cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Regenerace svalu u mysí

V príspevku publikovaném v aktuálním císle casopisu Tkánové inzenýrství, tým vedcu se podarilo regenerovat funkcní svalovou tkán u mysí. Objev by mohl pripravit cestu pro nové klinické terapie k lécbe lidí, kterí trpí závaznými svalovými traumaty.
Výzkumný tým z Worcester Polytechnic Institute (WPI) a CellThera, soukromá spolecnost umístená v WPI Life Sciences a Bioengineering Center, aplikovala novou techniku ??pro manipulaci se zralými lidskými svalovými bunkami do stavu podobného kmenové bunce a pak rostly reprogramované bunky na biopolymerní mikrotrícky. Vedci odstranili z mysi velkou cást svalu nohou, umístili vlákna do rány a zjistili, ze s casem vlákna a bunky obnovily svaly témer na jejich normální funkci.
K jejich prekvapení vedci zjistili, ze mikrotrydy, které byly jednoduse pouzity jako lesení na podporu reprogramovaných lidských bunek, skutecne ukázaly, ze urychlují generacní proces tím, ze nabývají progenitorové mysí svalové bunky. To naznacuje, ze tyto mikrotézy samy o sobe mohou potenciálne slouzit jako terapeutický nástroj k lécbe hlavních svalových traumat.
Autor Raymond Page, profesor biomedicínského inzenýrství WPI a vedoucí vedecký pracovník spolecnosti CellThera, oznámil: "Jsme poteseni s pokrokem této práce a uprímne jsme byli prekvapeni úrovní regenerace svalu, která byla dosazena."
Soucasná studie je soucástí víceletého programu, který je cástecne financován granty z Národních ústavu zdravotnictví. Pokrocilý výzkumný program oddelení obrany USA (DARPA), který také podporuje studii, podporuje rozvoj nových technologií a lécby pro jednotlivce, kterí trpí váznými zraneními i ztrátou koncetin.
U savcu jsou kosterní svaly schopné napravit malé zranení zpusobené nadmernou námahou nebo mensím traumatem, nebot mají schopnost opravit se náborem svalových progenitorových bunek (tj. Bunek, které se plne nevyvinuly do svalových vláken), do místa úrazu obnovit sval. Telesná primární priorita pri závazných úrazech je vsak zastavit krvácení, coz má za následek rychlou tvorbu jizvy v míste rány, které má prednost pred jakoukoliv opravou svalu.
V soucasné studii se tým WPI / CellThera snazil zabránit tvorbe jizev a rychlému rustu svalu pomocí kombinace dvou unikátních technologií.
První metoda byla dríve vyvinutá týmem, aby preprogramovala zralé lidské kozní bunky bez pouzití viru nebo dalsích genu (klonování, kmenové bunky, 2009, 21. cervence). Prestoze reprogramované bunky exprimují geny kmenových bunek a mnozí se ve velkém poctu, nerozlisují se do konkrétních tkání. Druhá metoda aplikovaná vedci pouzívala biopolymerní mikrotrysky jako lesení pro podporu bunek. Mikrotitry, priblizne tloustka vlasu, jsou vyrobeny z fibrinu, coz je protein, který pomáhá srázení krve a byl vyvinut George Pinsem, profesorem biomedicínského inzenýrství na WPI.
Vedci odstranili cást svalu prední nohy tibialisu u nekolika mysí, protoze zranení tohoto svalu nezabrání mysím pred chuzí, ale ovlivnuje rozsah pohybu nohy a zanechává zranení, která se sama uzdraví u nekterých zvírat. Zranení ostatních mysí byly naplneny svazky mikrocástic, které obsahovaly reprogramované lidské svalové bunky.
Pozorovali znacnou jizvu v míste poranení bez obnovy svalové funkce u nelécených mysí, zatímco ty, které byly implantovány reprogramovanými bunkami, rostly nové svalové vlákna a vyvinuly velmi málo jizvy. Zkoumání v 10. týdnu po implantaci ukázalo, ze regenerovaný prední sval tibialis fungoval s témer tak silnou silou jako nezranený sval.
Vzhledem k tomu, ze implantované bunky byly odebrány z lidského svalu, vedci predpokládali, ze vetsina regenerovaných svalu bude také slozena z lidských bunek, nicméne k jejich prekvapení zjistili, ze vetsina nových svalových vláken byla vyrobena z mysích bunek. Predpokládali hypotézu, ze fibrinové mikrotrícky, které jsou podobné slození a tvaru svalových vláken, mohou stimulovat rezidentní mysí progenitorové bunky, aby migrovali do rány a zacali obnovovat tkán. Vedci se domnívají, ze mohou také zabránit prirozené zánetlivé reakci, která vede k zjizvení po závazném zranení.
Tento neocekávaný výsledek ukazuje, ze pro lécbu hlavních svalových traumu mohou být pouzity samotné fibrinové mikrotrícky samotné. Výzkum týkající se zlepsování regenerace s preprogramovanými lidskými bunkami pokracuje.
Autori uzavírají:

"Príspevek fibrinových mikrocástic samotných k hojení ran by nemel být podcenován." Zatímco toto jasne poukazuje na prostor pro zlepsení bunecných technik dorucování, naznacuje, ze samotné fibrinové mikrotrícky mají obrovský potenciál pro redukci fibrózy a remodelování velkých svalových zranení. , úplneji schopnost mikrotrísku samotných a urcit, v jakém bode je nutná kombinacní bunecná terapie pro úplnou funkcní obnovu tkáne. "

Napsal Petra Rattue

Regenerace ocních cocek z vlastních kmenových bunek: "zmena paradigmatu v chirurgii kataraktu"

Regenerace ocních cocek z vlastních kmenových bunek: "zmena paradigmatu v chirurgii kataraktu"

Nová studie popisuje prukopnickou novou lécbu katarakty - testovanou na zvíratech a v malé studii s lidskými pacienty - kde po odstranení zakalené cocky oko roste novou cockou z vlastních kmenových bunek. Soucasné prístupy k chirurgii katarakty odstranují kloubní bunky generující oko spolu s vadným objektivem.

(Health)

Konzumace ryb behem tehotenství muze snízit úroven úzkosti

Konzumace ryb behem tehotenství muze snízit úroven úzkosti

Tehotné zeny mají mnoho mozností pri jídle pro dva. Jaké doplnky, které sýry se mají vyhnout, kolik alkoholu (je-li nejaký) je bezpecné konzumovat, a které ryby se mají vyvarovat - s tolika rozhodnutími, aby se dali jen pres jejich jídlo, není divu, ze tehotné zeny mohou zazívat úzkost. Ale nová studie - od vedcu britské univerzity Bristol a brazilské federální univerzity v Rio de Janeiro - odhaluje, ze tehotné zeny, které konzumují morské plody, casto budou mít nizsí úrovne celkové úzkosti nez ti, kterí to neudelají.

(Health)