cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nahlásení podezrelých stíhacu, lékarská obrana sdruzuje lékare UK

Více nez polovina lékaru Spojeného království poskytla Lékarskou obrannou unii (MDU) poradenství ohledne toho, kdy mohou hlásit pacienta orgánum po nepokojích a rabování ve mestech v Anglii tento mesíc.
Prestoze mnoho lidí bylo zatceno poté, co bylo vysledováno jejich publikovanými obrazy o CCTV, je vyhledání podezrelých nejspíse v prístích týdnech pretrváváno a lékari mohou být informováni pro orgány. MDU se domnívá, ze to vyvolává otázky, kdy je vhodné, aby lékari zverejnili informace bez souhlasu pacienta. Lékari se vsak mohou domnívat, ze se pacient úcastnil poruchy, mozná proto, ze navstívil operaci s nevysvetlitelnými poraneními, jako jsou skrty, nebo proto, ze pri konzultaci priznali jejich úcast.
Lékarský poradce MDU, Dr. Yvonne McCombie, rekl:

"Zatímco stávající povinnost pacienta zachovávat mlcenlivost o pacientech je ústredním bodem vztahu mezi lékarem a pacientem, mohou lékari oprávnene zverejnovat informace o pacientech, pokud je to ve verejném zájmu. Avsak lékari tento krok neuciní lehce a clenové nás casto radí o jejich etických povinnostech v techto situacích.
Lékari potrebují vyuzít svuj úsudek k tomu, aby posoudili závaznost lécby pacientu proti moznému poskození jejich duvery v porusení jejich duvernosti, coz muze mozná odradit jejich konzultaci s lékarem v budoucnu. V GMC1 se uvádí, ze informace mohou být zverejneny, pokud je pravdepodobné, ze pomohou pri prevenci, odhalování nebo stíhání závazné trestné cinnosti. Kodex správné praxe NHS 2 uvádí, ze porusení duvernosti muze být oduvodneno v prípade podezrení na zlociny, které ohrozují vázné poskození verejného porádku nebo zahrnují znacné financní zisky nebo ztráty, ale nemusí být zarucena v prípadech krádeze, podvodu nebo poskození majetku kde je ztráta nebo poskození méne podstatná.
V tomto kontextu, pokud je pacient podezrelý z trestných cinu, které by mohly zpusobit zranení, jako napríklad házení raket, loupezí nebo podpazí, mohou lékari cítit opodstatneni pri zverejnování informací nebo pri hlásení jejich podezrení. Lékari, kterí mají pochybnosti, by vsak nejprve meli vyhledat konkrétní rady od zkusených kolegu nebo z jejich obranné organizace. "

Zde jsou klícové body doporucení MDU:
  • Lékari, kterí se rozhodnou sdílet informace s policií, by tak meli udelat rychle. Jméno a adresa pacienta by mela být minimální potrebná pro tento úcel, spíse nez jejich úplná anamnéza.
  • V prípade, ze nemusí být praktické vyhledat souhlas pacienta nebo informovat pacienta, pokud by to ohrozilo úcel zverejnení, lékari by meli zdokumentovat duvody pro zverejnení informací bez souhlasu a proc neinformovali pacienta.
  • Nekdy jsou situace, kdy jsou lékari legálne povinni zverejnovat informace o pacientech, napríklad v reakci na soudní príkaz. Pokud se jedná o tuto situaci, doporucuje se, aby lékari okamzite vyhledali konkrétní lékarskou a právní pomoc.
  • V prípade, ze je díte dítetem, muze být zprístupnení duverných informací oduvodneno stejným zpusobem jako u dospelého, pokud se lékar domnívá, ze díte je zapojeno do chování, které by mohlo potenciálne utrpet vázné ublízení tem nebo jiným osobám. To opet musí být zvázeno proti moznému poskození vztahu mezi lékarem a pacientem.
  • Lékari, kterí zjistili, ze mladý detský pacient, který se ríká, ze je sám v noci pozde, by mohl zvázit, zda to naznacuje, ze jsou ohrozeni zanedbáním nebo zneuzíváním a mozná by chteli získat pomoc od místní agentury pro ochranu detí.
Napsal Grace Rattue

Meningokoková vakcína úcinná pri ochrane pro kojence

Meningokoková vakcína úcinná pri ochrane pro kojence

Studie ve vydání JAMA z 8. února uvádí, ze rutinní ockování detí vakcínou proti séroskupine B Neisseria meningitidis, bakterie, která zpusobuje závazná onemocnení, jako je sepse a meningitida, se ukázala jako úcinná proti meningokokovým kmenum a vykazovala minimální zásahy do reakce na rutinní ockování .

(Health)

Paternický vek urcuje míru úspesnosti pri narození se stimulovaným IUI

Paternický vek urcuje míru úspesnosti pri narození se stimulovaným IUI

Pokrocilý vek otcovství je nezávislým prediktorem úspesnosti pri zivém porodu pri stimulaci intrauterinních inseminací podle údaju zverejnených na výrocním zasedání Americké urologické asociace (AUA) v roce 2014. Dr. Natan Bar-Chama z Lékarské fakulty Mount Sinai v New Yorku v New Yorku a jeho kolegové zkoumali vliv veku otcovství na úspesný cyklus intrauterinních inseminací (IUI) s vyuzitím údaju z 18 806 stimulativních cyklu IUI provádených v jejich instituci behem nedávného Období 8 let.

(Health)