cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Specifické mozkové neurony zodpovedné za závislost na nikotinu

Doposud bylo mysleno, ze drogová závislost je výsledkem dvou samostatných systému v mozku: systém odmen, aktivovaný, kdyz clovek pouzívá drogu, a stresový systém aktivovaný behem odvykání. Ale nová studie naznacuje, ze v systému odmenování mozku existují specifické neurony, které jsou aktivní pri uzívání i pri odvykání nikotinu.
Výzkumníci zjistili, ze neurony v systému odmenování mozku jsou aktivní jak behem uzívání nikotinu, tak i pri vysazení, coz naznacuje, ze zamerení na tyto neurony by mohlo snízit jak vysoký výskyt léku, tak abstinencní príznaky.

Vedci, vedeni Olivierem Georgeem, odborným profesorem na Výzkumném ústavu Scripps (TSRI) v San Diegu, CA, ríkají, ze si myslí, ze tyto stejné neurony mohou být aktivní v reakci na jiné návykové látky. Jejich studium je publikováno v casopise Prírodní neurovedy.

"Pokud muzeme najít zpusob, jak zamerit ty neurony na lidi," vysvetluje George, "mozná bychom mohli snízit" vysoký "výskyt drogy a snízit abstinencní príznaky."

Ríká, ze doufá, ze jejich studie podporí vývoj léku nebo vytvorení genetické terapie zamerené na neurony.

Vedci vysvetlují, ze dríve ventrální tegmentální oblast (VTA) - oblast mozku, kde se nacházejí neurony - byla spojena pouze se systémem odmen, a nikoliv se stresem pri vysazení. Bylo známo, ze tyto VTA neurony produkují dopamin, coz je neurotransmiter spojený s potesením.

Nicméne, pred peti lety, kdyz George spolupracoval s vedeckým personálem na univerzite v Torontu, zjistili ve VTA stresový peptid. Dotcený stresový peptid se nazývá faktor uvolnující kortikotropin (CRF), který je spojen s úzkostí a depresí.

Poté, co test provedl jeste dvakrát, tým prisel o stejný výsledek.

Neurony produkující CRF v VTA aktivované behem vysazení

Po techto prekvapivých výsledcích se George a kolegové z institutu Salk v La Jolla ve státe CA podrobneji zabývali VTA, pomocí markeru radioaktivní RNA, aby sledovali CRF ve vzorcích mozku hlodavcu.

Poté, co nenasli neco mimorádného, ??jednoho dne se v týmu objevily malé cerné tecky na rentgenovém filmu; tito byli neurony produkující CRF nacházející se ve VTA.

"Pokud se podíváte do ucebnice," ríká George, "tyto neurony ve VTA neexistují. To byl nejúzasnejsí den mé kariéry."

Dále se tým podíval na roli, kterou tyto neurony hrají v závislosti na nikotinu, a to studiem vzorku mozku mysí a potkanu, které byly vyvinuty k vývoji závislosti na nikotinu, coz je ekvivalent cloveka, který kourí dva balícky cigaret denne.

Výsledky ukázaly, ze neurony produkující CRF v VTA byly aktivovány behem vysazení a pri vysetrení vzorku mozku od lidí, tým zjistil, ze jsou prítomny stejné neurony VTA.

Predchozí studie ukázaly, ze hlodavci a lidé, kterí mají relaps z odvykání kourení, casto konzumují více nikotinu nez pri prvním vystavení. Vedci tak zkoumali, zda je produkce CRF ve VTA spojena s tímto chováním tím, ze se zameruje na gen v neuronech, aby se snízila produkce CRF behem vysazení.

Výsledky tohoto testu ukázaly, ze hlodavci s méne CRF ve VTA nezvýsili príjem nikotinu behem následného prístupu k látce.

George ríká:

"To zmení celý koncepcní rámec. Musíme se znovu podívat na vsechno a vrátit se do sedmdesátých let 20. Je mozné, ze kdyz aktivujete tyto neurony, máte systém odmenování, který je aktivován - máte tuto euforii, to je vysoká - ale na soucasne aktivujete tento stresový peptid. "

Dodává, ze nyní, kdyz nalezli spojení mezi odmenou a stresovými systémy, si myslí, ze oba systémy pracují spolecne jako jeden "motivacní systém", címz dopaminová vysoká síla primeje cloveka k tomu, aby kouril, zatímco stres stazení mu povzbuzuje neopustit.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno ve studii, která naznacuje, ze kourení cigaret je stejne skodlivé jako kourení cigaret.

Znecistení ovzdusí spojené s kalení tepen

Znecistení ovzdusí spojené s kalení tepen

V prubehu casu je zvýsená expozice znecistení ovzdusí spojena s rychlejsím "vytvrzením" tepen nebo s aterosklerózou, která je hlavní prícinou infarktu a mrtvice. Naopak, vystavení se snízeným hladinám znecistení ovzdusí je spojeno se zpomalením progrese aterosklerózy. To jsou poznatky nové studie z USA zverejnené tento týden v PLOS Medicine.

(Health)

Placebo je stejne dobré jako lék na astma, reknete pacientum

Placebo je stejne dobré jako lék na astma, reknete pacientum

Kdo má pravdu, kdyz pacienti ríkají, ze mají stejnou úlevu od placeba pro své príznaky astmatu jako jejich lék na predpis, zatímco klinické testy zjistí, ze pouze lék má nejaký významný úcinek? Tyto prekvapivé poznatky byly hláseny výzkumníky Harvardské univerzity v posledním císle NEJM (New England Journal of Medicine).

(Health)