cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Stresová reakce u policistu muze znamenat riziko pro PTSD

Casto stresové poruchy souvisí s jednotlivci, kterí pracují na palbe. V setrení pod vedením Dr. Charlesa Marmara, profesora a predsedy psychiatrického oddelení v NYU Langone Medical Center ve spolupráci se San Francisco VA Medical Center a Kalifornskou univerzitou v San Francisku, výzkumníci zkoumali policejní rekrutky behem tréninku akademie pred kritickou expozicí. Poskytli rekrutum se slinivým kortizolem pri prvním probuzení a po 30 minutách. Podle výsledku studie byli rekrutováni s nejvetsím zvýsením stresového hormonu kortizolu po probuzení pravdepodobne více vystaveni akutním stresovým symptomum v reakci na trauma roky pozdeji jako policisté.
Zkoumání je jedním z nejvetsích, které identifikuje potenciální techniku ??pro predvídání zranitelnosti stresu behem traumatického zázitku nebo po nem. Výsledky tohoto setrení jsou zverejneny v prosinci 2011 v císle Biologická psychiatrie.
Dr. Marmar, vysvetlil:

"Tato studie je významná jako potenciální ukazatel pri urcování, kdy mohou lidé projevit príznaky stresu v budoucnosti. Málokteré studie prospektivne prozkoumaly vztah mezi hypotalamickou hypofýzou-nadledvinovou aktivitou, akutními stresovými reakcemi a posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD "Nálezy nás mohou vést k novým poznatkum o tom, jak identifikovat ty, kterí jsou vystaveni vyssímu riziku PTSD."

296 policejních rekrutu zapsaných do studie melo své hladiny kortizolu merené po probuzení a znovu o 30 minut pozdeji. Rozdíl mezi temito dvema úrovnemi je znám jako reakce probuzení kortizolu (CAR). Výzkumníci objevili vyssí CAR behem tréninku akademie predpovídali vyssí peritraumatické disociace a symptomy akutní stresové poruchy behem prvních 3 let policejní sluzby.

Studie ukázala, ze silnejsí CAR predpovídají dve zvlástní reakce na stres. V jedné osobe byla osoba oddelena, prozívala traumatickou událost ve snu podobného stavu nereality av druhém se jednotlivé osoby projevily príznaky akutní stresové poruchy po události, jako je zvýsená srdecní frekvence, rychlejsí dýchání, intruzivní vzpomínky na událost a vedomé vyhýbání se myslenkám nebo pocitum souvisejícím s událostí.

Dr. Marmar, uvedl:
"Tento výzkum je jen spickou ledovce. Potrebujeme dalsí studie, abychom zjistili, zda vcasná identifikace techto rizikových faktoru bude mít za následek zásah, který by mohl pomoci snízit nebo minimalizovat dlouhodobé úcinky expozice traumatu."

Napsal Grace Rattue

Reakce na stres dnes predpovídá zdraví zítra

Reakce na stres dnes predpovídá zdraví zítra

V rozporu s obecnou vírou, stresory nejsou prícinou zdravotních problému, spíse jsou reakce lidí na tyto stresory, které urcují, zda bude budoucnost mít negativní zdravotní dusledky, naznacuje nová studie, která se objevuje v Annals of Behavioral Medicine. Výzkum ukázal, ze reakce na stresující situaci nyní dokáze predvídat vase zdravotní problémy po dobu deseti let po silnici, a to bez ohledu na soucasné zdravotní problémy a stresory.

(Health)

Histoplazmóza: príciny, rizikové faktory a lécba

Histoplazmóza: príciny, rizikové faktory a lécba

Obsahy Rizikové faktory Príznaky Príciny Diagnostika Lécba Histoplasmóza je houbová infekce, která nemuze zpusobit zádné príznaky nebo muze vyvolat podobné príznaky jako pneumonie. Co to vsak zpusobuje a jak se lécí? Infekce histoplazmózy obvykle zpusobuje mírné az stredne závazné príznaky. U pacientu, kterí mají potíze s imunosupresí, jako jsou starsí lidé, vsak muze být tezsí.

(Health)