cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vymente sódu vodou, cajem nebo kávou za úcelem boje s diabetem, tvrdí studie

Vedci tvrdí, ze nahrazení nealkoholických nápoju nebo slazeného mlécného nápoje jednou denne, jako je voda nebo nesladený caj nebo káva, by mohlo významne snízit riziko vzniku diabetu 2. typu.
Pitná voda místo nealkoholických nápoju nebo slazených mlécných nápoju muze pomoci snízit riziko vzniku cukrovky.

Ve studii, která vysla v roce 2006 Diabetologia, výzkumníci zjistili, ze riziko kazdodenního príjmu energie, které poskytuje sladké nápoje, jako jsou nealkoholické nápoje a umele oslazené nápoje, by mohlo vzrust az o 18%.

"Nase studie doplnuje dalsí dulezité dukazy o doporucení Svetové zdravotnické organizace, která omezuje príjem volných cukru v nasí strave," ríká vedoucí studie Dr. Nita Forouhi z epidemiologické oddelení Lékarské výzkumné rady na Cambridgeské univerzite.

Významné pozorované dukazy podporují souvislost mezi konzumací cukrových nápoju a cukrovkou typu 2, ale predchozí výzkum se casto spoléhal na pouzívání dotazníku o frekvenci potravin. Pro tyto dotazníky je obtízné posoudit jednotlivé typy nápoju a mnozí nezohlednují pridaný cukr jednotlivci k nápojum, jako je caj a káva.

"Vyhodnocení stravy s vyuzitím potenciálních deníku muze poskytnout podrobné údaje, které prekonávají takové omezení, ale tato metoda nebyla siroce pouzívána v epidemiologickém výzkumu," písí autori studie.

Studie zaznamenala spotrebu nápoju 25.639 dospelých ve Spojeném království, kterí se zúcastnili studie Norfolk European Prospective Research on Cancer and Nutrition (EPIC). Úcastníci byli ve veku 40-79 let a zádný z nich nemel diabetes na zacátku studie.

K merení spotreby nápoju úcastníci zaznamenali vse, co jedli a pili po dobu 7 po sobe jdoucích dnu. Zvlástní pozornost byla venována typum nápoju spotrebovaných úcastníky, mnozství a cetnost jejich spotreby a zda do nápoju pridávaly nejaký cukr.

"Pouzitím tohoto podrobného dietního hodnocení s jídelním deníkem jsme byli schopni studovat nekolik ruzných druhu sladkých nápoju, umele oslazených nápoju - jako jsou dietní nealkoholické nápoje - a ovocné stávy a zkoumat, co by se stalo, kdyby voda, neslazená caj nebo káva nebo umele oslazené nápoje nahrazovaly sladké nápoje, "vysvetluje Dr. Forouhi.

Úcastníci byli sledováni po dobu priblizne 11 let poté, co dokoncili dietní hodnocení. Behem této doby bylo 847 úcastníku diagnostikováno s nove objeveným diabetem 2. typu.

Riziko diabetu se zvýsilo az o 22% pri denní spotrebe nekterých nápoju

U kazdé dodatecné denní porce nealkoholických nápoju, sladených mlécných nápoju a umele oslabených nápoju se výzkumníci shledali, ze riziko vzniku diabetu 2. typu se zvýsilo priblizne o 22%. Spotreba ovocné stávy a slazeného caje nebo kávy nebyla spojena s rizikem diabetu.

Po úprave zjistení o indexu telesné hmotnosti (BMI) a obvodu pasu autori také zjistili, ze spojení mezi cukrovkou a umele oslazenými nápoji jiz nezustává. Autori verí, ze to muze být proto, ze tyto nápoje spotrebovávají casteji lidé, kterí jiz mají nadváhu.

Výzkumníci navíc vypocítali míru, jakou by se riziko diabetu snízilo, kdyby nekteré nápoje byly nahrazeny vodou nebo nesladeným cajem nebo kávou. Zjistilo se, ze jedno z nich namísto denního podávání nealkoholických nápoju snízilo riziko o 14% a nahrazení denní porce oslabených mlécných nápoju snízilo riziko o 20-25%.

Bohuzel výzkumníci také zjistili, ze nahrazení cukru oslazeného nápoje umele oslazeným nápojem nebyl spojen s významným snízením rizika diabetu.

"Dobrou zprávou je, ze nase studie dokládá, ze nahrazení obvyklého denního podávání sladkého nealkoholického nápoje nebo sladkého mlécného nápoje vodou nebo nesladeným cajem nebo kávou muze pomoci snízit riziko vzniku cukrovky a nabídnout praktické návrhy zdravých alternativních nápoju pro prevence diabetu, "ríká Dr. Forouhi.

Jejich zjistení byla omezena skutecností, ze stravovací príjem byl meren pouze na zacátku studie a jako takový neumoznuje zádné zmeny, které by se mohly objevit v prubehu casu. Autori tvrdí, ze národní reprezentativní príjem dospelých sladkých nápoju ve Velké Británii je o 30% vyssí nez u studií, coz naznacuje, ze je mozné dosáhnout vetsího prínosu.

"S ohledem na duslednost drívejsích dukazu spolu s novými dukazy vytvorenými touto prací je nyní vcasné a vhodné zvazovat intervence zalozené na populaci s cílem snízit spotrebu nápoju oslabených cukrem a zvýsit spotrebu vhodných alternativních nápoju, "uzavírají autori.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes hlásila studie identifikující pridanou fruktózu jako hlavní hnací sílu diabetu 2. typu.

Mining Ebola tweets prinásí cenné informace o ohnisku

Mining Ebola tweets prinásí cenné informace o ohnisku

Minulý rok, ve 3 dnech pred oficiálním oznámením ohniska, více nez 60 milionu lidí obdrzelo tweety o epidemii Ebola v západní Africe, ríkají autori nové studie publikované v casopise American Journal of Infection Control, který zkoumá uzitecnou roli Twitteru mohou hrát pri monitorování a kontrole epidemie.

(Health)

Inovativní "mozková protéza" by mohla pomoci pri ztráte pameti

Inovativní "mozková protéza" by mohla pomoci pri ztráte pameti

Pro více nez 5 milionu Americanu, kterí zijí s Alzheimerovou chorobou, ztráta pameti je nevylécitelným aspektem tohoto onemocnení. Nadeje spocívá nicméne ve forme nové mozkové protézy, která se v soucasné dobe testuje na lidských pacientech. Oblast hipokampu mozku je známá jako pametové centrum a to je místo, kde se výzkumníci zamerili na svuj nový implantát mozku.

(Health)