cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Neklidné nohy spojené se zvýseným rizikem mrtvice a srdecního onemocnení

Nová americká studie zjistila, ze lidé s syndromem neklidných nohou (RLS) mají dvojnásobné riziko mrtvice a srdecních onemocnení ve srovnání s osobami bez RLS.
Studie je dílem Dr. Johna Winkelmana z Harvardské lékarské skoly v Bostonu v Massachusetts a jeho kolegové a je publikována v casopise Janaury 1. 2008 Neurologie.
Winkelman a kolegové také zjistili, ze lidé s nejtezsími a castejsími symptomy RLS vykazují nejvyssí riziko mrtvice a srdecních onemocnení.
Nejvetsí svého druhu, studie zahrnovala 3 433 komunitních úcastníku s prumerným vekem 68 ze studie Sleep Heart Health Study, multicentrické kohortní studie zrízené National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) k objevování kardiovaskulárních a dalsích dusledku nespavé dýchání.
Vedci vyuzili informace poskytnuté úcastníky o podrobnejsích dotaznících, aby zjistili, kdo má RLS a kterí dostali od lékare diagnózu anginy, infarktu myokardu, mrtvice nebo srdecního selhání. Byly také zahrnuty zprávy o lécbe, jako je koronární revaskularizace.
To pomohlo výzkumníkum zjistit prítomnost onemocnení koronární arterie (CAD) a celkové kardiovaskulární nemoci (CVD), které zahrnovaly CAD a hlásení o mrtvici nebo srdecním selhání.
Diagnóza RLS byla stanovena ctyrmi diagnostickými kritérii a pokud se príznaky objevily nejméne petkrát za mesíc a byly spojeny s alespon mírným utrpením.
Výsledky ukázaly, ze:

  • 6,8% zen a 3,3% muzu melo RLS.

  • Lidé s RLS meli více nez dvakrát vyssí pravdepodobnost kardiovaskulárních onemocnení nebo cerebrovaskulárních onemocnení (pomer pravdepodobnosti byl 2,05 pro CAD a 2,07 pro CVD).

  • Tento údaj byl po úprave veku, pohlaví, rasy, indexu telesné hmotnosti (BMI), diabetu, vysokého krevního tlaku, léku na vysoký krevní tlak, HDL / LDL cholesterolu a stavu kourení nezmenen.

  • Spojení mezi RLS a srdecním onemocnením a mrtvicí bylo silnejsí u lidí, kterí hlásili, ze mají symptomy RLS nejméne 16krát za mesíc.

  • Spojení mezi RLS a srdecním onemocnením a mrtvicí bylo také silnejsí u lidí, kterí hlásili tezké, na rozdíl od "mírne otravných" príznaku.
Autori dospeli k záveru, ze:
"Syndrom neklidných nohou (RLS) je spojeno s prevládajícím onemocnením koronárních tepen a kardiovaskulárním onemocnením, které se zdá být silnejsí u pacientu s vyssí frekvencí nebo závazností symptomu RLS."
Winkelman rekl, ackoli jejich výzkum neukázal, ze RLS zpusobuje kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnení, existují silné dukazy naznacující radu zpusobu, jak by to mohlo ucinit.
"Zejména vetsina lidí s RLS má az 200 az 300 periodických nocních pohybu noci spánku a tyto pohyby na nohou jsou spojeny se znacným akutním zvýsením jak krevního tlaku, tak srdecního tepu, který muze dlouhodobe vyvolat kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární nemoci, "vysvetluje Winkelman.
Dále uvedl, ze studie byla omezena skutecností, ze údaje byly shromázdeny ze samohodnocených dotazníku a nikoliv klinickým rozhovorem s vyskoleným lékarem.
RLS je neurologický stav, kdy máte neodolatelnou potrebu pohybovat se nohama, casto doprovázené nepohodlnými pocity, jako je plízivé pohyby, svedení, tahání, hnojení a tahání. Príznaky se casto zhorsují, kdyz odpocíváte, napríklad kdyz si lehnete a získáte lépe, kdyz se pohybujete nohama.
Jednou z nejvetsích stízností pacientu s RLS je potíze s pádem a usínáním. Také mnoho pacientu s RLS má periodické pohyby koncetin spánku (PLMS), kde nohy trhají kazdých 20 nebo 30 sekund, zapnutí a vypnutí celé noci behem spánku. To zpusobuje deprivaci spánku, která muze vázne ovlivnit zdraví, vztahy, práci a obecnou kvalitu zivota.
Podle Nadace RLS má az 10% Americanu syndrom.
"Sdruzení syndromu nepokojných nohou a kardiovaskulárních onemocnení ve studii Sleep Heart Health Study."
Winkelman, John W., Shahar, Eyal, Saríf, Imran, Gottlieb, Daniel J.
Neurologie 2008 70: 35-42
Publikováno online 1. ledna 2008.
Kliknete zde pro Abstrakt.
Dalsí informace o RLS (RLS Foundation, US) naleznete zde.
Zdroje: clánek casopisu, tisková zpráva Americké akademie neurologie, studijní stránka Sleep Heart Health Study, Nadace RLS.
Napsal / a: Catharine Paddock

Príciny psoriatické artritidy: Triggery a rizikové faktory

Príciny psoriatické artritidy: Triggery a rizikové faktory

Obsah Príciny Symptomy Diagnostika Moznosti lécby Psoriáza je chronický stav, který vede k tvorbe supinatých bílých a cervených skvrn na kuzi. Tyto oblasti abnormální kuze mohou být svedivé a nepohodlné. Podle Americké akademie reumatologie asi 15 procent lidí s psoriázou vyvinou typ zánetlivé artritidy, známé jako psoriatická artritida (PsA).

(Health)

Rychlost rakoviny plic se snizuje s nadmorskou výskou, "uvádí studie

Rychlost rakoviny plic se snizuje s nadmorskou výskou, "uvádí studie

Zatímco zásadní pro lidský zivot, nová studie zjistila, ze aspekty metabolismu kyslíku mohou podporovat rakovinu. Breath easy - mohl by zít ve vyssích oblastech snízit riziko rakoviny plic? Rakovina plic je v USA zodpovedná za 27% vsech úmrtí na rakovinu, pricemz odhaduje pocet 160 000 zivotu rocne. Zatímco témer 90% prípadu rakoviny plic je spojeno s kourením, nová studie naznacuje, ze atmosférický kyslík muze hrát roli pri karcinogenezi plic.

(Health)