cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o psoriáze na ocních víckách?

Obsah

 1. Co je psoriáza?
 2. Psoriáza a ocní vícka
 3. Lécba a domácí prostredky
 4. Zijící s psoriázou ocního vícka
Psoriáza je autoimunitní onemocnení, které zpusobuje stav kuze, pri kterém se kozní bunky rychle zrychlují na povrchu kuze. Muze se vyskytnout v jakékoli oblasti tela, vcetne ocních vícek.

Zatímco není lék na psoriázu, je k dispozici nekolik léku na predpis a bez predpisu. Krome toho existují domácí léky, které mohou snízit symptomy a nabídnout úlevu.

Co je psoriáza?

Psoriáza je celozivotní kozní onemocnení. Príznaky mohou být nekdy lepsí a jiné. Presná prevalence psoriázy není presne známá, ale asi 1 az 2 lidé z kazdých 100 mají tento stav.


Plaketa psoriáza je nejcastejsí formou psoriázy.

Existuje nekolik typu psoriázy. Plaketa psoriáza, coz je typ zpusobující náplasti na pokozce hlavy a kuze, je nejbeznejsí. Plaky jsou extra kozní bunky, které vytvárejí silné a stríbrité váhy a cervené skvrny na kuzi. Tyto náplasti jsou casto svedivé a mohou být bolestivé.

Psoriáza se obvykle vyskytuje na pokozce hlavy, kloubech, rukou a nohou. Psoriáza se vsak muze objevit témer kdekoli na tele, vcetne obliceje a vícek. Priblizne 10 procent lidí s psoriázou má postizení ocních vícek.

Podmínka nelze rozsírit z osoby na osobu. Psoriáza se vsak muze rozsírit na telo osoby. Suchá kuze je více náchylná k vývoji plaku psoriázy. Trauma na kuzi, jako je skrábanec nebo skrábání, zpusobuje, ze tato oblast má vetsí pravdepodobnost vzniku psoriázy.

Symptomy

Príznaky psoriázy se lisí, ale nejcastejsí príznaky zahrnují:

 • Kuze s cervenými skvrnami pokrytými stríbrnými, lupínkovitými váhy
 • Suchá kuze, která muze prasknout a krvácet
 • Svrbivá, horící nebo bolest kuze
 • Hrebíky, které se stávají hustsími, postríbrenými nebo mají hrebeny
 • Pevné, bolestivé nebo opustené klouby

Psoriáza se pohybuje v intenzite od hrstky skvrn az po záplaty na velkých plochách pokozky. Podmínka se obcas zlepsuje a zhorsuje a dokonce muze dojít k remisi.

Príciny

Psoriáza je spojena s imunitním systémem a telo nesprávne reaguje na kozní bunky tela. Imunitní reakce zpusobuje rychlý rust a obrat bunek kuze.

Nekteré veci mohou vyvolat první známky psoriázy nebo recidivy:

 • Infekce
 • Stres
 • Suché pocasí
 • Nekteré léky

Psoriáza a ocní vícka

Psoriáza na nebo kolem vícek je velmi obtízné, protoze kuze v této oblasti je velmi citlivá. Opuch muze dokonce zpusobit, ze se rasy otrou o ocnou kouli. Svedení zpusobí, ze psoriáza ocního vícka bude obcas nepríjemná a bolestivá.


Psoriáza na nebo kolem vícek muze být obtízné.

Krome toho, jelikoz je oko v blízkosti, mohou vsechny topické léky, jako je steroid, vést k závaznejsím problémum, jako je glaukom.

Symptomy

Vzhledem k tomu, ze supiny z kuze se odloucí od vícek, mohou se prilepit k rasám.

Okraje ocí mohou být cervené a krehké.

Pokud zánet po urcitou dobu trvá, mohou se okraje ocních vícek vrátit nahoru nebo dolu. Pokud se stanou obrácenými, rasy se mohou otrít proti ocní kouli. Mohlo by dojít k podrázdení a dalsím komplikacím.

Komplikace

Jednou z komplikací psoriázy je riziko vzniku uveitidy, zánetu v oku. Je vzácné, ale muze zpusobit zánet, suchost a nepohodlí. Muze mít drastický úcinek na zrak, pokud není osetren

Lokální antibiotika mohou být pouzívána k lécbe infekce a pacienti jsou obvykle predepisováni perorální kortikosteroidy, jako je prednison, ke snízení zánetu.

Pouzití lokálních steroidu na ocních víckách muze zpusobit vázné vedlejsí úcinky. Steroid muze vstoupit do oka a zpusobit problémy, jako je katarakta a glaukom. Je dulezité dodrzovat doporucení lékare presne s pouzitím topických nebo ústních steroidu.

Obvyklá komplikace psoriázy je zánet kloubu, který se vyskytuje az u 40% lidí s psoriázou. Tento zánet zpusobuje príznaky artritidy a je oznacován jako psoriatická artritida. Lékar provede hodnocení, zda je bolest kloubu psoriatická artritida nebo jestlize existuje jiná prícina.

Lécba a domácí prostredky

Kazdý, kdo má príznaky psoriázy, zejména na ocních víckách, by mel navstívit lékare. Pacienti casto vidí svého rodinného lékare a mohou se obrátit na odborníka na kuzi nebo na dermatologa.

