cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rosacea spojená se zvýseným rizikem Parkinsonovy choroby

Rosacea, chronická zánetlivá onemocnení kuze, muze být spojena s Parkinsonovou chorobou pomocí sdílených patogenních mechanismu, uvádí nový výzkum publikovaný online JAMA Neurologie.
USA vidí kazdorocne kolem 60 000 nových diagnóz Parkinsonovy choroby.

Rosacea je chronická kozní onemocnení, vyznacující se zarudnutím a pupínky na obliceji a nekdy také oci. Casem muze také zpusobit zhrubnutí pokozky.

Starsí dospelí a starsí dospelí, a zejména zeny behem menopauzy, mají vyssí pravdepodobnost, ze tento stav vyvstanou. Lidé se spravedlivou kuzí jsou náchylnejsí.

Príciny ruzovky jsou nejasné, ale existují dukazy, ze cinnost enzymu nazývaného matrixová metaloproteinasa, která rozkládá bílkoviny, hraje roli.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze Parkinsonova nemoc je druhou nejcastejsí neurodegenerativní nemocí po Alzheimerove nemoci. Nadace Parkinsonovy nemoci odhaduje, ze az 1 milion Americanu trpí onemocnením a ze kazdorocne existuje 60 000 nových diagnóz.

Mezi casné príznaky Parkinsonovy choroby patrí tres, rigidita a obtízná chuze; nakonec dochází casto k poklesu kognitivních funkcí.

Parkinsonova choroba se vetsinou týká starsích lidí; riziko vzrustá z 1% ve veku 60 let na 4% po 80 letech. Je castejsí u muzu nez u zen.

Zvýsená aktivita matrixové metaloproteinázy byla spojena jak s Parkinsonovou, tak s dalsími neurodegenerativními poruchami.

Nástup Parkinsonovy choroby byl dríve u pacientu s ruzovkou

Dr. Alexander Egeberg, PhD, z kodanské univerzity v Dánsku a spoluautori studovali potenciální vazby mezi nove objeveným Parkinsonovým a rosacea a vyuzívají data pro více nez 5,4 milionu jedincu.

Byla diagnóza Parkinsonovy choroby u 22 387 jedincu, zatímco 68 053 ??mela ruzovku. Výskyt Parkinsonovy choroby byl 3,54 na 10 000 osob-let, ve srovnání s 7,62 na 10 000 osob-let u pacientu s rosacea. Pacienti s ruzovkou meli tendenci vyvinout Parkinsonovu chorobu priblizne o 2,4 let dríve.

U osob, které uzívají tetracyklin, coz je lécba pro ruzovku, se zdálo, ze existuje mírnejsí pravdepodobnost, ze by byl Parkinson, bez ohledu na to, zda má pacient rosaceu.

Autori uzavírají:

"Rosacea predstavuje nezávislý rizikový faktor pro Parkinsonovu chorobu, která muze být zpusobena sdílenými patogenními mechanismy zahrnujícími zvýsenou aktivitu matrixové metaloproteinázy."

Zatímco zjistení naznacují potenciální vazbu mezi rosacei a Parkinsonovou chorobou, autori poznamenávají, ze je zapotrebí dalsího výzkumu pro zjistení jakýchkoli základních prícin a dalsích mozných rizikových faktoru a studie by mely zahrnovat rozmanitejsí populace.

Ve spojeném úvodníku Dr. Thomas S. Wingo z Emory University v Atlante v GA ríká, ze toto je první výzkum, který naznacuje významnou souvislost mezi rizikem Parkinsonovy a rosacee, a také vyzývá k dalsímu výzkumu, zejména k potenciálu úcinku tetracyklinu na toto riziko.

Zdravotní novinky dnes ze test na slinách muze pomoci urcit riziko vzniku Parkinsonovy choroby pred vznikem onemocnení.

Kognitivní rehabilitacní terapie muze pomoci pri lécbe traumatických poranení mozku

Kognitivní rehabilitacní terapie muze pomoci pri lécbe traumatických poranení mozku

Nová zpráva od Lékarského institutu popisuje pokrok v lécbe traumatické poranení mozku (TBI) pomocí kognitivní rehabilitacní terapie (Cognitive Rehabilitation Therapy - CRT). Priblizne 10 milionu lidí na celém svete má TBI a stalo se castejsím problémem s nízkými úrovnemi válek v Afghánistánu a v Iráku, které zpusobily smrtelné zranení hlavy pri bombardování na silnicích a povstalecké útoky.

(Health)

Odhalování NDM-1 strukturních signálu prulom v boji proti zlovestnému Superbugu

Odhalování NDM-1 strukturních signálu prulom v boji proti zlovestnému Superbugu

Zprávy o významném prulomu v boji proti infekcím rezistentním vuci drogám pricházejí tento týden ve forme clánku v online deníku Acta Crystallographica, oddíl F: Strukturní biologie a krystalizacní komunikace, kde výzkumníci popisují, jak rozvinuli strukturu NDM-1 zlý typ superbugu, který je v soucasné dobe odolný vuci nasim nejsilnejsím antibiotikum.

(Health)