cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Léky s PTSD mohou zvýsit riziko demence

Pacienti s posttraumatickou stresovou poruchou mohou být vystaveni zvýsenému riziku demence, zejména pokud uzívají psychotropní léky, tvrdí nová studie.
Výzkumníci naznacují, ze léky pouzívané k lécbe PTSD mohou ovlivnit, jak porucha ovlivnuje riziko demence.

Vedci z University of Iowa dospeli k záverum analyzováním údaju více nez 3 miliony veteránu.

Zjistili, ze veteráni s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) meli mnohem vyssí riziko vývoje demence nez ti, kterí nemeli tento stav, ale riziko se lisilo v závislosti na lécích, které uzívali.

Studie spoluautor Dr. Thad Abrams z oddelení epidemiologie v Iowe a kolegové nedávno informovali o svých zjisteních Vestník americké geriatrické spolecnosti.

PTSD je stav dusevního zdraví vyvolaný svedkem nebo zazívajícím traumatickou událost.

Podle oddelení veteránu Spojených státu amerických asi 7 az 8 procent lidí v USA zazívá PTSD v urcitém okamziku svého zivota.

Podmínka je castejsí u osob v armáde, kterí mají více vystavení traumatickým a zivot ohrozujícím zkusenostem. Statistiky naznacují, ze priblizne 15 procent veteránu, kterí slouzili ve vietnamské válce, bylo diagnostikováno s PTSD, zatímco priblizne 12 procent veteránu z války v Zálivu má v daném roce stav.

Predchozí studie naznacují, ze osoby s PTSD mohou mít vetsí riziko kognitivního poklesu a demence. Pro jejich studium se Dr. Abrams a kolegové vydali na to, aby prozkoumali tuto skutecnost dále a aby vysetrili, jak mohou léky uzívané k lécbe PTSD ovlivnit riziko demence.

Psychoaktivní léky mohou ovlivnit, jak PTSD ovlivnuje riziko demence

Aby dospeli k záverum, výzkumníci prezkoumali zdravotní data 3 139 780 veteránu v USA s prumerným vekem 68 let, z toho 417 172 v záverecné analýze.

Na pocátku studie v letech 2002-2003 melo diagnózu PTSD celkem 22 674 úcastníku, ale vsechny subjekty nemely kognitivní poruchy a demenci.

Po více nez 9 letech sledování dostalo 25 639 úcastníku diagnózu demence.

Celkove mezi veterány, kterí nepouzívali zádné léky na pocátku studie, byli pacienti s PTSD mnohem pravdepodobnejsí, ze behem sledování vyvinou demenci.

Zdá se vsak, ze pouzití nekterých léku významne ovlivnuje riziko demence.

Veterinari s PTSD, kterí pouzívali selektivní inhibitory zpetného vychytávání serotoninu, nové antidepresiva a atypické antipsychotika, mají vyssí riziko demence nez pacienti s PTSD a bez PTSD, kterí tyto léky neuzívali.

Dále výzkumníci zjistili, ze pouzití inhibitoru zpetného vychytávání serotoninu-norepinefrinu, benzodiazepinu a nových antidepresiv bylo spojeno se zvýseným rizikem demence, nezávisle na diagnóze PTSD.

V komentári k tomu, co jejich závery ukazují, vedci ríkají:

"Diagnóza PTSD je spojena se zvýseným rizikem diagnostiky demence, která se lisí pri prijímání psychotropních léku."

Na základe svých zjistení výzkumníci tvrdí, ze je mozné, ze psychoaktivní léky mohou ovlivnit to, jak PTSD ovlivnuje riziko jednotlivce pri rozvoji demence, i kdyz si vsimnou, ze dalsí studie jsou potrebné k urcení, zda tomu tak je.

"Prestoze nase výsledky ukazují na významné nezávislé a efektivní modifikacní dopady, spojitost mezi uzíváním psychotropních léku a rizikem demence zustává oblastí pro dalsí vysetrování", ríkají autori.

"Proto doporucujeme dalsí výzkum, který by urcoval dávkování, trvání a indikace pro urcení toho, zda jsou úcinky psychotropních léku nezávislé na úcinku a úcinku ovlivnujícího riziko pro demenci zpusobené rozdíly v závaznosti a symptomatologii PTSD, jiné psychiatrické komorbidite, nebo zda predstavují nezávislé a prímé úcinky na neuropatogenezi demence ".

Zjistete, jak silný oranzový silice muze zlepsit príznaky PTSD.

Lécba glaukomu muze spocívat v zamerování na "tuhé bunky", které brání odtoku tekutin

Lécba glaukomu muze spocívat v zamerování na "tuhé bunky", které brání odtoku tekutin

Unikátní mezinárodní studie, která je neobvyklá, protoze poukazuje na mechanický rys bunek jako prícinu onemocnení, naznacuje, ze glaukom vzniká, kdyz nekteré bunky v oku ztuhnou a zabranují odtoku tekutiny a vyvolávají tlak. Lécby, které se zamerují na tuto tuhost, by mohly vést k lécení glaukomu, ríkají vedci.

(Health)

Jak orechy a vlasský orech snizují hladinu cholesterolu

Jak orechy a vlasský orech snizují hladinu cholesterolu

Obsah vlákniny, cholesterolu a zdraví srdce Dalsí výzkum Více prínosu pro zdraví Prehled rizik Vznikající dukazy naznacují, ze dieta bohatá na orechy muze pomoci snízit hladinu "spatného" cholesterolu lipoproteinu s nízkou hustotou (LDL) a zlepsit celkové zdraví srdce jako poskytování rady dalsích prínosu pro zdraví.

(Health)