cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nekolik návrhu vládních návrhu týkajících se bílé knihy verejného zdraví má chybející dukazy ve Velké Británii

V odpovedi na otázku "Jak jsou zalozeny dukazy anglickou politiku verejného zdraví?" bmj.com publikovala analýzu, která odhaluje, ze mnoho z navrhovaných akcí ve vládní bílé knize Zdravé zivoty, Zdraví lidé poskytují nedostatecné dukazy o úcinnosti, zatímco jiní prokázali, ze proste nefungují.
Andrew Lansley, státní tajemník pro zdraví ve svém projevu na konferenci Fakulty verejného zdraví v cervenci 2010 prohlásil, ze:

"Nás nový prístup napríc verejnými zdravotnickými sluzbami musí splnovat tvrdsí testy dukazu a hodnocení ... Musíme podporovat pouze efektivní intervence, které prinásejí osvedcené výhody."

To vyvolává otázku, jak dobre vláda sleduje své vlastní rady.
Srinivasa Vittal Katikireddi a její tým se rozhodli prozkoumat a zhodnotit kvalitu dukazu, které lezí pod navrhovanými opatreními v Bílé knize "Zdravé zivoty, zdravé lidi".

Vysetrovatelé zjistili 51 prohlásení v bílé knize, která popisovala specifické intervence, jejichz cílem bylo zlepsit zdraví obyvatel v oblastech, jako jsou potraviny, alkohol, tabák, telesná aktivita, zamestnanost a sociální péce, zelen, bydlení a ctvrti. Dva vysetrovatelé následne hledali dukazy o techto cinnostech a posoudili jejich kvalitu, krome toho, ze vyzvali odborné poradce, aby prezkoumali úplnost a presnost svých tvrzení.
Zjistili, ze ackoli nekteré zásahy byly v souladu s existujícími dukazními základnami, mnohé z nich byly potenciálne neúcinné nebo postrádaly dukazy o úcinnosti. Výzkumní pracovníci poukazují na to, ze výzkumné dukazy stále mají velké rozdíly.
Podle návrhu výzkumných pracovníku by nemely být provádeny neúcinné intervence, jako je napr. Univerzální namísto cíleného screeningu kardiovaskulárního rizika u lidí ve veku 40-74 let, a mely by být prísne hodnoceny nové zásahy jako sportovní souteze pro deti.

Vzhledem k tomu, ze bílá kniha se zasazuje o to, aby zásahy byly zalozeny na dukazech, vedci se rozhodli, ze si ji zvolí pro svou prípadovou studii. Z tohoto duvodu nepocítají s nekolika dalsími akcemi koalicní vlády, které by mohly mít vliv na zdraví obyvatel a nerovnosti, jako napríklad skrty ve verejných výdajích a zvýsení DPH. Také vzali v úvahu, ze nekteré politiky týkající se bílé knihy byly prevedeny z predchozí vlády práce, aby se zajistilo, ze promenná kvalita dukazu není ciste zalozena na soucasné vláde.
Oni písí:
"Nejsme presvedceni, ze nedostatek dukladných hodnocení by mel zabránit tomu, aby byl zásah realizován, avsak pri prijetí opatrení je treba dusledne vyhodnotit jeho úcinky."

Dospeli k záveru, ze by nemelo být zapomenuto, ze mnohé intervence v oblasti verejného zdraví by mohly zpusobit potenciální skody, stejne jako lékarské zásahy.
Jak to naznacuje Výbor pro zdraví ve Výboru pro obecné zálezitosti:
"Taková neuspokojivá rozsáhlá experimentace je neetická a musí být nahrazena prísnejsí kulturou pilotování, vyhodnocováním a vyuzíváním výsledku pro informování o politice."

Napsal Petra Rattue

Adderall Nedostatek nastavit Pokracovat

Adderall Nedostatek nastavit Pokracovat

Adderall je stimulant pouzívaný k lécbe ADHD, ale je to také kontrolovaná látka kvuli návykovým vlastnostem drogy. DEA (Drug Enforcement Agency) sleduje a rídí, kolik základních slozek k výrobe drogy muze být distribuováno farmaceutickým spolecnostem. Tato láhev-krk znamená, ze výrobci zustávají bez aktivních slozek, které potrebují pro výrobu léku pro komercní a lékarské pouzití.

(Health)

Predoperacní chemoterapie má dalsí pacienty s rakovinou jícnu

Predoperacní chemoterapie má dalsí pacienty s rakovinou jícnu

Nová studie naznacuje, ze chemoterapie pred chirurgickým zákrokem k odstranení nádoru muze být prínosem pro více pacientu s rakovinou jícnu, nez se dríve predpokládalo. Tim Underwood, výzkumník na pazeráku na univerzite v Southamptonu ve Velké Británii, a kolegové o svých zjisteních informují ve World Journal of Gastroenterology.

(Health)