cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Statiny spojené s redukcí úmrtí na rakovinu

Nová studie z Dánska zjistila, ze lidé, kterí pravidelne pouzívali statiny ke snízení cholesterolu a poté dostali diagnózu rakoviny, meli o 15% nizsí pravdepodobnost úmrtí na rakovinu nebo jinou prícinu nez pacienti s rakovinou, kterí nikdy nepouzili statiny.
Statiny jsou nejcasteji predepsanou látkou pro snízení cholesterolu a snízení rizika srdecních onemocnení.
Vedci z univerzity v Kodani písu o svých zjisteních v casném on - line císle 8 New England Journal of Medicine.
Rozhodli se prozkoumat vazbu mezi uzíváním statinu a úmrtí na rakovinu, protoze jelikoz cholesterol je nezbytný pro bunecný rust, bylo navrzeno, ze jeho snízení muze omezit proliferaci bunek potrebnou pro rust a sírení rakoviny.
Nevedeli, zda by uzívání statinu ovlivnilo riziko vzniku rakoviny u lidí.
Studie prokázala, ze výzkumníci pouzívali dánské národní databáze, aby nasli vsechny pacienty, kterí dostali diagnózu rakoviny v letech 1995 az 2007, s pokracováním az do konce roku 2009.

To poskytlo údaje o celkovém poctu 295 925 pacientu ve veku 40 a více let, z nichz 18 721 uzívalo statiny pravidelne pred diagnostikováním rakoviny a 277 204 nikdy neuzívalo statiny.
Kdyz statisticky analyzovali údaje o pomeru rizika, vedci zjistili, ze mezi pacienty, kterí pravidelne uzívali statiny, byly úmrtí na rakovinu snízeny o 15%, stejne jako úmrtí ze vsech duvodu.
Eric Jacobs, strategický reditel pro farmakoepidemiologii spolecnosti American Cancer Society, ve svém prohlásení o studii uvádí, ze zatímco nálezy jsou "vzrusující":
"... to neznamená, ze lidé s rakovinou by meli zacít uzívat statiny v nadeji, ze zlepsí svuj pokrok."
Ríká, ze dalsí faktory mohou být za snízenou mírou úmrtí. Muze se napríklad stát, ze nekterí lidé, kterí uzívají statiny, by také uzívali aspirin, coz nedávno publikované studie souvisejí s lepsím prezitím z rakoviny (v srpnu 2012 Jacobs a jeho tým provedli prezkum takových dukazu).
Jacobs také poukazuje na to, ze randomizované studie lidí uzívajících statiny ke snízení rizika vývoje srdecních onemocnení neprokázaly prínosy proti rakovine - a presto by podle výsledku této dánské studie mely mít.
Navrhuje dalsí výzkum, který je nyní potrebný k "objasnení, zda a jak by statiny mohly ovlivnit prezití u pacientu s rakovinou".
Napsal Catharine Paddock PhD

Nový rychlý test by mohl odlisit virové infekce

Nový rychlý test by mohl odlisit virové infekce

Nový krevní test ukazuje slib jako rychlý zpusob, jak pomoci lékarum urcit, zda je respiracní infekce virovou nebo bakteriální, a tím snízit nevhodné pouzití antibiotik, které fungují pouze proti bakteriím. Studie je publikována v casopise Science Translational Medicine. Autorka studie Geoffrey Ginsburgová, profesorka na Lékarské fakulte Duke University, ríká: "Soucasné testy vyzadují znalost patogenu pro potvrzení infekce, protoze jsou specifické pro kmen.

(Health)

Probiotické bakterie prospesné pro funkci mozku

Probiotické bakterie prospesné pro funkci mozku

Bakterie v potravinách mohou ovlivnit funkce mozku, uvádí nový výzkum publikovaný v casopise Gastroenterology. Studie provedená výzkumnými pracovníky UCLA zjistila, ze mozková funkce se zmenila u zdravých zen, které konzumovaly probiotika v jogurtu. Funkce mozku se mení mezi zenami v klidovém stavu a behem úlohy rozpoznávání emocí.

(Health)