cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ukoncení kourení - muzi Vs. Zeny

Stereotypy uvádejí, ze u zen je méne pravdepodobné, ze prestanou kourit nez muzi, ale výzkum zverejnený online v roce 2006 Kontrola tabáku ukazuje, ze to není nic jiného, ??nez drby. Pokud by to bylo pravda, melo by samozrejme siroký dopad na veskeré ukoncení kourení, z kampaní zamerených na informovanost verejnosti, které se zamerují na zeny více nez muzi, na jinou terapii a podporu zenám.
Zdá se, ze príbeh pochází z údaju o pomuckách na odvykání kourení, které ukazují, ze muzi jsou úspesnejsí pri kopání plevele nez zeny. Autori tohoto nového výzkumu se ovsem lépe zabývali více nez 100 000 kuráku, vcetne údaju z doplnku o pouzívání tabáku v USA pro studium soucasného stavu obyvatelstva; Canadian Tobacco Monitoring Monitoring Survey; a britský pruzkum domácností.

Výsledky se zdají být docela stejné mezi temito tremi zememi, coz je samo o sobe zajímavé, protoze i kdyz Kanada, Spojené království a USA sdílejí stejný jazyk, mají nekteré zcela odlisné kulturní a národní rysy:

  • U zen mladsích 50 let bylo pravdepodobnejsí, ze se zeny vzdaly kourení. To bylo obzvláste patrné u tech ve svých 20 a 30 letech. Výzkumní pracovníci neuvedli konkrétní duvody. Mozná, ze macho, dobrodruzný obraz kourení, vládne s muzi více nez zeny, nebo snad zeny v plodném veku pravdepodobneji znepokojují své zdraví a nebo prestanou pred tehotenstvím nebo behem tehotenství.
  • Ve starsích skupinách se roli objevují u muzu starsích 60 let s vetsí pravdepodobností, ze se prestanou kourit, nez zeny, i kdyz autori naznacují, ze to muze jednoduse odrázet vyssí úmrtnost na kourení u starsích muzu, spíse nez podle návrhu.
  • Vyloucení uzivatelu bezdymového tabáku a zahrnutí tech, kterí prestali kourit více nez rok, podíl zen, které opustili, byl vyssí v USA a Kanade.
  • U zen to bylo o neco více nez 50%, ve srovnání s necelými 46,5% u muzu v USA a jen pres 46% av Kanade jen pres 43%. Zádná taková císla nebyla k dispozici pro Británii.
Autori vsak poukazují na to, ze muzi mají méne pravdepodobné, ze budou hledat formální pomoc nez zeny, a ti, kterí opustili svou práci, mohou být z dat do urcité míry vynecháni. Údaje o zenách tedy mohou být ponekud zaujaté. Výzkumy nicméne ukazují, ze je mnohem výhodnejsí pouzívat data z obecné populace nez izolované studie.

Dále pokracují:
"Nase studie nasla presvedcivé dukazy o tom, ze muzi obecne pravdepodobne prestanou kourit úspesneji nez zeny. Mýtus nevedomosti zen pri odvykání kourení je spatné, predevsím pro zeny, které mohou být v pokusení uverit. "

Autori dospeli k záveru, ze mýty, jako jsou tyto, nepomáhají ani muzíckum, a pritom si myslí, ze mají nejakou výhodu v tom, ze prestanou kourit, zatímco jakékoliv myslenky zalozené na stereotypech nemohou pomoci lékari.
"Je to spatné pro genderové stereotypy ve svete, kde jsou nepresné stereotypy plné ... Je nacase odlozit myslenku, ze zeny jsou méne úspesné nez muzi pri vzdát se kourení".
Napsal Rupert Shepherd

Je agave sirup nejlepsím sladidlem pro cukrovku?

Je agave sirup nejlepsím sladidlem pro cukrovku?

Obsah je agave vhodným sladidlem? Dalsí rizika Sladidla pro cukrovku Nekterí prírodní zdravotníci naznacují, ze lidé s cukrovkou mohou nahradit agávový sirup za stolní cukr a dalsí tradicní sladidla. Pro ty, kterí mají sladký zub, slib lepsího sladidla muze vypadat prílis dobre, nez aby to byla pravda.

(Health)

Srovnání mamografie a termografie

Srovnání mamografie a termografie

Obsah Co je to mamografie? Co je termografie? Uskutecnení informovaného rozhodnutí Screening rakoviny prsu se pouzívá k identifikaci rakoviny prsu u zen, které nemají zádné fyzické príznaky. Doufáme, ze nález rakoviny prsu vcas umozní zenám podstoupit méne invazivní lécby s lepsími výsledky.

(Health)