cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Sleepové léky "probuzení" mozku poskozují pacienty s "podpisovou" aktivitou

Vedci objevili "podpis" v mozkové aktivite, která by mohla vysvetlit, proc se nekterí pacienti s vázným poskozením mozku probouzí z minimálne vedomého stavu v dusledku lécby spánku a jiných léku. To je podle studie publikované v casopise eLife.

Výzkumný tým vedený vysetrovateli z Weill Cornell Medical College v New Yorku tvrdí, ze jejich nálezy by mohly pomoci predpovedet, zda jiní pacienti trpící "obdobne kapacitou rezervních rezerv" mohou reagovat na drogy spánku nebo jiné prístupy.

Vedci zahájili svou studii poté, co zjistili, ze tri pacienti, u nichz doslo k váznému poskození mozku, se "probudili" z minimální kognitivní schopnosti po pouzití léku spánku nazvaného Ambien, také známého jako zolpidem.

Vsichni tri pacienti byli poskozeni mozkem ruznými zpusoby. Jeden utrpel pád, jiný trpel aneurismem mozku, zatímco jiný témer utopil po autonehode.

Pomocí elektroencefalografie (EEG) ke sledování mozkových vln pacienta pri pouzití Ambienu zjistili výzkumníci, ze ackoli jejich mozky byly poskozeny ruznými zpusoby, vsichni demonstrovali stejné hodnoty vln ve svých ctenách.

Bylo zjisteno, ze tyto mozkové vlny jsou nejvíce aktivní v celním kortexu - v oblasti, o které je známo, ze je velmi závislá na jiných mozkových strukturách, aby byla aktivní, vetsinou centrální thalamus a striatum.

Tyto dve oblasti spolecne podporují radu funkcí, vcetne krátkodobé pameti, odmeny, motivace, pozornosti, bdelosti a spánku.

Ambien spoustí "paradoxní vzrusení"

Vysetrovatelé predpokládají, ze zpusob, jakým funguje Ambien v mozku, je podobný tomu, jak funguje anestézie. To "krátce spustí rychlou vlnu excitace v mozku, nez zpusobí spánek." Ríká se, ze je to fenomén známý jako "paradoxní vzrusení".

Vysetrovatelé vysvetlují, ze u zdravých lidí, kterí pouzívají Ambien, zpusobuje sedaci a zpusobuje jejich spánek. Ale u tech, kterí trpí vázným poskozením mozku, aktivuje mozek dále po aktivaci "spacích" bunek, coz zpusobuje, ze pacienti se stanou bdelí.

Vysvetlením této teorie dále Dr. Nicholas Schiff, profesor neurologie a neurovedy a profesor verejného zdraví na Weill Cornell Medical College, ríká:

"To, co si myslíme, ze se u techto pacientu deje, spocívá v tom, ze pocátecní excitace, kterou produkuje Ambien, prenásí urcitý obvod. Lék vytvárí prílezitost k tomu, aby mozek efektivne zachytil tuto první vlnu vzrusení a vrátil se zpet."

Dodává, ze obvod zapnutý Ambienem, který oznacuje jako "mesocircuit", propojuje "kortikální" oblasti mozku s centrálním talamusem a striatum.

Vzhledem k tomu, ze neurony v centrálním thalamu jsou silne propojeny s jinými oblastmi mozku, "poskození v jedné cásti mozku nebo jiné ovlivní talamus, který je klícem k vedomí. Neurony v striatum budou spousteny pouze tehdy, pokud je hodne elektrických vstupu, které k nim rychle pricházejí, "ríká doktor Schiff.

Pravidelné pouzívání Ambia potrebovalo videt efekty

Vedci vsak zjistili, ze úcastníci studie se "misocircuit" deaktivují, jakmile se úcinky Ambienu opotrebují. To znamená, ze k udrzení optimálních výsledku je zapotrebí pravidelné uzívání léku.

