cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Závazná prujmová infekce u detí spojených s antibiotiky

Nová studie provedená Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA zjistila, ze vetsina prípadu závazné - a potenciálne smrtelné - nemoci u detí zpusobených prujmem Clostridium difficile infekce zvednutá mimo nemocnici se vyskytují u tech, kterí nedávno predepsali antibiotika.

CDC vyzývá lékare, aby zlepsili predepisování antibiotik, aby ochránili zdraví amerických detí.

Reditel CDC Dr. Tom Frieden ríká:

"Kdyz jsou antibiotika predepsána nesprávne, nase deti jsou zbytecne vystaveny riziku vzniku zdravotních problému vcetne C. difficile infekce a nebezpecné infekce odolné vuci antibiotikum. "

Studie je publikována v casopise Pediatrie.

Prumerná lidská streva je doma více nez tisíc druhu mikrobu. Pri správné rovnováze tyto mikroorganismy neskodí a "prátelské" dokonce pomáhají pri zivotních procesech, jako je trávení a ochrana streva.

Ale pokud je bilance techto populací mikrobu rozrusená - napríklad antibiotiky, hrozí nebezpecí ztráty vitální ochrany z prospesných bakterií. To dovoluje C. difficile vyvést mimo kontrolu a uvolnit toxiny, které napadají a zanícují výstelku strev, coz zpusobuje kolitidu.

Ackoli vzácné ve srovnání s jinými strevními bakteriemi, C. difficile, je jednou z nejvetsích prícin infekcní prujmy v USA. Podle CDC zpusobuje bakterie nejméne 250 000 infekcí u hospitalizovaných pacientu a 14 000 úmrtí rocne u detí a dospelých v USA. Úroven infekce nikdy nebyla vyssí nez v soucasnosti.

Nejvetsí rizikový faktor pro vývoj C. difficile infekce u detí i dospelých uzívá antibiotika. Léky zabíjejí prospesné bakterie, které chrání pred infekcí a muze trvat týdny, nekdy i mesíce, aby se vrátili, behem které jsou pacienti náchylní na infekci C. difficile z kontaminovaných povrchu nebo se sírí z rukou poskytovatele zdravotní péce.

U detí s komunitou C. difficile, 73% nedávno uzívalo antibiotika

Podle pocátecních odhadu CDC se kazdý rok v USA infikuje bakterie 17 000 detí ve veku mezi 1 a 17 lety.

Ve své nové studii vysetrovatelé CDC zjistili, ze 71% prípadu C. difficile zjistené u detí nebyly spojeny s tím, ze byly v nemocnici - byly získány v komunite. Není tomu tak u dospelých, kde jsou dve tretiny infekce spojeny s hospitalizací.

Z rozhovoru s rodici detí, kterí získali C. difficile infekce v komunite vysetrovatelé zjistili, ze 73% detí uzívalo antibiotika predepsané v ambulantním prostredí, jako je ordinka lékare, behem 12 týdnu pred infekcí.

Vetsina techto detí byla predepsána antibiotiky k lécbe infekcí ucha, sinusu a horních cest dýchacích.

Rodice naléhali, aby prestali zádat lékare, aby dali antibiotikum svým detem

CDC ríká, ze výzkum ukazuje, ze alespon polovina vsech antibiotik predepsaných v ordinacích lékaru pro lécbu detí je urcena k infekcím dýchacích cest, z nichz vetsina nevyzaduje antibiotika.

Ackoli doslo k vylepsení antibiotik, které predepisují akutní respiracní infekci u detí, je zapotrebí udelat více, tvrdí federální agentura a vyzývá rodice, aby se vyhnuli lékarum, aby jim predepsali antibiotika a aby lékari dodrzovali pokyny k predepisování.

Dr. Lauri Hicks, reditel CDC Get Smart: Know When Antibiotics Work program, ríká:

"Jsem lékarem i matkou, vím, jak tezké je videt, ze vase díte trpí necím jako infekce usí. Antibiotika nejsou vzdy odpovedí. onemocnení, které muze poskytnout úlevu od symptomu. "

V cervenci 2013, Zdravotní novinky dnes se dozvedeli o studii ve Velké Británii, ze ekzém muze být spojen s uzíváním antibiotik u detí. Nahlásení jejich zjistení v Britský zurnál dermatologie, výzkumníci naznacují, ze deti ve svých raných detských intervalech mohou zvýsit riziko vzniku ekzému az o 40%.

Rízení stresu je pro empatické deti jednodussí

Rízení stresu je pro empatické deti jednodussí

Zatímco dospelí se vyrovnávají se stresem pri resení problému nebo pri hledání podpory a kojenci zpravidla uvolnují stres placem, otácením hlavy nebo udrzováním ocního kontaktu, expert v oblasti lidského rozvoje z Missouri University zjistil v nové studii, jak dospívající lidé rozvíjejí osobnosti a jak se vyrovnávají se zvyky ovlivnují jejich chování vuci ostatním.

(Health)

Jízda po nocním smene spojená s vyssím rizikem událostí v blízkosti nárazu

Jízda po nocním smene spojená s vyssím rizikem událostí v blízkosti nárazu

Pracovníci s nocní smenkou, kterí po práci v noci pojízdí domu, mohou být vystaveni vyssímu riziku zhroucení kvuli ospalé jízde, podle malé studie, která hodnotila denní jízdní výkon pracovníku v noci. Vedci rekli, ze dokonce i veteráni pracující v noci, kterí po celodenní práci rídili, vykazovali podobné reakce, jako u ridicu se zvýseným alkoholem v krvi.

(Health)