cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovina zaludku má ctyri podtypy, ríkají vedci

Vedci, kterí patrí do výzkumné síte USA, zjistili, ze existují ctyri odlisné molekulární podtypy rakoviny zaludku, také oznacované jako rakovina zaludku nebo adenokarcinom zaludku. Verí, ze tento objev zmení zpusob, jakým se výzkumníci a lékari zabývají rakovinou zaludku, coz umoznuje prizpusobení lécby jednotlivým pacientum podle specifických genetických vlastností jejich nádoru.

Vedci, kterí v casopise hlásí své poznatky Príroda, jsou cleny atlasu genomu rakoviny (TCGA), skupiny vedcu v USA, která vznikla v roce 2005 a charakterizuje genomy více nez 30 druhu rakoviny.

Rakovina zaludku je hlavní prícinou úmrtí souvisejících s rakovinou po celém svete - odhady naznacují, ze zhruba 723 000 lidí zemre na onemocnení kazdý rok. V USA americká rakovinová spolecnost odhaduje, ze v roce 2014 bude s touto chorobou diagnostikováno asi 22 220 lidí a zhruba 10 909 zemre.

Nový systém zalozený na molekulárních vlastnostech místo vlastností bunek a tkání

Soucasný systém pro klasifikaci rakoviny zaludku ji rozdeluje na dve skupiny: difuzní a strevní. Systém vyuzívá hlavne zmeny v bunce a tkáních, které je odlisují. Výzkumníci poznamenávají, ze není snadné klasifikovat rakovinu zaludku pomocí tohoto systému, protoze rakovinové bunky mohou vypadat zcela pod mikroskopem, i kdyz jsou ze stejného nádoru.

Adam Bass, odborný asistent na katedre medicíny na Harvardské lékarské skole, Boston, MA, byl jedním z vedoucích vysetrovatelu ve studii. Vysvetluje výhodu nového klasifikacního systému:

"Klícovým predstihem tohoto projektu je, ze jsme identifikovali a vyvinuli mnohem uzitecnejsí klasifikacní systém pro nalezení skupin karcinomu zaludku, které mají odlisné molekulární vlastnosti a zároven jsme identifikovali klícové cíle, které je treba sledovat u ruzných skupin pacientu . "

"To poskytne pevný základ pro kategorizaci onemocnení a pro to, abychom tak mohli vytvorit klinické studie zalozené na nekterých kritických molekulárních zmenách, které vedou ruzné trídy rakoviny," dodává.

Ve studii prof. Bass a kolegové provedli komplexní statistické analýzy molekulárních znaku z 295 nádoru. Analýzy pouzívaly sest typu genetických dat, vcetne DNA sekvenování, sekvenování RNA a proteinových polí.

Ctyri podskupiny rakoviny zaludku

Dosli k záveru, ze existují ctyri podskupiny rakoviny zaludku:

  • Typ 1, který predstavuje 9% nádoru, které analyzovali, byly pozitivní pro virus Epstein-Barr (EBV) a mely spolecné nekteré dalsí molekulární znaky.
  • Typ 2 (22% nádoru) vykazoval vysokou úroven "mikrosatelitové nestability" nebo MSI, kde se mutace mají tendenci akumulovat v opakovaných sekvencích DNA.
  • Typ 3 (20%) byl klasifikován jako genomicky stabilní, protoze vykazoval nízkou úroven zmen poctu somatických kopií (SCNA) - coz muze být dusledkem duplikace nebo delece sekcí genomu.
  • Typ 4 (50% nádoru) byl klasifikován jako chromozomálne nestabilní, protoze vykazoval vysokou úroven SCNA.

Prostrednictvím výzkumu identifikovali ctyri molekulární podtypy rakoviny zaludku, které by mohly pomoci prizpusobit lécbu jednotlivým pacientum podle specifických genetických vlastností jejich nádoru.

Vedci se zajímali zejména o skupinu, která byla pozitivní pro EBV, která je v USA nejlépe známá jako prícina infekcní mononukleózy nebo zlázové zlázy. Rovnez se predpokládá, ze EBV zpusobuje nekteré rakoviny, vcetne rakoviny nosohltanu, typ rakoviny hlavy a krku a nekteré typy lymfomu.

EBV byl nalezen v malé skupine nádoru zaludku, které také exprimují EBV geny v jejich nádorech. Tato studie vsak také spojuje EBV u nádoru zaludku s jinými molekulárními vlastnostmi.

Napríklad jeden z molekulárních znaku, které nasli u EBV-pozitivních nádoru, byl tendence ke zvýsení rychlosti genových mutací PIK3CA. Tento gen kóduje protein nazvaný PI3-kináza, který je dulezitý pro bunecný rust a rozdelení a dalsí bunecné funkce dulezité pro rakovinu.

Takový objev by mohl naznacovat, ze rakoviny zaludku pozitivní pro EBV mohou reagovat na inhibitory PI3-kinázy, ríká tým. Tyto léky jsou v soucasnosti v raných stádiích klinických studií v USA.

Tým také objevil zajímavé objevy v dalsích trech podskupinách. Napríklad nádory genomicky stabilního podtypu ukázaly casté mutace v genu RHOA, jehoz protein interaguje s jinými bunecnými proteiny, které pomáhají bunecným zmenám tvaru a migraci - to muze být dulezitým rysem rustu nádoru.

Také chromozomálne nestabilní typy nádoru ukázaly casté zesílení genu, které kódují receptorové proteiny, které jsou spojeny s abnormálním bunecným rustem. Drogy jsou jiz v uzívání, coz muze omezit jejich cinnost, ríká tým.

TCGA je spolecne rízena Národním výzkumným institutem lidského genomu (NHGRI) a Národním onkologickým institutem (NCI), a to jak v rámci Národních institucí zdraví (NIH).

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno se dozvedeli o jiné studii, kde práce DNA nabízí stopy pro výzkum rakoviny zaludku. Psaní Prírodní komunikace, vedci z genomského institutu v Singapuru vysvetlují, jak vyvinuli technologii, která ukazuje, jak se mení geny ve zdravých bunkách zaludku, kdyz se stanou rakovinnými.

Malá známá potenciálne fatální tropická nemoc sírící se mimo Latinskou Ameriku

Malá známá potenciálne fatální tropická nemoc sírící se mimo Latinskou Ameriku

Prestoze jsou miliony lidí s Chagasem, coz je nemoc, která zabíjí více nez 12 000 lidí rocne, zustává az do dnesního dne ponekud zanedbávaná tropická choroba, která se mimo Latinskou Ameriku vyskytla jen málo. Vliv prílivu by se vsak mel stát, protoze se v USA, Evrope, Japonsku a dalsích bohatých regionech rozsirují prípady, které upozornují na tuto nemoc jako na potenciálne rostoucí trh soukromých investic do nového vývoje drog.

(Health)

Choroby cloveka-zvíre - Top Hotspots po celém svete

Choroby cloveka-zvíre - Top Hotspots po celém svete

Nová mezinárodní studie zverejnila "top 20" seznam zemepisných bodu pro choroby cloveka a zvírat (zoonózy), jako je tuberkulóza (TB) a horecka údolí Rift. Podle studie, kterou provedl Mezinárodní výzkumný ústav chovu zvírat (ILRI), Ústav zoológie (UK) a Hanoiská skola verejného zdraví ve Vietnamu, odpovídají 2 zoonózy 13.

(Health)