cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Operace prevzetí sexu muze chránit metabolické zdraví transsexuálních zen

Zeny transsexuálu, kterí podstoupí operaci sexuálního prerazení a hormonální terapie, mohou mít mensí pravdepodobnost vzniku metabolického onemocnení nez pacienti, kterí dostávají samotnou hormonální terapii. To je podle nového výzkumu nedávno predstaveného na kardiovaskulárních, renálních a metabolických onemocneních: fyziologie a pohlaví - konference Americké fyziologické spolecnosti, která se konala v Annapolis, MD.
Operace premeny pohlaví v kombinaci s zenskou hormonální terapií muze chránit metabolické zdraví transsexuálních zen, tvrdí výzkumníci.

Drívejsí výzkum naznacuje, ze transgender zeny jsou ve srovnání s muzi a zenami v celkové populaci vystaveny vetsímu riziku kardiovaskulárních onemocnení a diabetu 2. typu.

Nekteré studie prinesly toto zvýsené riziko na zenskou hormonální terapii; lécba zenským hormonem estrogenem byla napríklad spojena s vysokým krevním tlakem a zvýseným rizikem mrtvice a srdecního záchvatu.

Pro tuto nejnovejsí studii vedoucí autor Michael Nelson, PhD, z Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles, CA, a kolegové se rozhodli zjistit, zda se toto metabolické riziko lisí v závislosti na druhu pouzité terapie, prechod.

Tým zahrnoval do studie 12 transgender zen, z nichz ctyri dostávali zenskou hormonální terapii a osm z nich dostalo kombinaci zenské hormonální terapie a bilaterální orchiektomii - v níz jsou obe semeny chirurgicky odstraneny.

Vedci zmerili inzulinovou rezistenci a akumulaci tuku v játrech kazdého úcastníka. Vysvetlují, ze inzulínová rezistence je klícovým príznakem spatného metabolického zdraví a tvorba tuku v játrech muze zpusobit nealkoholické tukové onemocnení jater - coz studie naznacují, ze mohou zvýsit riziko onemocnení srdce.

Bilaterální orchiektomie muze mít prospech metabolického zdraví

Ve srovnání s transgender zenami, které dostávaly samotnou zenskou hormonální terapii, bylo zjisteno, ze zeny, které dostávaly zenskou hormonální terapii i bilaterální orchiektomii, mely lepsí metabolické zdraví.

Skupina konkrétne zjistila, ze transgender zeny, které dostávaly pouze hormonální terapii, mely vetsí odolnost vuci inzulínu a vetsí akumulaci tuku v játrech nez ty, které dostávaly jak chirurgický zákrok, tak zenskou hormonální terapii.

Transgender zeny, které mely nejvyssí hladiny testosteronu, mely podle výzkumníku nejhorsí metabolické zdraví.

Navíc tým zjistil, ze mnozství tuku v játrech bylo spojeno s hladinou inzulínové rezistence; zda jsou tyto dve spojeny, je stále predmetem diskuse v lékarském svete.

Celkove výzkumníci tvrdí, ze jejich zjistení ukazují, ze zeny transgender, které podstoupily bilaterální orchiectomii, mohou být chráneny pred rezistencí na inzulín a tvorbou tuku v játrech, zatímco obe podmínky se pravdepodobneji rozvinou mezi temi, kterí dostávají samotnou hormonální terapii.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes o studii, která zjistila, ze transgender deti nemají hormonální nerovnováhu.

Publikováno v Vestník adolescentního zdraví, studie více nez 100 mladých transsexuálu zjistila, ze jejich hladiny hormonu ve veku od 12 do 24 let byly v souladu s pohlaví, které byly pri narození prideleny.

Viagra spojená s vyssím rizikem rakoviny kuze

Viagra spojená s vyssím rizikem rakoviny kuze

Vedci, kterí analyzují zdravotní záznamy o více nez 20 000 muzu ve Svédsku, tvrdí, ze sildenafil (Viagra) a jiné léky na lécbu erektilní dysfunkce ve stejné tríde jsou "nepravdepodobné", ze by zpusobily rakovinu kuze, i kdyz se ve studii objevila asociace. Zvýsené riziko vzniku rakoviny kuze zjistené u muzu uzívajících inhibitory PDE5 se netýká samotné pilulky.

(Health)

Dalsí lécení proti epileptické lécbe snizuje riziko úmrtí

Dalsí lécení proti epileptické lécbe snizuje riziko úmrtí

Pacienti s epilepsií, kterí dostávají dalsí lécbu antiepileptickými léky (AED), mají priblizne sedmkrát nizsí riziko úmrtí na náhlou neocekávanou smrt podle nového výzkumu, který byl publikován online nejdríve v The Lancet Neurology. Ve srovnání s obecnou populací je náhlá nevysvetlitelná smrt 20 krát castejsí u lidí trpících epilepsií.

(Health)