cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Stát bude platit za odstranení implantátu PIP, ríká venezuelský ministr zdravotnictví

Venezuelská ministerka zdravotnictví Eugenia Saderová oznámila, ze veskeré náklady na odstranení prsních implantátu Poly Implant Proties (PIP) budou pokryty státem. Paní Saderová zduraznila, ze tato nabídka je pro kazdou zenu, která si preje, aby je odstranila. Francouzské orgány rovnez nabídly pokrytí úplných nákladu. Prsní implantáty PIP mají podle francouzských zdravotních orgánu vyssí riziko prasknutí.
Sader dodala, ze zeny by nemely být prílis znepokojeny a ze její oznámení v zádném prípade nepredstavuje nouzová opatrení. Poradí pacientum, aby videli své lékare a nechali si implantáty zkontrolovat.
Venezuelské ministerstvo zdravotnictví zduraznilo, ze stát pokryje jen náklady na jejich odstranení a nenahrazuje je nové.
Venezuelská sít vedeckých spolecností (RSCV) potvrdila doporucení ministerstva a ocenuje jejich nabídku na pokrytí veskerých chirurgických a zdravotních nákladu.
Sader zduraznil, ze francouzské zdravotnické orgány uvedly:

"Neexistuje zvýsené riziko rakoviny u zen, které dostaly
tyto PIP silikonové prístroje. "

V komuniké venezuelské ministerstvo zdravotnictví napsalo:
"Existuje velké riziko prasknutí a gel muze zpusobit podrázdení, coz muze mít za následek zánetlivou reakci ...
Francouzské orgány doporucují, aby byly odstraneny jako preventivní opatrení ... opatrení, které není naléhavé. (Sé hay un riesgo alto de rotire y de capacidad del gel en causar irritación que puede causar una reacción inflamatoria que hace difícil su remoción ... Las authoridades Francesas recomendamento un retiro preventivo, no urgente.) "

Sader uvedl, ze pacienti, kterí nechtejí odstranit implantáty, by meli vysetrovat kazdých sest mesícu, aby zkontrolovali, zda se roztrhnou.

Dr. Marisol Graterol, predseda Venezuelské spolecnosti plastická chirurgie (Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica), uvedl, ze:
"PIP implantáty nejsou biologické
ohrození pacientu. "

Doktor Graterol doporucuje vsem zenám, které tyto implantáty dostali, aby je nechali kontrolovat lékarem. Zduraznila, ze neexistuje zádné nebezpecí pro zdraví a ze pacienti by meli zustat klidní.

To není zdravotní stav, ríkají francouzské zdravotnické úrady

Francouzský ministr zdravotnictví Xavier Bertrand rekl svým obcanum, ze oznámení o implantátech PIP nepredstavuje zádnou hrozbu pro lidské zdraví - není to naléhavá zálezitost.
Informacní strediska, kliniky a vládní linky pomoci byly v posledních nekolika dnech zatopeny dotazem.

Zdravotní orgány Spojeného království vydávají protichudné zprávy

Verejní úredníci Spojeného království tvrdí, ze príjemci implantátu PIP nemusí být odstraneni - oznámení, které je v rozporu s tím, co jejich francouzstí kolegové rekli.
MHRA (regulacní agentura pro lécivé prípravky a zdravotnické prostredky), ekvivalent Spojeného království amerického FDA, trvá na tom, ze neexistují zádné dukazy, které by tyto implantáty spojovaly s rizikem rakoviny. 40 000 zen ve Velké Británii se domnívá, ze obdrzeli tento implantát.
Ministerstvo zdravotnictví Spojeného království doporucuje zenám, aby se se svými lékari presvedcili (konkrétne s lékari, kterí je vybavili). 95% silikonových implantátu PIP ve Velké Británii bylo provedeno soukrome a méne nez 5% bylo provedeno v rámci Národní zdravotní sluzby (NHS).
Esylllt Hughesová, advokáta zastupující 250 britských zen v plánovaném soudním rízení, tvrdí, ze se více nez 50% implantátu roztrhlo (Zdroj: AFP).

Podle Britské asociace estetických plastických chirurgu (BAAPS) spolecnost PIP pouzívala silikon, který není urcen pro lékarské úcely a který se pouzívá k výrobe postelových matrací. Tato zarízení jsou mnohem levnejsí nez jiné silikonové implantáty a jsou náchylnejsí k prasknutí.

Poly implantáty Protyse (PIP)

Poly implantáty Prothèses, casto oznacované jako PIP, byla spolecnost zalozená ve Francii v roce 1991 a vyrábela prsní implantáty. Zalozil ho bývalý rezník Jean-Claude Mas. Podle Wikipedie pracoval zakladatel spolecnosti Bristol Myers (Bristol Myers Squibb) jako lékarský prodejní zástupce jiz 15 let.
Spolecnost sla do likvidace pocátkem tohoto roku. Jean-Claude Mas a jeho spolecnost PIP jsou v centru výzkumu verejného zdravotnictví.
Predpokládá se, ze PIP produkovalo priblizne 2 miliony implantátu (100 000 rocne po dobu 20 let). Francouzské zdravotnické úrady ríkají, ze az 300 000 dospelých zen muze mít k dispozici implantáty PIP k oprave ztracených tkání nebo ke zvýsení velikosti prsou.
Zarízení PIP byla vyvezena do jiných západoevropských zemí, Austrálie, Brazílie, Argentiny a nekterých dalsích zemí.
Napsal Christian Nordqvist

Link nalezený mezi demencí a nedostatkem vitaminu D.

Link nalezený mezi demencí a nedostatkem vitaminu D.

V tom, co je povazováno za první rozsáhlou populacní studii svého druhu, nalezl tým výzkumníku souvislost mezi konzumací vitaminu D a rizikem vývoje demence. Starsí lidé, kterí nedostanou dostatek vitaminu D, mohou zdvojnásobit riziko vzniku tohoto onemocnení. Vitamin D je dulezitý pro imunitní funkci tela, rust a opravu kostí a pro normální absorpci vápníku a fosforu.

(Health)

Zlepsují péci o mrtvici v depresi

Zlepsují péci o mrtvici v depresi

Nová studie vedcu na Loyolské univerzite Chicago Marcella Niehoff School of Nursing (MNSON), zverejnená v posledním císle biologického výzkumu pro osetrovatelství, zjistila, ze pecovatelé survivoru mrtvice jsou vystaveni riziku vývoje deprese a komplikací z chronického stresu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je mozková príhoda jednou z hlavních prícin dlouhodobého postizení.

(Health)