cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nekterí lidé kontrolují HIV bez léku kvuli 5 aminokyselin v bílkovine

Drobné rozdíly v peti aminokyselinách v proteinu HLA-B, jsou spojeny s tím, zda lidé mohou kontrolovat hladiny HIV (viru lidské imunodeficience) jen s jejich imunitním systémem, napsal v casopise mezinárodní tým výzkumníku Veda. Tyto malé varianty proteinu zrejme varují imunitní systém, ze existuje infekce.
Vedoucí spoluresitel Bruce Walker, reditel Institutu Ragon, rekl:

Zjistili jsme, ze ze trí miliard nukleotidu v lidském genomu jen hrst delá rozdíl mezi temi, kterí mohou zustat zdraví navzdory infekci HIV a tem, kterí bez lécby rozvinou AIDS. Pochopení, kde se tento rozdíl vyskytuje, nám umoznuje posílit zamerení naseho úsilí na konecné vyuzití imunitního systému k obrane pred HIV.

Spolupracující autor Paul de Bakker, PhD, sirokého institutu a Brigham a zenská nemocnice, rekl:
Drívejsí studie ukázaly, ze urcité geny spojené s HLA systémem jsou dulezité pro kontrolu HIV. Ale nedokázali nám presne ríct, které geny se podílely a jak to zpusobily tento rozdíl. Nase nálezy nás berou nejen na konkrétní bílkovinu, ale na cást bílkovin, která je nezbytná pro její funkci.
Autori vysvetlují, ze priblizne 1 z kazdých 300 pacientu infikovaných HIV je prirozene schopen podkopat virovou replikaci jen s jejich imunitním systémem, coz vede k trvalému velmi nízkému virovému zatízení.
Tito lidé jsou známí jako Kontroléry HIV, nebo jednoduse Ovladace.

Florencia Pereyra, MD, na Institutu Ragon, zalozila Mezinárodní studie o kontrole HIV v roce 2006, aby se zjistilo, jaké genetické vlastnosti vedly tuto jedinecnou schopnost udrzet virové záteze prirozene. Jejich cílem bylo zapsat 1000 lékaru z klinik a center výzkumu po celém svete. Dosud bylo zapsáno 1 500 kontroloru a cíl byl zvýsen na 2 000 z nich.
Tato studie byla zahájena studií GWAS (genomová asociacní studie) témer 1000 kontrolních osob a 2 600 pacientu s progresivní infekcí HIV, poskytnutých prostrednictvím spolupráce s AIDS klinických studií.
GWAS lokalizovala asi 300 míst, která byla statisticky spojena s imunitní kontrolou HIV - vsech 300 míst bylo v chromozómu 6 v oblastech, které kódují HLA proteiny. Vedci nakonec pripnuli geny na ctyri, ale nedokázali zjistit, zda se nacházejí jen v blízkosti prílezitostných variant nebo zda skutecne ovlivnují kontrolu viru.
Ve vsech úcastnících nemohli úplne posunout genomovou oblast. Pouzívali proces vyvinutý Shermanem Jia k identifikaci specifických aminokyselin - prímo testovaly ty lokality, které spojily 5 aminokyselin v proteinu HLA-B s variacemi virové kontroly. Sherman Jia je lékarský student v programu Harvard-MIT Health Sciences and Technology.
HLA-B hraje dulezitou roli v procesu imunitního systému pri identifikaci a nicení bunek infikovaných virem. HLA-B se obvykle vázá na virové peptidy (proteinové segmenty) uvnitr bunky a nese je do membrány bunky, kde CD8 "zabiják" T bunky jsou oznaceny za úcelem znicení infikované bunky.
Vsechna 5 identifikovaná místa aminokyselin jsou v oblození vázací kapsy - cástí proteinu HLA-B, která zachycuje a zobrazuje virové peptidy.
Bakker rekl:
Zmena aminokyselin ve vazebném kapse HLA-B bude mít vliv na jeho tvar a strukturu, coz pravdepodobne vede k tomu, ze nekteré peptidy budou úcinne prezentovány a jiné ne. Nase práce demonstruje, ze tyto varianty mohou významne ovlivnit schopnost jedince regulovat HIV tím, ze zmení, jak HLA-B predstavuje peptidy z tohoto viru do imunitního systému.

Walker dodal:
HIV pomalu odhaluje své tajemství, a to je dalsí. Vedet, jak je generována úcinná imunitní odpoved proti HIV, je dulezitým krokem k replikaci této odpovedi vakcínou. Máme dlouhou cestu pred tím, nez to prevádíme na lécbu infikovaných pacientu a vakcínu proti infekci, ale my jsme dulezitý krok blizsí.

Vedci zduraznují, ze tato studie by nemohla nastat bez úcasti kontroloru HIV, kterí se zapsali do studie. Znacný pocet z nich cestoval do Bostonu na testy.
Pereyra rekl:
Nadsení mezi pacienty, které jsme zapsali, a poskytovatelé HIV, kterí je odkázali, bylo úzasné. Ríká nám, ze soucástí tohoto spolecného studia je pro ne hodne.

"Hlavní genetické determinanty kontroly HIV-1 ovlivnují HLA I. peptidovou prezentaci - Mezinárodní studie o kontrole HIV"
Pereyra F, et al
Publikováno online 4. listopadu 2010
Veda DOI: 10.1126 / science.1195271
Napsal Christian Nordqvist

Lancet: Operace není mozností pro dve tretiny svetové populace

Lancet: Operace není mozností pro dve tretiny svetové populace

Celosvetove je 5 miliard lidí vylouceno z operace, která by mohla casto zachránit zivoty nebo odvrátit zdravotní postizení, uvádí studie publikovaná v The Lancet. To znamená, ze dve tretiny sveta nemají prístup k bezpecnému a cenove dostupnému chirurgickému zákroku a anestezii, kdyz ji potrebují - a je to prevázne "chudý, marginalizovaný a venkovský", který "celí nemozným prekázkám.

(Health)

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Jarní dopredu, srdecní záchvat: denní svetlo zvysuje srdecní rizika

Realizováno behem první svetové války o úsporu energie, zmena hodin na letní cas se zdá být pozehnáním na podzim a nepohodlí na jare, kdyz ztratíme hodinu. Ale vedci ríkají, ze jejich poslední studie naznacuje, ze hodinu vpred muze zpusobit více nez prerusení spánku; muze u nekterých jedincu také urychlit srdecní príhody.

(Health)