cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Roche Avastin: Ctyri mesíce zivota stojí za to náklady?

Mnoho léku na predpis vydávaných k lécbe potenciálne smrtelného karcinomu vajecníku u zen je pomerne drahé. Nyní v nedávné studii je Roche Avastin (bevacizumab) zpochybnován a analyzován pro svou hodnotu.
Bevacizumab je novou cílenou terapií urcenou k inhibici angiogeneze, procesu, kterým nové krevní cévy vyvíjejí a prenásejí ziviny do nádoru. Ukázalo se, ze prodluzuje zivoty v prumeru o 3,8 mesíce u pacientu s rakovinou vajecníku, ale vedci se ptají, zda jsou ceny, které nabízejí spolecnosti, skutecne "stojí za to".
Dr. David E. Cohn, gynekologický chirurgický onkolog a výzkumný pracovník v komplexním Cancer Center v Ohiu State University Arthur G. James Cancer Hospital a výzkumný ústav Richard J. Solove uvedl:

"Nedomníváme se, ze bevacizumab, známý také pod znackou Avastin, by mel být od pacientky s rakovinou vajecníku zadrzen, ale spíse tvrdí, ze studie hodnotící úcinnost nových lécebných postupu by mely být interpretovány s prihlédnutím k nákladum. model, který se zabýval ruznými lécebnými rameny v této klinické studii, z nichz kazdá zahrnovala 600 pacientu. Vzhledem k tomu, ze prídavek léku byl spojen s 3,8 mesíci dalsího prezití bez rakoviny, rozhodli jsme se, zda prínos prezití byl oduvodnen nákladem na drogu. "

Model ukázal, ze standardní chemoterapie pro pacienty v klinické studii by stála 2,5 milionu dolaru, ve srovnání s 78,3 miliony dolaru u pacientu, kterí byli léceni standardní chemoterapií a bevacizumabem, plus dalsí udrzovací lécbu bevacizumabu témer jeden rok.
Výzkumní pracovníci z Ohio State University provedli analýzu efektivnosti nákladu pri pohledu na klinické hodnocení provádené Gynekologickou onkologickou skupinou (GOG), která zkoumala pouzití bevacizumabu spolu se standardní chemoterapií u pacientu s pokrocilým karcinomem vajecníku.

Prestoze diskuse o nákladové efektivite potenciálne zivotne závislého zásahu vzdy naznacuje odmenování omezených zdroju zdravotní péce, cílem této studie bylo poskytnout rámec pro vyhodnocení nevyrízených výsledku klinického hodnocení trí ruzných intervencí pro rakovina vajecníku.
Bevacizumab se v soucasné dobe pouzívá k boji proti rakovine vajecníku a schválený Úradem pro kontrolu potravin a léciv (FDA) USA pro rakoviny, které jsou metastázující (rozsírily se do jiných cástí tela). Získal první schválení v roce 2004 pro kombinované pouzití se standardní chemoterapií pro metastázující rakovinu tlustého streva a nemalobunecný karcinom plic. V roce 2008 byla schválena úradem FDA pro pouzití v metastazujícím karcinomu prsu, rozhodnutí, které vyvolalo urcité spory, jelikoz to odporovalo doporucení svého poradního panelu, který vznesl námitku, protoze pouze zpomaloval rust nádoru, ale nepodarilo se prodlouzit prezití. V USA clenové správní rady pro potraviny a léciva uvedli v cervenci 2010, ze z pokrocilého karcinomu prsu nevidí dostatek prínosu z lécby prípravkem Avastin, aby ospravedlnily vázná rizika.
Cohn pokracuje:
"Nakonec jsme zjistili, ze pokud snízíte náklady na léky na 25 procent výchozí hodnoty, stává se nákladove efektivní lécba pacientu s bevacizumabem. Nebo pokud by prezití mohlo být podstatne zvýseno nad 3,8 mesíce prezití bez progrese, by mohla vést k nákladove efektivní lécbe u pacientu s pokrocilým karcinomem vajecníku. "

Obvykle kazdá lécba bevacizumabem stojí 5 000 dolaru, pricemz vetsina techto nákladu prímo souvisí s cenou léku, uvedl Cohn. Rakovina vajecníku je nejvíce smrtícím gynekologickým onemocnením, u nichz se ocekává, ze v letosním roce zemre na nemoc asi 14 000 zen, tvrdí Americká rakovinová spolecnost.

Konecne Cohn uzavírá:
"Predpokládá se, ze v budoucnu bude zvýsená kontrola týkající se individuálních a spolecenských nákladu na úcinné léky. Doufáme, ze budoucí klinické studie budou zahrnovat potenciální sber údaju o nákladech, toxicite a kvalite zivota, plne informovaný výklad výsledku. "

Podívejte se na vydání Ohio State University a Dr. Cohna video ZDE.
Napsal Sy Kraft, B.A.

Huntingtonova choroba - blokování HDAC muze být cesta

Huntingtonova choroba - blokování HDAC muze být cesta

21. února vydání casopisu o otevreném prístupu PLoS Biology odhaluje, ze badatelé z Irské národní univerzity Galway ucinili dulezitý vedecký objev v boji proti Huntingtonove nemoci. Celosvetove je více nez 100 000 lidí postizeno Huntingtonovou chorobou, nevylécitelnou, zdedenou neurodegenerativní poruchou, která zpusobuje nekontrolované pohyby, emocionální poruchy a tezké mentální zhorsení.

(Health)

Chirurgie rakoviny prostaty podporované roboty spojená s méne komplikovanými výsledky

Chirurgie rakoviny prostaty podporované roboty spojená s méne komplikovanými výsledky

Studie zverejnená v lékarském casopise European Urology odhaluje, ze operace s pomocí robotu k lécbe rakoviny prostaty je castejsí a významne úspesnejsí ve Spojených státech nez radikální "otevrená" chirurgie. Studie, kterou provedli vedci z Vattikuti Urology Institute (VUI) Henryho Forda, je prvním, kdo srovnává výsledky radikální prostatektomie (RARP) robotu s otevrenou radikální prostatektomií (ORP) v celostátním vzorku populace.

(Health)