cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko pro srdecní záchvaty pravdepodobnejsí, ze bude zdedeno, nez riziko mrtvice

Zatímco oba bezí v rodinách, lidé mají vetsí pravdepodobnost, ze zdedí vyssí riziko srdecního záchvatu nez mrtvice, dospeli k záveru výzkumní pracovníci, jejichz závery by nejen zlepsily nase chápání toho, jak gene ovlivnují riziko mrtvice, ale také naznacují, ze bychom meli mít pravdepodobne oddelené modely pro hodnocení srdecní infarkt a riziko mrtvice. Své zprávy si muzete precíst v prvním císle 26 Cirkulace: Kardiovaskulární genetika.
Senior autor Dr. Peter M Rothwell, profesor klinické neurologie na Oxfordské univerzite ve Velké Británii, a kolegové, zkoumali rodinnou anamnézu infarktu myokardu (infarkt myokardu) nebo infarkt myokardu, mrtvici a príbuzné rizikové faktory u príbuzných prvního stupne. Rekl médiím:
"Zjistili jsme, ze vztah mezi jedním z vasich rodicu, kterí meli srdecní záchvat, a temi, kterí meli infarkt, byl mnohem silnejsí nez vztah mezi rodicem, který mel mrtvici a máte mrtvici."
Rekl, ze to znamená, ze náchylnost lidí k infarktu je silne zdatná nez náchylnost k mrtvici.
Vedle vazeb mezi pacienty a jejich rodici se Rothwell a jeho kolegové podívali na vazby mezi pacienty a jejich sourozenci a nasli stejný vzorec: rodinná anamnéza byla silnejsím prediktorem rizika srdecního záchvatu nez u mrtvice.
Vedci, kterí pracují ve výzkumné jednotce pro prevenci mozkových príhod na Oxfordské univerzite, se pustili do studie, protoze chteli potvrdit, co meli pred podezreními z predchozí práce: ze doslo k významnému rozdílu v genetické predispozici mezi infarktem a mrtvicí.
Rothwell rekl, ze jiz zjistili, ze velká cást dedicnosti mrtvice je spojena s genetikou vysokého krevního tlaku, ale zdá se, ze to není prípad srdecního záchvatu.
Pro jejich studium pouzil spolu s kolegy údaje z 906 pacientu (604 muzu) s akutními srdecními problémy a 1 015 pacientu (484 muzu), kterí utrpeli akutní mozkové príhody vcetne cévní mozkové príhody nebo prechodných ischemických záchvatu (TIA nebo "mini-strokes" ).
Pacienti byli zarazeni do probíhající Oxford vaskulární studie (OXVASC), která zacala v roce 2002 a zameruje se na mrtvice, srdecní infarkty a dalsí cévní príhody v cásti Oxfordshire, kde je jedna nemocnice pro více nez 91 000 lidí.
Vedoucí autorka Dr Amitava Banerjee jiz analyzovala data z OXVASC a zjistila, ze genetická predispozice k infarktu a mrtvici je dulezitá pri prenosu z matky na dceru. Rekl:
"Rodinná anamnéza srdecních záchvatu a rodinná anamnéza mrtvice byla zrídka studována ve stejné populaci."
Rothwell a kolegové také zjistili, ze:

  • U pacientu s akutními srdecními problémy: 30% melo jednoho rodice, který mel srdecní záchvat; 21% melo alespon jednoho bratra nebo sestru, kterí utrpeli infarkt; 7% melo dva nebo více bratru a / nebo sestry, kterí utrpeli infarkt; a 5% melo dva rodice, kterí utrpeli infarkt.

  • U pacientu, kterí utrpeli mrtvici nebo TIA: 21% melo jednoho rodice, který utrpel mrtvici; 2% meli dva rodice, kterí utrpeli mrtvici; 8% melo alespon jednoho bratra nebo sestru, kterí utrpeli mrtvici; a 14% melo alespon dva bratry a / nebo sestry, které utrpely mrtvici.

  • Riziko, ze pacient vyvine problém s akutním onemocnením srdce, byl 6krát vyssí, jestlize oba rodice utrpeli srdecní záchvat a 1,5krát vyssí, jestlize jediný pacient utrpel infarkt.

  • To ve srovnání se zjistením, ze u mrtvice nebyla historie rodicu významne ovlivnena rizikem mrtvice pacienta.
Dosli k záveru, ze:
"Heritabilita koronárních událostí byla vetsí nez u cerebrálních událostí, takze MI se pravdepodobne více rozcházel v rodine nez mrtvice."
Rothwell rekl, ze jestlize jiní mohou dosáhnout stejných výsledku, pak zjistení naznacují, ze zpusob, jakým lékari v soucasné dobe predpovídají, ze zdravá osoba má riziko srdecního záchvatu nebo mozkové mrtvice, potrebuje rafinovat a pomocí stejných kritérií predpovedet, ze oba mohou nadhodnotit riziko mozkové mrtvice.
"V soucasné dobe vetsina rizikových modelu pritahuje rodinnou anamnézu pacientu o mrtvici a srdecní záchvat. Zrejme bychom meli v budoucnosti modelovat rodinnou anamnézu mrtvice a infarktu," vysvetlil a dodal:
"Poznatky o genetických faktorech v mozkovém mozku zaostávají za onemocnením koronárních tepen. Objev, ze geny hrají podstatne mensí úlohu pri mrtvici, by mohly znamenat, ze genetické studie cévní mozkové príhody nemusejí být pro oblast rozhodující."

"Relativní rodinné shlukování cerebrálních versus koronární ischemické príhody."
Amitava Banerjeeová, Louise E. Silverová, Carl Heneghanová, Sarah J.V. Welch, Ziyah Mehta, Adrian P. Banning a Peter M. Rothwell.
Circ Cardiovasc Genet publikováno online jako první 26. cervence 2011 jako dva: 10.1161 / CIRCGENETICS.110.959114
Odkaz na abstrakt.
Dalsí zdroj: AHA.
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Vícenásobné uzívání léku "není vzdy nebezpecné," tvrdí výzkumníci

Vícenásobné uzívání léku "není vzdy nebezpecné," tvrdí výzkumníci

Nový výzkum zjistil, ze pacienti s jediným onemocnením, kterí uzívají více léku - oznacovaných jako "polyfarmacie" - mají vyssí riziko hospitalizace, ve srovnání s pacienty s polyfarmací s více zdravotními stavy, kterí mají "témer normální" vstupní riziko. To je podle studie zverejnené v britském casopise Journal of Clinical Pharmacology.

(Health)

Multidrug-odolná tuberkulóza - aktualizace

Multidrug-odolná tuberkulóza - aktualizace

Svetová zdravotnická organizace (WHO) má probíhající programy na zlepsení a sledování tuberkulózy (TBC). Zpráva WHO z roku 2011 o globální kontrole TBC poskytuje nejkomplexnejsí informace, které byly kdy shromázdeny o problémech a problémech s onemocnením, jakoz io úmrtí zpusobených tuberkulózou a TB multirezistentní (tj.

(Health)