Dr. Schiff poznamenává, ze jeden pacient ve studii, který utrpel poskození mozku témer z utopení, zaznamenal výrazné snízení chvení a spasticity tím, ze Ambien pravidelne uzíval pri jídle. Nyní je schopen pouzívat predmety, jako je lzíce, a je schopen komunikovat.

Dodává, ze dalsí pacient je nyní schopen "spolehlive prejít z minimálního vedomí do stredního rozsahu toho, co se nazývá zmatecný stav - stav bdelosti, ale ne plné vedomí".

Z techto výsledku Dr. Schiff poznamenává, ze "pouzití prípravku Ambien nabízí krok správným smerem, ale rozhodne není lékem."

Jiné drogy "mohou mít stejný úcinek"

Vedci tvrdí, ze modely EEG pacientu, které byly nalezeny ve studii, naznacují, ze mají v kritických oblastech mozku "neobnovitelnou rezervu" funkcí, které muze Ambien vyuzít, aby "zapnul" mozku.

Z tohoto duvodu doktor Schiff ríká, ze doufají, ze budou schopni sledovat dalsí pacienty s EEG, aby zjistili, zda mají tyto náborové rezervy.

A výzkumníci poznamenávají, ze i kdyz nekterí pacienti s vázným poskozením mozku nemusí reagovat na Ambien kvuli cílení velmi specifických mozkových receptoru, jiné léky by mohly mít potenciálne stejné úcinky.

Ukazují na dve léky nazývané amantadin a L-Dopa. Oba poskytují mozku extra dopamin a predchozí studie ukázaly, ze mají podobné úcinky na zlepsení funkce pacientu, kterí jsou vázne poskozeni mozkem.

Dr. Schiff dodává:

"Ted, kdyz jsme odhalili dulezitý pohled na základní mechanismy, které jsou základem dramatické a vzácné reakce nekterých pacientu s vázným poranením mozku na ambien, doufáme, ze systematicky zkoumáme zpusoby, jak se u ostatních pacientu dostat na takovýto start - to je nás cíl."

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásil studii, která naznacuje, ze abnormality v mozku jako dusledek otresu jsou viditelné mesíce po úraze.

Rakovina prsu opakuje chirurgii méne pravdepodobné, pokud je prítomen behem první operace

Rakovina prsu opakuje chirurgii méne pravdepodobné, pokud je prítomen behem první operace

Americká rakovinová spolecnost odhaduje, ze v letosním roce bude diagnostikováno 229,060 Americanu s rakovinou prsu a z tohoto onemocnení zemre 39,920 pacientu. Témer jedna ze trí zen s chirurgií rakoviny prsu bude po patologickém vysetrení svého nádoru vyzadovat dalsí operaci. Úplné Cancer Center v Michiganu se podarilo snízit pocet opakujících se operací drasticky tím, ze má na operacním sále patologa na míste, který vysetruje nádory a lymfatické uzliny ihned po jejich odstranení a privádí výsledky zpet cekacímu personálu , který muze v prípade potreby pokracovat v jakýchkoli dalsích operacích.

(Health)

Indukce nebo augmentace práce "nezpusobuje autismus", ríká porodnice

Indukce nebo augmentace práce "nezpusobuje autismus", ríká porodnice

Drívejsí výzkum naznacuje, ze indukce nebo augmentace behem porodu mohou zpusobit poruchu autistického spektra u novorozencu. Ale nové prohlásení Americké akademie obézních a gynekologu uvádí, ze pro tuto teorii nejsou dostatecné dukazy. Lékarské zprávy dnes zverejnily studii studie z Duke University Medical Center v Durhamu v NC, které naznacuje, ze matky, které mely indukci k podpore delozních kontrakcí behem porodu nebo augmentace - proces, který zvysuje sílu, frekvenci nebo trvání kontrakcí - muze je pravdepodobné, ze deti s autismem budou diagnostikovány.

(Health)