cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Státní bitvy federální vláda pro nezávislost v lékarské marihuany vec

Magistrát Maria-Elena James to rozhodl cannabis dispensary v Oaklandu ve státe CA je volno zustat otevrené, zatímco místní úrady bojují proti federálnímu stíhání, aby ho zastavily, uvádí agentura Reuters.

Rozhodnutí vstoupilo dne 3. cervence, tesne pod drátem místních príznivcu zdravotního strediska v prístavu Harborside, aby oslavili svou docasnou lékarskou svobodu marihuany ve ctvrtek cervence.

Tento dlouhodobý soudní spor mezi Kalifornií a vládou USA je v soucasné dobe v odvolacím stadiu, kdy místní vláda zpochybnuje únorové rozhodnutí Magistrátu Jamese, ze mesto nemá právo zasahovat do akce federálního prokurátora k zastavení nebo zabavení majetku obchod se susárnou na bázi Oaklandu.

V soucasné dobe v USA není marihuana podle Federální lékové správy (FDA) schváleným lékem, nýbrz nelegální omamnou látkou. Presto okres Columbia a 16 státu povazují konopí za legální, pokud se prodávají jako léky predepsané lékarem.

Zdravotní svet vází na marihuanu

Mimo politiku lékarská komunita v posledních deseti letech porádala vlastní debatu o zdravotních výhodách marihuany. Centrum výzkumu lécivého kanabisu (CMCR), které vede Kalifornská univerzita, provádí vedecké studie jiz nekolik let.

V jedné studii zahrnující úcinky konopí na bolest z periferní neuropatie související s HIV, CMCR dospel k záveru 52% pacientu, kterí kourili marihuanu, melo více nez 30% snízení bolesti, ve srovnání s 24% ve skupine s placebem.

A v jiné studii, kterou provedl CMCR a publikoval casopis Canadian Medical Association Journal (CMAJ), to vedci zjistili uzená konopí významne snízila príznaky a bolesti spojené s roztrousenou sklerózou.

Konopí pro lékarské pouzití je polarizující problém

Presto je lékarská komunita rozdelena, pricemz nekterí odborníci vyzývají k podrobnejsím studiím a výzkumum pred predepsáním lékarské marihuany pacientum.

Clánek publikovaný Národním centrem pro biotechnologické informace (NCBI) naznacuje, ze:

"v dlouhodobejsím horizontu muze konopí mít nezádoucí systémové a psychoaktivní nezádoucí úcinky, které je treba vzít v úvahu u chronických populací bolesti, kterí mají vysokou míru spolecne se vyskytujících onemocnení a spolecných onemocnení psychiatrie a uzívání návykových látek."

At uz jde o lékarskou nebo politickou zálezitost, lékarská marihuana má silné príznivce, kterí jsou bud pro nebo proti.

Ve stavu solidarity se státními lékari zverejnila Lékarská rada Kalifornie standardy pro lékare, kterí pacientum predepsali lékarskou marihuanu.

Podle vyjádrení predsednictva lékari, kterí predepisují konopí, nebudou mít zádnou skodu vuci svému lékari, pokud budou po konzultaci s pacientem dodrzovat správnou lékarskou praxi, vcetne:

  • Historie a dobrá víra vysetrení pacienta
  • Vypracování plánu lécby s cíli
  • Poskytnutí informovaného souhlasu vcetne diskuse o vedlejsích úcincích
  • Periodická kontrola úcinnosti lécby
  • Konzultace podle potreby
  • Správné vedení záznamu, které podporuje rozhodnutí doporucit pouzití lékarské marihuany.

Ackoli prípad, který se týká osudu lékarské ordinace marihuany v Oaklandu, musí být jeste vyresen, Cedric Chao, advokát zastupující mesto ve veci, zustává pozitivní a ríká:

"Soud uznal, ze Oakland má oprávnené zájmy na ochrane zdraví svých obyvatel, pri podpore verejné bezpecnosti a pri ochrane integrity svého legislativního rámce pro regulaci lécebného konopí. Dnesní objednávka, která prichází tesne pred prázdninami ctvrtého cervence pripomíná ze je jednou ze silných stránek nasí zeme nezávislé soudnictví. "

Stav Kalifornie a príznivci zdravotního strediska Harborside mohou být na pokraji metaforického scénáre Boston Tea Party s federální vládou, ale pro tento Den nezávislosti mohou drzet caj.

Nebo dokonce kourit.

Napsal Marie Ellisová

Zvýsení telesné hmotnosti spojené s nedostatkem vitaminu D u starsích zen

Zvýsení telesné hmotnosti spojené s nedostatkem vitaminu D u starsích zen

Zeny ve veku 65 let nebo starsí, které mají nízkou hladinu vitamínu D, mají vetsí váhu nez jejich protejsky s odpovídající úrovní, uvedli výzkumníci z Centra pro výzkum zdraví v Kaiser Permanente v Portlandu ve státe Oregon ve Journal of Women's Health. Autori vysvetlili, ze jejich studie zahrnující 4 659 starsích zen (65 let), které byly sledovány po dobu 4 let.

(Health)

Císla a typy darování orgánu se výrazne lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království

Císla a typy darování orgánu se výrazne lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království

Podle pruzkumu zverejneného online v BMJ Open se pocet a typy darování orgánu lisí ve vsech ctyrech zemích Spojeného království. Vedci zkoumali data z NHS blood and transplant pro Anglii, Severní Irsko, Skotsko a Wales od roku 1990 do roku 2009 a srovnávali nálezy s registracními údaji a daty dárcovství z jiných evropských zemí.

(Health)