cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Stimulace kognitivní aktivity snizuje riziko Alzheimerovy choroby

Nálezy publikované online nejdríve od Archiv neurologie, a JAMA / Archivy ze lidi, kterí udrzují svuj mozog aktivní po celý zivot s kognitivne stimulujícími aktivitami, jako je ctení, psaní a hraní her, se zdají mít nizsí hladiny ?-amyloidního proteinu, coz je hlavní cást amyloidního plaku pri Alzheimerove chorobe.
Nedávno vyvinutá radiofarmaceutická znacka Pittsburgh sloucenina B ([11C] PiB), oznacená uhlíkem 11, umoznila výzkumníkum zobrazovat fibrilární (vláknité) formy proteinu ?-amyloidu (A?).
Susan M. Landau, Ph.D., na Kalifornské univerzite v Berkeley a v laboratori Lawrence Berkeley National Laboratory a její tým provedl [11C] PiB PET (pozitivní emisní tomografii) a neuropsychologické vysetrení ve vzorku kognitivne normálních starsích úcastníku . Výzkumníci definovali Ap jako prumernou absorpci [11 C] PiB PET. Hodnotili 65 zdravých starsích lidí s prumerným vekem 76,1 roku a porovnali je s 11 mladými úcastníky s prumerným vekem 24,5 roku a 10 pacienty s Alzheimerovou chorobou (AD) ve veku 74,8 roku. Výzkumníci zkoumali vsechny úcastníky, pokud jde o jejich ruzné zpusoby zivota, vcetne cetnosti, v níz se podíleli na poznávacích aktivitách v ruzných fázích po celou dobu jejich zivota, a to od sestiletého veku az do jejich stárí.
Oni písí:

"Uvádíme prímou souvislost mezi kognitivní aktivitou a absorpcí [11C] PiB, coz naznacuje, ze faktory zivotního stylu nalezené u jedincu s vysokým kognitivním zapojením mohou zabránit nebo zpomalit ukládání ?-amyloidu, coz pravdepodobne ovlivnuje nástup a progresi AD."

Podle zjistení se zdá, ze vetsí úcast na kognitivne stimulujících aktivitách behem zivota cloveka, zejména v raném a stredním zivote, souvisí se snízeným príjmem [11C] PiB. Výzkumníci poznamenali, ze príjem [11C] PiB byl podobný mezi starsími jedinci s nejvyssí kognitivní aktivitou a mladými lidmi v kontrolní skupine, zatímco ti s nejnizsí kognitivní aktivitou meli pozití [11C] PiB podobne jako pacienti s AD.

Výzkumníci poznamenávají, ze i kdyz vetsí kognitivní aktivita byla spojena s více telesným cvicením, nebyla spojena s vychytáváním [11C] PiB. Ukazují, ze pravdepodobnost zapojení do kognitivne stimulujících aktivit má tendenci být spojena s ruznými postupy v oblasti zivotního stylu, které byly zapleteny do jiných studií se snízeným rizikem patologie související s AD.

Vedci dospeli k záveru:
"Je nepravdepodobné, ze by nase výsledky odrázely jedinou jednotnou prícinu AD, coz je komplexní onemocnení s mnoha potenciálními patogenetickými procesy. Krome toho je kognitivní aktivita jen jednou slozkou slozité rady postupu zivotního stylu spojených s rizikem AD, které lze zkoumat v ale soucasná zjistení rozsirují predchozí poznatky, které spojují kognitivní stimulaci a riziko AD (neprímý následný úcinek Ap) poskytnutím dukazu, které jsou v souladu s modelem, ve kterém je kognitivní stimulace prímo spojena s patologií související s AD samotnou. "

Napsal Petra Rattue

Hladavé melanomové bunky mohou zpomalit rust nádoru

Hladavé melanomové bunky mohou zpomalit rust nádoru

Nový výzkum naznacuje, ze rakovina kuze melanomu muze být rízena hladovení bunek. Na základe predchozího úspechu s bunkami rakoviny prostaty vedci z Austrálie ukázali, ze mohou zastavit bunecný rust tím, ze blokují pumpy, které melanomové bunky vyuzívají k získání podstatné bunecné výzivy. To je jeste velmi brzy, protoze metoda byla testována pouze v laboratorních bunkách.

(Health)

Cvicení pocítají úcinek vánocního prebytku na metabolismus

Cvicení pocítají úcinek vánocního prebytku na metabolismus

Kazdodenní záchvat cvicení muze vyvrátit skodlivé úcinky, které má krátkodobá necinnost a prejídání na zdraví, podle nové studie publikované v The Journal of Physiology. Dukazy jiz existují, ze i nekolik dní, kdy spotrebováváte více kalorií, nez spálíte, muze být zdraví skodlivé. Nová studie z University of Bath ve Velké Británii je o krok dále a naznacuje, ze denní dávka cvicení muze prinést prínos pro zdraví, který presahuje jen pomáhá vypálit nadbytecné kalorie.

(Health)