cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ukoncení hormonální terapie muze vést k regresi tumoru u rakoviny prsu

Nová studie naznacuje, ze ukoncení hormonální terapie (HT) má okamzitý úcinek na míry rakoviny prsu, coz podporuje myslenku, ze její zastavení vede k regresi nádoru. Výzkumníci vyvrátili názor, ze bývalí uzivatelé HT jsou méne ochotni projít mamografickým screeningem a ze to vysvetluje snízení diagnózy rakoviny prsu, protoze zjistili, ze nekterí bývalí uzivatelé HT mají vyssí pravdepodobnost, ze budou podrobeni screeningu.
Vedoucí autor Dr Diana S.M. Buist, vedoucí výzkumný pracovník Institutu pro výzkum zdraví ve skupine v Seattle ve Washingtonu a kolegové, píse o svých zjisteních v casopise Epidemiologie rakoviny, biomarkery a prevence.
Buist rekl v prohlásení zverejneném v úterý:
"Jedná se o první studii, která se v prubehu casu zamerila na vysetrení pouzívání mamografie u jednotlivých zen podle jejich statusu hormonální lécby spojeného s diagnózou rakoviny prsu."
V roce 2002 Iniciativa pro zdraví zen zverejnila výsledky randomizované kontrolované studie, která prokázala, ze u zen s HT obsahující estrogen a progestin byly vyssí výskyt rakoviny prsu nez u tech, kterí uzívali placebo nebo HT pouze s estrogenem.
Od té doby doslo k rychlému poklesu nových dávek rakoviny prsu, které byly doprovázeny snízením pouzívání HT a screeningovou mamografií.
Byly predlozeny dve vysvetlení. Nekterí ríkají, ze pokles uzívání HT vedl k poklesu míry rakoviny prsu, mozná tím, ze se nádory regresují.
Jiní ríkají, ze pokles výskytu rakoviny prsu se shoduje s poklesem uzívání HT, protoze bývalí uzivatelé HT jsou méne znepokojeni rozvojem rakoviny prsu, takze méne vyuzívají screeningovou mamografii a jsou méne ochotni jít k lékari nez zeny, které nikdy pouzité HT.
Ale studie, která se snazila otestovat druhou myslenku, ji zrejme vyvrací.
Pred rokem 2002 meli bývalí uzivatelé HT nizsí míru screeningové mamografie nez soucasní uzivatelé.
"Ale zjistili jsme, ze to uz není pravda," rekl Buist. Ve skutecnosti studie naznacuje, ze bývalí uzivatelé HT mají mírne vyssí nebo stejnou rychlost screeningu jako soucasní uzivatelé.
Pro studii, která je soucástí národního konsorcia pro sledování rakoviny prsu, Buist a kolegové zkoumají údaje o 163,490 zenách, kterí byli cleny zdravotnického druzstevního druzstva neziskového zdravotnického systému se sídlem v Seattlu.
Úcastníci, kterí byli ve veku 50 az 79 let a kterí byli zarazeni v letech 1994 az 2009, nemeli predchozí anamnézu rakoviny prsu. Celkový pocet zen-roku zahrnutých do studie ciní 741 681, s mediánem rozsahu pokrytí údaju 3,3 roku na zenu.
Ze záznamu byli vedci schopni stanovit HT informace o výdeji, pouzití mamografického screeningu a incidenci diagnózy rakoviny prsu.
Poté porovnávali pouzití mamografie s rakovinou a uzívání HT v prubehu casu.
Vedci premenili mamografické vysetrovací informace na to, co popisují jako "variabilní variabilní promennou s casovým prizpusobením screeningu", která v podstate ukázala, zda v posledních 26 mesících úcastníci ve vekové skupine prosli screeningem nebo ne.
Informace HT umoznily zkoumat data podle toho, zda úcastníci nebyli nikdy uzivatelé HT, bývalí uzivatelé HT nebo soucasní uzivatelé HT. Rovnez rozdelují pouzití HT na ETP (estrogen plus progestin) a ET (pouze estrogen).
Kdyz analyzovali data, Buist a kolegové zjistili:

  • Pred rokem 2002 docházelo k výraznému rozdílu v screeningu pri pouzití HT.

  • Soucasní uzivatelé EPT meli nejvyssí míru shody (83%), následovaný bývalým EPT (77%), soucasnými ET (77%), bývalými ET (72%) a nikoli HT (56%).

  • Po roce 2002 bylo shromazdování screeningu vysoké (asi 81%) mezi stávajícími a bývalými uzivateli EPT a ET a výrazne se zvýsilo mezi nikdy neuzívajícími (priblizne 62%).

  • Sazby invazivního karcinomu prsu výrazne klesly po celou dobu studia pro vsechny uzivatele HT, krome soucasných uzivatelu EPT.

  • Síly duktálního karcinomu in situ nebo DCIS se v zádné skupine nezmenily, ani nikdy nebyly pouzity HT.
Vetsina rakoviny prsu je typu duktálního karcinomu, tj. Zacíná v tubách nebo kanálech, které prenásejí mléko na bradavku. Druhým hlavním typem je to, kde zacíná v lobulích, cásti prsu, které produkují mléko.
Invazivní rakovina prsu znamená, ze se rozsírila z potrubí nebo laloku do jiné tkáne prsu. Neinvazivní rakovina prsu je také nazývána "in situ".

Tato studie ukazuje, ze zatímco se míra nejcastejsí neinvazivní rakoviny prsu nemení, míra invazivního karcinomu prsu výrazne poklesla po celou dobu studia.
Buist rekl:
"Záverem jsme dospeli k záveru, ze rozdíly v míre screeningové mamografie neumoznují vysvetlit pokles výskytu invazivního karcinomu prsu u zen, které prestaly uzívat hormonální terapii."
S jejími spoluautory navrhuje, aby výsledky ukázaly, ze HT má "okamzitý úcinek na míry rakoviny prsu", coz podporuje myslenku, ze vede k regresi nádoru.
Doporucují, aby studie zkoumaly vliv menící se expozice ve vztahu k výsledkum, "mely by zohlednovat ruzné expozice, charakteristiky jednotlivcu, metody screeningu a frekvenci".

Prostredky od Národního onkologického institutu, který podporuje konsorcium pro sledování rakoviny prsu, zaplatili za studii.
Dalsí podpora pri sberu dat o rakovine se objevila z nekolika státních oddelení verejného zdraví a registru rakoviny v USA.
Napsal Catharine Paddock PhD

Stres muze prinést lidi, aby si udrzeli co nejvíce soli jako jídlo hranolky.

Stres muze prinést lidi, aby si udrzeli co nejvíce soli jako jídlo hranolky.

Nedávná studie, která se bude prezentovat na konferenci "Hypotenze v psychiatrické kardiovaskulární nemoci" v italském meste Prato, ukázala, ze asi 30% afroamericanu si ponechává prílis mnoho sodíku, asi stejnou cástku, kterou bychom konzumovali z jídla malá objednávka francouzských hranolku.

(Health)

Nárazové triple nebo ctyrnásobné riziko sebevrazdy

Nárazové triple nebo ctyrnásobné riziko sebevrazdy

Otrava znásobuje dlouhodobé riziko sebevrazdy u dospelých, zejména pokud se to stane o víkendu, podle pruzkumu zverejneného v CMAJ. Príznaky nárazu rychle klesají, ale dlouhodobé úcinky mohou být závazné. Samovrazda je 10. nejcastejsí prícinou úmrtí v USA, kde podle údaju Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo v roce 2011 41,149 prípadu nebo 13 z 100 000 lidí.

(Health)