cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vliv nasycených tuku na riziko cukrovky typu 2 "

Nová studie publikovaná v casopise Lancetova diabetes a endokrinologie zjistí, ze ne vsechny nasycené mastné kyseliny mají stejný dopad na riziko diabetu 2. typu.
Potraviny s vysokým podílem zivocisného tuku, jako je máslo, sýr, cervené maso a smazené potraviny, obvykle obsahují nasycené tuky.

Potraviny s vysokým podílem zivocisného tuku - jako je máslo, sýr, cervené maso a smazené potraviny - typicky obsahují nasycený tuk, který byl dlouho povazován za nezdravý.

Doporucení nyní naznacují, ze maximálne 10% naseho príjmu kalorií by melo být tvoreno nasycenými tuky.

Ackoli nekterí vedci naznacují, ze muze existovat vazba mezi konzumací nasycených tuku a zvýseným rizikem diabetu 2. typu, sdruzení a mechanismy za ním nebyly jasné.

Nová studie - nazvaná studie EPIC-InterAct - byla financována Evropskou komisí za úcelem zkoumání vztahu mezi devíti ruznými typy nasycených mastných kyselin a rizikem vývoje diabetu 2. typu. Studie byla provedena výzkumnými pracovníky z UK Medical Research Council (MRC) a University of Cambridge.

Vysokorychlostní krevní analýza pouzitá pro výpocet rizika diabetu 2. typu

Studie analyzovala vzorky krve odebrané od 12 403 lidí - ze skupiny 340 234 dospelých Evropanu - kterí vyvinuli diabetes 2. typu. Pomocí nového druhu vysokorychlostní analýzy krve, která byla vyvinutá speciálne pro projekt, byli vedci schopni urcit podíly kazdé z devíti mastných kyselin ve vzorcích krve úcastníku a spojit je s rizikem diabetu 2. typu.

Výzkumníci zjistili, ze nasycené mastné kyseliny s rovnomerným poctem atomu uhlíku ve svém molekulovém retezci - napríklad 14: 0, 16: 0 a 18: 0 - byly spojeny s vyssím rizikem diabetu 2. typu ve srovnání s nasycenými mastnými kyselinami obsahujícího lichý pocet atomu uhlíku, jako je 15: 0 nebo 17: 0.

"Tyto nasycené mastné kyseliny s lichým retezcem jsou dobre zavedené markery konzumace mlécných tuku," vysvetluje vedoucí vedec Dr. Nita Forouhi z epidemiologické oddelení MRC na Cambridge University, coz je v souladu s nekolika nedávnými studiemi, vcetne nasich vlastních , které naznacují ochranný úcinek proti cukrovce typu 2 pri konzumaci jogurtu a jiných mlécných výrobku. "

Pokracuje:

"Naproti tomu situace pro nenasycené mastné kyseliny s rovnomerným retezcem, jako je 16: 0 a 18: 0, je slozitejsí. Krome toho, ze jsou konzumovány v tukové diete, mohou být tyto krevní mastné kyseliny vyrobeny také v tele proces, který je stimulován príjmem sacharidu a alkoholu. "

Dr. Forouhi ríká, ze výsledky ukazují, ze jednotlivé nasycené mastné kyseliny "nejsou vsechny stejné." Dále bude tým vysetrovat, jak hladiny techto mastných kyselin v krvi odpovídají ruzným potravinám. "Nás výzkum," dodává Forouhi, "by mohl pomoci spoustet nové smery v experimentálních studiích a základním výzkumu, abychom lépe porozumeli biologii."

Vzhledem k tomu, ze pocet diabetes mellitus 2. typu vzrustá po celém svete, prof. David Lomas, predseda Výboru MRC pro populaci a systémovou lékarství, uvádí, ze identifikace nových zpusobu lécby a prevence tohoto onemocnení je zásadní.

V komentárích k nové studii ríká:

"Tento výzkum [...] je príkladem síly mezinárodní spolupráce na vytvárení vetsích a spolehlivejsích studií. Díky kombinaci rozsáhlých údaju o populaci s pokrocilou laboratorní analýzou tento výzkum prinesl presvedcivý prípad, aby se lépe podíval na príspevek jednotlivé slozky tuku na zdraví a onemocnení. "

V breznu, Zdravotní novinky dnes publikované v publikaci University of Cambridge Annals of Internal Medicine clánek, který zpochybnil spojení mezi nasycenými tuky a srdecními chorobami.

V této studii výzkumníci nenasli zádné dukazy podporující pokyny, které doporucují, aby lidé omezovali spotrebu nasycených tuku, aby snízili riziko srdecních onemocnení.

Lidé s nadváhou mohou tezit z aktivních prestávek behem prodlouzeného sedení

Lidé s nadváhou mohou tezit z aktivních prestávek behem prodlouzeného sedení

Prerusení prodlouzeného období sedení s pravidelnými dvouminutovými prestávkami svetla nebo aktivitou s mírnou intenzitou, jako je chuze, muze být dobré pro zdraví nadváhy a obézních lidí, protoze nový výzkum, který byl nedávno popsán v Diabetes Care, ukazuje, ze pomohlo jejich telum udrzet hladinu glukózy a inzulínu pod kontrolou po konzumaci ekvivalentu vysokokalorického jídla ("postprandiální" hladiny).

(Health)

Aspirin snizuje pooperacní srdecní chirurgii Riziko selhání ledvin

Aspirin snizuje pooperacní srdecní chirurgii Riziko selhání ledvin

Pacienti s srdecními operacemi mohou významne snízit riziko vzniku pooperacní akutní renální insuficience tím, ze uzívají aspirin pet dní pred operací. Studie provedená profesorem Jianzhongem Sunem, profesorem a anesteziologkou na Jeffersonove lékarské fakulte Univerzity Thomasho Jeffersona ve státe Philadelphia v USA, byla predstavena v nedeli 10. cervna na Evropském kongresu anesteziologie v Parízi.

(Health)