cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Manzelé pacientu se závaznou sepsou mají vysoké riziko deprese

Podle nové studie publikované v Kritická lékarská péce, u zen, jejichz manzelé trpí váznými septickými onemocneními, je vetsí pravdepodobnost, ze budou trpet depresí.
Studie byla provedena vedci z University of Michigan Health System a University of Washington School of Medicine.
Sepsa je onemocnení, pri nemz telo závazne reaguje na bakterie nebo jiné bakterie. Tato závazná zánetlivá odpoved muze zpusobit poskození vitálních orgánu, krvácení, selhání orgánu a dokonce i smrt.

Závazná sepsa je jednou z hlavních prícin smrti u starsích lidí v USA a je zodpovedná za ctyrikrát více hospitalizací nez nemocí, jako jsou infarkty.
Theodore J. Iwashyna, Ph.D., Ph.D., odborná asistentka interní medicíny v U-M a který také spolupracuje s Ústavem sociálního výzkumu a Centrem pro výzkum klinického managementu VA, rekl:

"Víme, ze pacienti, kterí prezijí sepsi, celí mnoha novým problémum, ale víme jen málo o emocionálním mýtném, které bere na milované pacienty. Emocionální strach muze snízit schopnosti manzelu podporovat pacienty v probíhající rehabilitaci a pusobit jako náhradní rozhodující jim."

Podle Iwashyny zvysuje pocet hospitalizací a zdravotních postizení zpusobených tezkou sepsí, které zpusobují obrovské zatízení manzelu, zejména starsím.
Vedci se domnívají, ze manzelé mohou mít prospech z vetsí podpory a screeningu depresí nejen tehdy, kdyz jejich partner odcestuje, ale i kdyz jejich milovaný prezije.
K tomu, aby se pomohlo pri zotavení pacientu po péci o ICU, mel by lékar také zvázit zahrnutí clenu nezdruzených rodin a podpurných sítí.

Dimitry S. Davydow, M.D., M.P.H., odborný asistent psychiatrie v U-W, uvedl:
"Deprese u rodinných príslusníku by mohla ovlivnit rozhodování o ukoncení zivota na JIP a ovlivnit schopnost péce o blízké, takze intervence mohou zlepsit výsledky samotných pacientu. Poskytovatelé se musí naucit posoudit zátez následné péce o manzelky pomáhat zlepsit zdraví a kvalitu zivota pro tuto rostoucí populaci starsích Americanu. "

Vedci zjistili, ze zeny mají vetsí pravdepodobnost, ze budou trpet depresí, pokud budou jejich manzelé hospitalizováni pro tezkou sepse. Data byla vsak pro manzelky ve stejné situaci méne definitní. Podle výzkumníku mohou být proto, ze starsí muzi jsou méne ochotni hlásit depresivní príznaky.
Napsal Grace Rattue

Psoriatická artritida: Testy a diagnostika

Psoriatická artritida: Testy a diagnostika

Obsah Diagnostika psoriatické artritidy Vzorky psoriatické artritidy Diagnóza podle kritéria CASPAR Kdy videt lékare Co se stane po diagnóze? Psoriatická artritida je chronické onemocnení zánetlivých kloubu spojených s psoriázou. Psoriáza muze ovlivnit klouby, kuzi a nehty, lebku, páter, prsty a prsty, coz zpusobuje, ze se zhorsují a bolestive.

(Health)

Zádné dukazy o tom, ze riziko srdecního onemocnení je snízeno kombinací fibrátových léciv s statiny u diabetiku

Zádné dukazy o tom, ze riziko srdecního onemocnení je snízeno kombinací fibrátových léciv s statiny u diabetiku

Navzdory zvýsenému riziku kardiovaskulárních onemocnení pacienti s diabetem typu 2 casto uzívají kombinaci léku urcených ke snízení hladiny LDL (spatného cholesterolu) a triglyceridu, zatímco zvysují svuj HDL (dobrý cholesterol) kvuli víre lékaru, drogy nabízejí ochranu pred infarktem a zlepsují prezití.

(Health)