cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Manzelé pacientu se závaznou sepsou mají vysoké riziko deprese

Podle nové studie publikované v Kritická lékarská péce, u zen, jejichz manzelé trpí váznými septickými onemocneními, je vetsí pravdepodobnost, ze budou trpet depresí.
Studie byla provedena vedci z University of Michigan Health System a University of Washington School of Medicine.
Sepsa je onemocnení, pri nemz telo závazne reaguje na bakterie nebo jiné bakterie. Tato závazná zánetlivá odpoved muze zpusobit poskození vitálních orgánu, krvácení, selhání orgánu a dokonce i smrt.

Závazná sepsa je jednou z hlavních prícin smrti u starsích lidí v USA a je zodpovedná za ctyrikrát více hospitalizací nez nemocí, jako jsou infarkty.
Theodore J. Iwashyna, Ph.D., Ph.D., odborná asistentka interní medicíny v U-M a který také spolupracuje s Ústavem sociálního výzkumu a Centrem pro výzkum klinického managementu VA, rekl:

"Víme, ze pacienti, kterí prezijí sepsi, celí mnoha novým problémum, ale víme jen málo o emocionálním mýtném, které bere na milované pacienty. Emocionální strach muze snízit schopnosti manzelu podporovat pacienty v probíhající rehabilitaci a pusobit jako náhradní rozhodující jim."

Podle Iwashyny zvysuje pocet hospitalizací a zdravotních postizení zpusobených tezkou sepsí, které zpusobují obrovské zatízení manzelu, zejména starsím.
Vedci se domnívají, ze manzelé mohou mít prospech z vetsí podpory a screeningu depresí nejen tehdy, kdyz jejich partner odcestuje, ale i kdyz jejich milovaný prezije.
K tomu, aby se pomohlo pri zotavení pacientu po péci o ICU, mel by lékar také zvázit zahrnutí clenu nezdruzených rodin a podpurných sítí.

Dimitry S. Davydow, M.D., M.P.H., odborný asistent psychiatrie v U-W, uvedl:
"Deprese u rodinných príslusníku by mohla ovlivnit rozhodování o ukoncení zivota na JIP a ovlivnit schopnost péce o blízké, takze intervence mohou zlepsit výsledky samotných pacientu. Poskytovatelé se musí naucit posoudit zátez následné péce o manzelky pomáhat zlepsit zdraví a kvalitu zivota pro tuto rostoucí populaci starsích Americanu. "

Vedci zjistili, ze zeny mají vetsí pravdepodobnost, ze budou trpet depresí, pokud budou jejich manzelé hospitalizováni pro tezkou sepse. Data byla vsak pro manzelky ve stejné situaci méne definitní. Podle výzkumníku mohou být proto, ze starsí muzi jsou méne ochotni hlásit depresivní príznaky.
Napsal Grace Rattue

Príznaky nadmerného pití dospívajících mohou v pozdejsím zivote zvýsit hladinu cukru v krvi zen

Príznaky nadmerného pití dospívajících mohou v pozdejsím zivote zvýsit hladinu cukru v krvi zen

Zeny, které pijí hodne alkoholu a zacnou se bavit s alkoholem, zacínají ve stredním veku, mají vyssí riziko krevního cukru - rizikového faktoru diabetes mellitus 2. typu - kdyz dosáhnou pocátku 40. let. Výsledky 27leté studie dospely k záveru, ze nadmerné pití z mladého veku muze mít negativní dusledky pro hladinu cukru v krvi.

(Health)

Pacienti s rakovinou delozního hrdla vyvarují se hysterektomie pomocí 3-D zobrazovacích technik

Pacienti s rakovinou delozního hrdla vyvarují se hysterektomie pomocí 3-D zobrazovacích technik

Studie, kterou uvedl Dr. Renaud Mazeron na Svetovém kongresu brachyterapie, ukazuje, ze mnoho prípadu hysterektomie, stejne jako recidivy a sírení rakoviny delozního cípku lze úcinne rídit prenosem radioterapie prímo na rakovinu pomocí 3-D zobrazovacích technik. Po prezkoumání pomocí 3-D obrazové rízené adaptivní brachyterapie (IGABT) u 163 pacientu, kterí absolvovali soubeznou chemoradiaci, tj.

(Health)