroba ze dieta obohacená orechy zpomaluje progresi Alzheimerovy choroby u mysí.

Starsí pacienti s nízkým obsahem vitamínu B12 riziko smrstení mozku a kognitivní pokles

Starsí pacienti s nízkým obsahem vitamínu B12 riziko smrstení mozku a kognitivní pokles

Starsí jedinci s nízkými hladinami vitamínu B12 v krvi mají vetsí riziko smrstování mozku a ztrácejí své kognitivní schopnosti, tvrdí vedci z Rush University Medical Center, Chicago v casopise Neurology. Potraviny bohaté na vitamín B12 jsou prevázne ze zvírat a zahrnují vajícka, mléko, játra, maso a ryby.

(Health)

Nemotivováno k cvicení? Dopamin muze být na vine

Nemotivováno k cvicení? Dopamin muze být na vine

Mozná jste si mnohokrát rekla, ze od prístího týdne zacnete cvicit více. Mozná prístí mesíc. Mozná i prístí rok. Pro mnohé z nás se vsak drzení disciplinovaného programu telesného cvicení je jedním z nejsilnejsích novorocních usnesení. Nový výzkum nabízí stopy, proc muze být hledání motivace k cvicení tak obtízné.

(Health)