Lidé, u kterých jiz byla diagnostikována psoriáza, by meli navstívit lékare, pokud se jejich stav zhorsí nebo mají skodlivé vedlejsí úcinky.

Zatímco není lék, osetrení psoriázy a opatrení domácí péce mohou nabídnout urcitou úlevu. Kortizonové krémy a vystavení pokozky malému mnozství prírodního slunecního svetla mohou poskytnout významnou pomoc.

Léky na predpis


Zvlástní steroidní léky urcené k pouzití kolem ocí mohou pomoci lécit psoriázu v této oblasti.

V nekterých prípadech muze být zvlástní lécba steroidy urcená k pouzití kolem ocí pouzita k lécbe zmekcení. Lékar musí peclive sledovat lécbu, protoze pokozka ocních vícek muze být snadno poskozena.

Pokud jsou lokální steroidy nadmerne uzívány v okolí ocí, muze se objevit glaukom nebo katarakta. To je duvod, proc doktor muze navrhnout, aby tlak v oku byl pravidelne kontrolován oftalmologem.

Protopická mast nebo Elidel smetana jsou preferovanou metodou lécby psoriázy kolem ocí. Tyto léky nejsou steroidy, ale mají vliv na imunitní systém.

Protopická mast nebo krém Elidel nezpusobí glaukom a je úcinný na ocní vícka, avsak muze trvat nekolik prvních dnu uzívání. Pouzití techto léku na psoriázu ocních vícek muze pomoci nekomu s psoriázou vyhnout se potenciálním vedlejsím úcinkum topických steroidu.

Domácí léciva a péce o ne

 • Drzte pokozku dobre zvlhcená: Jedná se o první krok v rízení svrbení, protoze snizuje zarudnutí a svedení a pomáhá lécit kuzi. Dermatologové doporucují tezké krémy a masti, které udrzují vodu v kuzi. Tezké zvlhcovace lze nalézt na volantu.
 • Jemne omyjte ocní vícka studenou vodou a citlivá pokozka nebo detský sampon mohou zmírnit podrázdení.
 • Existují volne prodejné produkty, které odstranují prebytecnou kuzi a snizují praskání. Kyselina salicylová a uhelný dehet jsou dve spolecné opravné prostredky.
 • Chladné koupele nebo sprchy mohou uklidnit pokozku, ale horké sprchy nebo vany mohou uschnout kuzi a zhorsit psoriázu.
 • Jablecný jablecný ocot je jemný dezinfekcní prostredek a muze uklidnit psoriázu behem vzplanutí. Ocet muze být pridán do vody do vody nebo aplikován prímo na kuzi. Nepouzívejte ocot na pokozce, která je prasklá nebo krvácí.
 • Krycí váhy s lotionem a obvazem, pokud jsou otevrené léze, které se mohou infikovat. Tato metoda nefunguje pro oci nebo oblicej, ale muze pomoci, pokud existují váhy jinde.

Lécení, které je treba vyloucit

Topické steroidy aplikované na ocní vícko se mohou dostat do oka a zpusobit vázné vedlejsí úcinky. Topické steroidy mohou zpusobit glaukom a kataraktu. Osoba s psoriázou ocního vícka by mela poradit se svým lékarem o moznostech lécby.

Zijící s psoriázou ocního vícka

Makeup

Makeup muze snízit výskyt zarudnutí a váhy. Make-up urcená pro citlivou plet je dobrá volba.

Nicméne, make-up muze interferovat s topickými léky a muze dále drázdit ocní vícko. Lidé s psoriázou by meli mluvit s lékarem o tom, jak nejlépe vyuzít make-up a rídit psoriázu vícek.

Piercing do obocí

U lidí s psoriázou zpusobuje obocí, které zpusobuje piercing, riziko vzniku psoriázy v obocí. Psoriáza muze být zpusobena traumatem kuze, jako je napríklad strih, modrina a piercing nebo tetování.

Osoba s psoriázou muze chtít mluvit s lékarem o tom, jak dostat piercing nebo tetování.

Lidé s piercingy obocí a psoriázou mohou v této oblasti dostat psoriázu a vlasy obocí mohou vypadnout. Meli by konzultovat s lékarem o prevenci a lécbe.

Deprese a spatné rozhodnutí spojené s predpojatostí pri rozhodování

Deprese a spatné rozhodnutí spojené s predpojatostí pri rozhodování

Studie, kterou provedli vedci z University College v Londýne, odhaluje, ze tezké rozhodnutí muze mít za následek spatné rozhodnutí a muze být spojeno s depresí. Studie je publikována v casopise PLoS Computational Biology. Kdyz je clovek prezentován s obtízným rozhodnutím, podvedome pouzívá podle výsledku studie jednoduchou metodu k odfiltrování mozností.

(Health)

Co je to ortostatická hypotenze?

Co je to ortostatická hypotenze?

Obsah Co je to ortostatická hypotenze? Príciny Príznaky Diagnostika Lécba a prevence Ortostatická hypotenze, nazývaná také posturální hypotenze, je definována jako náhlá pokles krevního tlaku zpusobená zmenou postoje, napríklad kdyz clovek vstane rychle. Kdyz clovek vstane po sedení nebo vleze, krev se normálne spojí v nohách z duvodu gravitace.

(Health)