cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zaznamenejte pocet detí, které mají být ockovány proti prujem a pneumonii

Sestnáct dalsích rozvojových zemí obdrzí financní prostredky na ochranu svých detí pred rotavirovými a pneumokokovými infekcemi, coz jsou hlavní príciny detských úmrtí v celosvetovém merítku zpusobené tezkým prujmem a pneumonií, oznámila dnes aliance GAVI. Pneumonie a prujem jsou dvema hlavními prícinami detských úmrtí v rozvojových zemích.
GAVI Alliance, dríve známá jako Globální aliance pro ockování a ockování je zdravotní partnerství skládající se z verejných orgánu a soukromých organizací. Je odhodlána zachránit zivot detí a chránit globální verejné zdraví podporou prístupu k ockování v chudých zemích. Príklady aktivních clenu zahrnují Nadaci Bill & Melinda Gates, prakticky vsechny rozvinuté národní vlády, WHO (Svetová zdravotnická organizace), Svetová banka a UNICEF.
Ockovací látky proti rotaviru jsou jiz v Súdánu vyhozeny. Aliance dodává, ze 12 dalsích afrických zemí bude financováno.
Generální reditel GAVI Seth Berkley M.D. rekl:

"Díky svým dárcum a partnerum nyní aliance GAVI dodává svuj slib, ze ochrání více detí v rozvojovém svete pred rotavirovými, pneumokokovými nemocemi a dalsími zivot ohrozujícími chorobami, které lze predejít.
"Pocet obetí rotavirových a pneumokokových infekcí v Africe je obzvláste znicující, a to je místo, kde budou tyto vakcíny mít nejvýznamnejsí dopad, a to nejen v zachránených zivotech, ale také ve zdravém zivote. jsou produktivnejsí a nakonec podporují ekonomický rust. "

Výkonný výbor GAVI ríká, ze schválila zádosti o financování z 37 zemí - z nich sestnáct pro rotavirové vakcíny, 18 pro pneumokokové vakcíny, 5 pro pentavalentní vakcíny a dalsích 12 pro jiné vakcíny.
* Pentavalentní vakcína obsahuje pet antigenu, které v prípade GAVI znamenají antigeny proti záskrtu záskrtu, tetanu, pertuse, hepatitide B a Hib (vakcína DTP-Hep B-Hib).
24 z 37 zemí je na africkém kontinentu.

Rotavirus

Rotavirus je hlavní prícinou tezkého prujmu u detí do peti let. Více nez pul milionu detí zemre kazdorocne z rotavirové infekce a nekolik milionu dalsích nemocných, mnoho vázne. Témer polovina vsech techto úmrtí se vyskytuje v Africe, kde doposud je lécba tezkého rotavirového prujmu omezená nebo nedostupná pro prílis mnoho lidí.

Pneumokoková nemoc

Více nez pul milionu detí zemre kazdorocne pneumokokovou nemocí, vetsinou v Asii a Africe. Pneumokoková nemoc zpusobuje pneumonii, meningitidu a sepse. Sepsa, známá také jako "infekce krevního reciste", se týká prítomnosti bakterie (bakteriémie) nebo jiných patogenu nebo jejich toxinu v krvi (septikémie) nebo v jiné tkáni tela.
Pridání dalsích 18 zemí, které obdrzí financování pneumokokových ockovacích látek, prinásí od prosince 2010, kdy GAVI zacala svou podporu v Nikaragui, celkem 37 osob.
GAVI spolecne s nekterými partnery plánuje podporit více nez 40 nejchudsích zemí sveta a imunizovat více nez 50 milionu detí proti rotavirové infekci.
Dr. Margaret Chan, generální reditelka WHO, uvedla:
"Velký pocet schválených zádostí o financování nových ockovacích látek v tomto posledním kole je dalsím milníkem v boji proti prevenci úmrtí detí pred ockováním. Protoze poptávka po nových ockovacích látkách dále vzroste, WHO bude nadále poskytovat kritickou podporu zemím, rozhodování o nových vakcínách, sledování a plánování ockování, skolení a hodnocení. "

Výkonný reditel UNICEF Anthony Lake rekl:
"Tyto nové ockovací látky zabrání milionum detí umírat na pneumonii a prujem, které jsou nejvetsími vrahy detí mladsích peti let. Pri zavádení techto vakcín je treba zamerit se zejména na dosazení nejvíce ohrozených detí, protoze patrí mezi nejzranitelnejsí ze tyto vakcíny mohou prinést nejvetsí rozdíl, zejména pokud jsou kombinovány s lepsí výzivou, hygienou a dalsími kritickými intervencemi. "

Dr. Rajeev Venkayya, reditel pro poskytování vakcín v nadaci Bill & Melinda Gates, rekl:

"Vakcíny predcházejí nemocem a detem dají zdravý zivot - predstavují jednu z nejlepsích investic do globálního zdraví. Musíme spolupracovat, abychom zajistili, ze vsechny deti budou mít prístup k správné sade vakcín, a to jak v bohatých, tak v chudých zemích."

Ockovací látky proti rotaviru zachranují nescetné zivoty detí. Ukázaly se, ze jsou bezpecné a mimorádne úcinné. Nedávné studie ukázaly, jak rychle muze program ockování minimalizovat úmrtí kojencu a zlepsit zdraví detí v dané oblasti.
Pred zavedením rotavirových vakcín v Mexiku v roce 2006 bylo polovine vsech detských úmrtí zpusobených prujmem zpusobeno rotavirovým syndromem - od té doby pocet mexických detí do peti let, kterí zemreli na prujmy, klesl o 46%.
Aliance také plánuje pomoci více nez 40 zemích zavést pneumokokové vakcíny a imunizovat více nez 90 milionu detí proti pneumokokovým onemocnením do roku 2015.
Napsal Christian Nordqvist

Facebook muze zvýsit sebevedomí, ale snízit motivaci

Facebook muze zvýsit sebevedomí, ale snízit motivaci

Nový výzkum zverejnený v mediální psychologii naznacuje, ze pri pohledu na vás Facebook profil muze být psychologicky dobré a spatné pro vás. Záver ukázal, ze kontrola vaseho profilu muze zvýsit vase sebevedomí a zároven snízit motivaci. Osobní profil na Facebooku je v podstate ideálním znázornením vlastního webu publikovaného online pro prátele a rodinu.

(Health)

Stres rakoviny prsu muze mít vliv na zdraví manzela

Stres rakoviny prsu muze mít vliv na zdraví manzela

Nedávné císlo casopisu Brain, Behavior and Immunity uvádí, ze muzi, kterí pecují o zenu s rakovinou prsu, vykazují meritelný negativní dopad na jejich zdraví az po letech, kdy byla diagnostikována jejich rakovina a lécba byla dokoncena. Podle studie meli muzi, kterí vykazovali nejvyssí hladiny stresu, kvuli nemoci jejich zen, nejvyssí riziko fyzických príznaku a slabsích imunitních odpovedí.

(Health)