cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Roux-en-Y zaludecní bypass lepsí nez zaludecní pásky pro rychlou a bezpecnou hubnutí

Studie zverejnená online First by Archivy chirurgie porovnával úcinnost dvou bezných forem lécby pro nadmerné zvýsení telesné hmotnosti: Roux-en-Y zaludecní bypass (RYGBP) a zaludecní bandáz (GB). Vedci zjistili, ze pro udrzitelnejsí a rychlejsí ztrátu hmotnosti je RYGBP lepsí formou lécby.
Sebastien Romy, M.D., Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne, Svýcarsko, a jeho kolegové, komentují, ze ackoli je casná nemocnost vyssí u pacientu uzívajících RYGBP, doslo k podstatne méne dlouhodobým komplikacím a opakovaným operacím ve srovnání s pacienty uzívajícími GB.
Poznamenali:

"V soucasné dobe se zdá, ze RYGBP je zretelne lepsí nez GB pri lécbe nemocne obézních pacientu, kterí by meli být podle toho informováni."

Procento lidí, kterí jsou obezretne obézní, behem posledních dvou desetiletí vzrostlo. Nedávný pruzkum ukazuje, ze pocet bariatrických procedur drasticky vzrostl, pricemz mezi lety 2003 a 2008 se více nez zdvojnásobil. Z techto postupu doslo v USA k mnohem vetsímu nárustu GB nez u RYGBP. To je pravdepodobne zpusobeno marketingovými kampanemi a myslenkou, ze GB je "jednoduchý a bezpecnejsí" postup.

Studie pozorovala 442 pacientu, z nichz polovina byla lécena GB, zatímco druhá polovina byla lécena RYGBP. Obe skupiny byly vyvázeny podle veku, pohlaví a indexu telesné hmotnosti (BMI). Doba studia byla sest let a míra sledování byla 92,3 procenta.
Výsledky po sesti letech ukázaly, ze procento selhání (BMI nad 35 nebo zvrácení postupu / konverze) ve skupine GB bylo 48,3 procenta, ve srovnání s pouze 12,3 procenta ve skupine RYGBP. U pacientu ve skupine GB se také casteji vyskytly reoperace (26,7% oproti 12,7%) a dlouhodobé komplikace (41,6% oproti 19%).
Ve vztahu k lécbe jiných komorbidit - jiných stávajících nemocí u pacientu - se také ukázalo, ze RYBGP je úspesnejsí. Hladiny cholesterolu u tech, kterí dostávali GB, zustaly nezmeneny, ale ti, kterí dostali RYBGP, zaznamenali výrazný pokles. Lipidový profil techto pacientu po RYGBP byl po peti letech "výrazne lepsí" nez u pacientu ve skupine GB, stejne jako nizsí prumerná hladina glukózy na lacno.

Vedci poznamenávají:
"Na základe nasich výsledku a analýzy literatury jsme dospeli k záveru, ze RYGBP poskytuje lepsí, rychlejsí a trvalejsí ztrátu hmotnosti, coz vede k lepsí korekci komorbidit nez GB,"
Oni zduraznují, ze je treba, aby existovala sirsí studie s delsími následnými kontrolami, která by potvrdila jejich zjistení.
Napsal Joseph Nordqvist

Galvus® (Vildagliptin) dosáhne významného zlepsení v lécbe diabetes mellitus 2. typu

Galvus® (Vildagliptin) dosáhne významného zlepsení v lécbe diabetes mellitus 2. typu

Na 47. výrocním zasedání Evropské asociace pro studium diabetu oznámila spolecnost Novartis výsledky studie, která odhalila, ze prípravek Galvus® (vildagliptin) má podobný bezpecnostní profil jako placebo, kdyz je pridáván do antidiabetické lécby u pacientu s diabetem typu 2 (T2DM) a stredne závazné nebo závazné poskození ledvin.

(Health)

Cervený krízenec, bez hlavy, WMA zbaven

Cervený krízenec, bez hlavy, WMA zbaven

Poté, co objevil v Pákistánu telo s tupým a kulhavým telem od Khalila Raseda Daleho, Svetová zdravotnická asociace (WMA) odsoudila jeho otresné zacházení. Dale pracoval v Pákistánu jako zdravotní programový manazer pro Mezinárodní výbor Cerveného kríze. Predseda WMA Dr. Mukesh Haikerwal poznamenal: "Jménem nasich devíti milionu clenu lékare po celém svete mohu ríci, ze WMA je sokován panem

(Health)