cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko schizofrenie se zvysuje s alkoholem, zneuzíváním drog

Otázka, zda zneuzívání drog zvysuje riziko vývoje schizofrenie a dalsích dusevních chorob, je jiz desetiletí tématem, které se hojne diskutuje. Nový výzkum z Dánska, který obsahuje údaje od více nez 3 milionu osob, se podrobne zabývá hádkou.
Vztah mezi uzíváním drog a schizofrenií je slozitý.

Existuje rozsáhlý výzkum vlivu alkoholu, konopí a jiných léku na riziko vývoje schizofrenie a dalsích psychiatrických poruch.

Je vsak obtízné se studovat a predchozí výzkum byl kontroverzní a casto protichudný.

Jako príklad by mnohé starsí studie nemohly zohlednit spolecné zneuzívání; jinými slovy, lidmi, kterí zneuzívají radu sloucenin.

Dr. Stine Mai Nielsen a prof. Merete Nordentoft z Kodanské univerzitní nemocnice, Centrum pro dusevní zdraví v Dánsku, se nedávno pustily do jedné z nejvetsích studií svého druhu.

Jejich nálezy, které byly predstaveny na tohtorocním setkání Mezinárodní asociace pro casnou psychologii (IEPA) v italském Miláne, pridávají do hádanky dalsí kus.

Schizofrenie a zneuzívání drog

Abychom se na tuto otázku ponorili, tým vysetrovatelu pouzil údaje z 3 133 968 osob narozených v letech 1955-1999 z celostátních dánských rejstríku. Celkove zjistily více nez 200 000 prípadu zneuzívání návykových látek a více nez 21 000 diagnóz schizofrenie.

Data byla analyzována pomocí rady statistických opatrení; oni také rídili pro mnozství faktoru, vcetne pohlaví, urbanita, jiné psychiatrické diagnózy, co-zneuzívání, imigrace rodicu do Dánska, ekonomický stav rodicu a psychiatrické historie.

Tým zjistil, ze zneuzití jakékoli látky zvysuje riziko vývoje schizofrenie. Zvýsená rizika byla následující:

  • Konopí: 5,2krát
  • Alkohol: 3,4krát
  • Halucinogenní léky: 1,9krát
  • Sedativa: 1,7 krát
  • Amfetaminy: 1,24 krát
  • Ostatní látky: 2,8krát.

Autori dospeli k záveru:

"Predkládáme rozsáhlou kohortovou studii zamerenou na populaci, která analyzuje sirokou skálu látek. Nase výsledky ilustrují silnou souvislost mezi témer jakýmkoliv typem zneuzívání návykových látek a vyssím rizikem vzniku schizofrenie pozdeji v zivote."

Ackoli jsou výsledky jasné, zustává starý problém s výzkumem: není mozné prokázat, zda zneuzití zpusobilo schizofrenii nebo naopak. Je pravdepodobné, ze nekdo, kdo je predisponován schizofrenií, bude pravdepodobne zneuzívat drogy; podobne mohou být jednotlivci náchylní jak na rozvoj schizofrenie, tak na zneuzívání návykových látek.

Autori poznamenávají, ze vztah mezi dusevními chorobami a zneuzíváním drog je pravdepodobne neuveritelne slozitý.

Rodicovské uzívání drog a schizofrenie

Ve druhé cásti studie zahájila stejná skupina vedcu na kodanské univerzitní nemocnici, vedená Dr. Carstenem Hjorthøjem, otázku rodicovské role. Chteli zjistit, zda rodicovské zneuzívání návykových látek ovlivnilo riziko schizofrenie.

Rodicovské zneuzívání drog bylo rozdeleno do dvou kategorií - diagnostikovaných pred narozením a poté. Schizofrenie byla diagnostikována z Dánského registru psychiatrického výzkumu.

Jak materský, tak rodicovský konopí, at uz diagnostikován pred nebo po porodu, zvysuje riziko schizofrenie u potomku. U matek to bylo spojené se sestinásobným nárustem a pro otce petinásobný nárust.

U alkoholu bylo diagnostikování porodu matek pred narozením dítete spojeno s 5,6násobným zvýsením rizika schizofrenie, ale pokud bylo po porodu diagnostikováno, klesla o zhruba 50 procent. Podobne u otcu bylo riziko pred a po narození 4,4krát a 1,8krát.

Autori vysvetlují mozné príciny rozdílu mezi uzíváním konopí a alkoholem:

"Druhá expozice konopí je zjevne spojena se schizofrenií. Zatímco je snadné být vystaven pasivnímu kouri, s dalsími látkami, jako je alkohol, neexistuje expozice z druhé ruky, coz by mohlo vysvetlit mnohem nizsí asociace pozorované po porodu u techto látek. "

Ackoli, jak jiz bylo zmíneno dríve, tyto studie nemohou definitivne oddelovat príciny a následky, jiste pridávají paliva do ohnivé debaty. Zda drogy zpusobují schizofrenii nebo zda je nekdo, kdo je náchylný ke schizofrénii, casteji zneuzívá drogy, vybírat vztah a získávat informace o tom, kdo muze být nejvíce ohrozen, je nezbytný pro vcasné zásahy a úspesnejsí lécbu.

Zjistete, jak aerobní cvicení muze zmírnit príznaky schizofrenie.

Zpívejte spíse nez promluvte s detmi, abyste je udrzeli v klidu

Zpívejte spíse nez promluvte s detmi, abyste je udrzeli v klidu

Kdyz díte projeví známky tísne, muze být prvním instinktem rodicu, aby se snazil uklidnit. Ale podle nové studie muze být zpev mnohem úcinnejsí strategií. Vedci zjistili, ze zpev detem je udrzuje klidne dvakrát tak dlouho, jak s nimi mluví, bez ohledu na to, zda pouzívali detskou mluvu.

(Health)

Dýchací test rakoviny plic, který vypadá slibneji

Dýchací test rakoviny plic, který vypadá slibneji

Studie predstavená na vedecké schuzce naznacuje, ze se blízíme ke spolehlivému, neinvazivnímu dechovému testu na rakovinu plic. Vedené výzkumným strediskem University of Colorado v Denveru, studie ukazuje, jak zarízení, které pouzívá snímac nanocástic zlata, nejenze zjistí, zda vydechovaný dech pochází od pacienta s CHOPN nebo rakovinou plic, ale muze také zjistit, zda je rakovina v raných nebo pokrocilých fázích.

(Health)