cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zkrácení detského televizního casu pomáhá jim ztrácet váhu

Nový výzkum, vydané v zárí / ríjnu 2012 vydání Casopis výzivového vzdelávání a chování, naznacuje, ze by bylo mozné zabránit nadbytecnému nárustu hmotnosti u dospívajících tím, ze snízí mnozství televize, kterou oni vidí.
Zjistení pocházelo z týmu odborníku z University of Minnesota, School of Public Health Prevention Centre, který provedl jednorocní komunitní randomizovanou studii, která zahrnovala 153 a 72 dospívajících ze stejných domácností.
Výzkumníci usporádali 6 skupinových setkání, sestavili 12 domácích aktivit a posílali mesícní bulletiny. S kazdým povolením domácnosti pripojil tým "televizní príspevek" ke kazdé televizi v kazdém dome, aby je mohl sledovat po dobu jednoho roku.
Po zaznamenání výse sledovaných televizních, dietních a fyzických aktivit pred a po zásahu výsledky ukázaly, ze mezi mladistvými existuje jasné spojení mezi poklesem TV hodin a snízeným prírustkem hmotnosti po dobu jednoho roku. Televizní hodiny vsak nemely významný vliv na zvýsení telesné hmotnosti u dospelých.
Zjistení naznacují, ze kdyz mladiství sledují velké mnozství televize, hrozí nadmerné zvýsení hmotnosti. Aby mohli mladí lidé udrzet zdravou telesnou hmotnost a zít zdravý zivotní styl, meli by rodice omezit sledování jejich dospívajících.
Nadváha v dospívání zpusobuje radu zdravotních potízí a soucasne zvysuje riziko:

  • diabetes
  • vysoký krevní tlak
  • srdecní choroba
  • rakovina
  • stává se nadváhou v dospelosti
  • kratsí zivotnost
Zjistení prícin zvýsení hmotnosti je obzvláste dulezité v této populaci, protoze celkem 31% detí a dospívajících ve Spojených státech má nadváhu nebo obezitu, podle údaju z národních pruzkumu (NHANES) 2003-2006.
Simone A. French, Ph.D., hlavní autor této studie a reditel Centra prevence obezity Univerzity Minnesoty, vysvetluje:
"Snazili jsme se zasahovat do chování, které souvisí s energetickou bilancí, jako je sledování televize, príjem cukru oslazený cukrem, telesná aktivita a spotreba balených potravinárských výrobku. I kdyz individuální prínos kazdého z techto prícin k nadmernému prírustku hmotnosti a obezite mohou být malé, je dulezité prozkoumat jejich moznou úlohu individuálne a spolecne pri podpore nadbytecného prírustku hmotnosti. Sdruzování mezi tímto chováním a rizikem nadmerného prírustku hmotnosti se mohou u dospelých a dospívajících lisit kvuli jejich ruzným fyzikálním a spolecenským vývojovým stádiím.

Autori doufají, ze tento výzkum ukáze rodicum, ze snizování poctu hodin TV je úcinnou strategií prevence prírustku hmotnosti, kterou mohou vyuzít pri zmene domácího prostredí a jejich bezného mnozství sledování televize.
Napsal Sarah Glynn

Fotbalisté mírí na míce "se zvýseným rizikem otresu"

Fotbalisté mírí na míce "se zvýseným rizikem otresu"

Vedení míce je zásadní dovedností ve fotbale, ale nová studie ukázala, ze je nejcastejsí prícinou fotbalových hrácu, aby udrzeli otrava. Nadpis je nejcastejsí prícinou otresu ve fotbale. Porucha mozku je typ traumatického poranení mozku, který je zpusoben úderem nebo záchvatem hlavy, coz narusuje normální funkce mozku.

(Health)

Co je treba vedet o mozkové obrne?

Co je treba vedet o mozkové obrne?

Obsahy Príciny Symptomy Typy Lécba u detí U dospelých Diagnóza Mocová obrna je termín pouzívaný k popisu souboru neurologických stavu, které ovlivnují pohyb. Je to nejcastejsí forma detského postizení. Ovlivnuje to asi 764 000 osob ve Spojených státech. Tento stav znesnadnuje pohyb nekterých cástí tela.

(Health)