cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Srázení! Spatné srdce návyky Lessen Brain Volume Over Time

Chcete celý zivot pro celý zivot? Vyhýbejte se kourení, nadmernému pití, udrzujte váhu, hladinu cukru v krvi a krevní tlak vse pod kontrolou a meli byste být schopni vyhnout se mozkovému srázení objemu mozku v prubehu casu, jak naznacuje nová studie.
Osobám s vysokým krevním tlakem doslo k rychlejsímu zhorsení testovacích výsledku plánování a rozhodování, coz odpovídalo rychlejsímu rustu malých oblastí poskození cévního mozku nez tem, kterí meli normální krevní tlak.
Úcastníci studie s diabetem ve stredním veku zaznamenali zmrzacení mozku v oblasti známém jako hippocampus rychleji nez u tech, kterí bez a fajciari ztratili celkový objem mozku a hipokampu rychleji nez nekuráky, s rychlejsím nárustem malých oblastí poskození cévního mozku.
Konecne lidé, kterí byli ve stredním veku obézní, byli pravdepodobneji v nejlepsích 25% tech s rychlejsím poklesem v testování výkonných funkcí a byli mezi top 25% s rychlejsím poklesem objemu mozku.
Dr. Charles DeCarli, reditel Alzheimerova chorobného centra UC Davis vysvetluje, jak skutecný problém muze být s hre:

"Nemuzeme lécit nemoci nebo lécit stárnutí, ale myslenka zdravého tela, zdravá mysl je velmi reálná. Lidé by meli prestat kourit, kontrolovat svuj krevní tlak, vyhýbat se cukrovce a zhubnout. být mnohem horsí v reprezentativní skupine Americanu, studie urcite nereprezentuje rostoucí problém s obezitou, který je patrný na jihu. "

Je dulezité poznamenat, ze vsichni úcastníci studie byli bílí a pouze 5% diabetiku, ve srovnání s témer 50% u Hispanicu starsích 65 let.
Úcastníkum byl podáván krevní tlak, cholesterol a diabetes testy a byla merena jejich telesná hmotnost a obvod pasu. V prubehu desetiletí podstoupili také vysetrení mozku pomocí MRI, první po sedmi letech po pocátecním vysetrení rizikových faktoru.
Dr. Raj Shah, lékarský reditel Rush Memory Clinic v Chicagu, komentuje:
"Domnívám se, ze je to dulezitá studie a má praktický význam pro potvrzení toho, ze ve stredním veku mohou být veci, které by mohly mít úcinky 10, 20 a 30 let, abychom zlepsili kognitivní zdraví. Zdá se, ze mluvíme o vecech které jsou ponekud spolecné vedomosti, ale ve skutecnosti vzdy predpokládáme, ze se tyto veci mohou stát, ale ukázat, ze skutecne delají ve studiu, je velmi dulezité. "

DeCarli poznamenal, ze úcinky studovaných rizikových faktoru budou pravdepodobné v populacní populaci jeste vetsí, protoze úcastníci studie byli vetsinou zdraví jedinci s normálními hladinami krevního tlaku a cholesterolu as nízkým výskytem cukrovky.

Catherine Roeová, asistentka neurologie na Washingtonské univerzitní lékarské fakulte v St. Louis dokoncila:
"Víme, ze kourení a nadváha jsou pro jiné cásti vaseho zdraví spatné," rekl Roe. "To je jen jeden z duvodu, proc tyto veci pod kontrolou."

Také bylo zjisteno, ze pít tezké mnozství alkoholu po dlouhou dobu muze snízit objem mozku.
Ve studii Framingham Offspring, ve veku od 34 do 88 let, byla zarazena studie, která zahrnovala 1839 osob, které byly zarazeny jako osoby bez pijáku, bývalí pijáci, nízký pocet pijáku (jeden az sedm drinku týdne), umírnený piják (osm az 14 nápoju týden), nebo vysokí pijáci (více nez 14 nápoju týdne). MRI vysetrení byla provedena a pouzívána k merení objemu mozku, který lze povazovat za míru stárnutí mozku.
Studie zjistila, ze cím více alkoholu lidé pijí pravidelne, tím nizsí je objem mozku.
Carol Ann Paul, MS, Wellesley College ve Wellesley, MA komentoval toto:
"Výzkum ukázal, ze príznivý úcinek alkoholu na snízení výskytu kardiovaskulárních onemocnení u lidí, kterí konzumují nízké az mírné mnozství alkoholu, vsak tato studie zjistila, ze vetsí spotreba alkoholu byla negativne korelována s objemem mozku."

Tato prurezová studie zjistila, ze lidé, kterí meli více nez 14 nápoju za týden, meli prumerne 1,6% snízení pomeru objemu mozku k velikosti lebky ve srovnání s lidmi, kterí nepijí. Jinými slovy, objem mozku se snízil o 25% v prumeru za kazdé zvýsení kategorie alkoholu (tj. Nepilináre, bývalí pijáci, nízký pijáci, prumerní pijáci nebo vysokí pijáci).
Napsal Sy Kraft

"Kryté kasino" ukazuje blikající svetla podnecují riskantní hazardu

"Kryté kasino" ukazuje blikající svetla podnecují riskantní hazardu

Nakonec se to stalo. Výzkumníci vytvorili model "krysa kasina", jehoz cílem bylo zjistit, do jaké míry blikající svetla a hudba - typické pro kasina - podporují riskantní rozhodování. Výsledky predstavují vedeckou základnu pro nástrahu zárivých svetel Vegas. Pridání svetla a hudby povzbuzovalo hrácské krysy k výberu rizikových mozností v takzvaném modelu kasin potkanu.

(Health)

Mladí tatíci, kterí mají vyssí riziko úmrtí ve stredním veku, naznacují studie

Mladí tatíci, kterí mají vyssí riziko úmrtí ve stredním veku, naznacují studie

Muzi, kterí se stanou otci pred dosazením veku 25 let, mohou mít vyssí riziko úmrtí ve stredním veku, uvádí nový výzkum publikovaný v casopise Journal of Epidemiology & Community Health. Mladé otcovství muze být spojeno s drívejsí smrtí, podle studie. Autorka studie Dr. Elina Einiöová z univerzity v Helsinkách ve Finsku a kolegové poznamenávají, ze predchozí studie naznacují, ze mladé otcovství je spojeno s chudsím telesným zdravím v období stredního veku, coz vede k drívejsí smrti nez muzi, kterí se pozdeji stanou otcem.

(Health)