cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Protein, který pomáhá zdrojovým potravinám rakovinných bunek, muze nabídnout nový terapeutický cíl

Rakovinné bunky mají mechanismus snímání zivin, který jim pomáhá konkurovat jiným typum bunek, aby se potraviny mohly rust paliva. Nový výzkum naznacuje zamerení na PAT4 - protein, který podporuje tento mechanismus - by mohl být zpusob, jak zastavit rust nádoru.
Studie ukazuje, ze pacienti s kolorektálním karcinomem, jejichz nádory mely vyssí hladiny PAT4 (hnedé barvení na obrázku B), vykazovaly horsí prezití.
Obrazový kredit: Oxfordská univerzita

V casopise je publikován clánek o studiu, který se uskutecnil na Oxfordské univerzite ve Velké Británii Onkogene.

Autori vysvetlují, ze rakovinové bunky mají casto mechanismy, které jim pomáhají obejít skutecnost, ze mají omezený prístup k zásobám krve bohatými na ziviny.

Pro jejich studium zkoumali roli PAT4 - protein transportující aminokyseliny, který podporuje jeden z techto mechanismu.

Ukázalo se, ze vysoké hladiny PAT4 jsou spojeny se snízeným prezíváním bez relapsu po operaci u pacientu s kolorektálním karcinomem. Ukázali také, ze spojení je "nezávislé na jiných hlavních patologických faktorech", které ovlivnují prezití.

Starsí autor Dr. Deborah Goberdhan z Oxfordského oddelení fyziologie, anatomie a genetiky ríká:

"Zjistili jsme, ze agresivní rakovinové bunky produkují více PAT4, coz jim umoznuje lépe vyuzívat dostupné ziviny nez bunky kolem nich - vcetne zdravých tkání."

Vyssí hladiny PAT4 korelovaly s horsími výsledky rakoviny

V jiné cásti studie vyvinul tým protilátku, která zvýraznuje PAT4 ve vzorcích lidských tkání. Vyuzili ho k vysetrení vzorku nádoru u pacientu s kolorektálním karcinomem.

Zjistili, ze hladiny PAT4 - identifikované protilátkou - korelovaly s vývojem rakoviny u pacientu, ze kterých pocházejí vzorky nádoru.

Pacienti, jejichz nádory mely vyssí hladiny PAT4, byly lépe vylouceny nez pacienti s nizsími hladinami; meli vetsí riziko relapsu a smrti.

Konecne, pri experimentech na mysích ockovaných lidskými nádorovými nádory, výzkumníci ukázali, ze snízení hladin PAT4 zpomaluje rust nádoru.

Dr. Goberdhan uzavírá:

"Tyto nálezy se vzájemne podporují, nejenze vyssí úrovne PAT4 znamenají horsí výsledek, ale snízení hladin zlepsuje situaci. Znamená to, ze jsme identifikovali mechanismus, který rakovinové bunky dávají prednost, a které bychom se mohli zamerit jako soucástí kombinované lécby. "

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno oznámila nový výzkum, který naznacuje, ze uzívání aspirinu muze zdvojnásobit prezití rakoviny. Studie, vedená Leidenským univerzitním lékarským centrem v Nizozemsku, zjistila, ze pacienti s gastrointestinálními onkologickými onemocneními, kterí uzívali aspirin po jejich diagnóze, byli více nez dvakrát casteji nez prezití, nebot se jim podarilo zachránit.

Semena hroznu muze odvrátit Alzheimerovu chorobu

Semena hroznu muze odvrátit Alzheimerovu chorobu

Semena hroznu obsahuje prírodní antioxidanty nazývané polyfenoly, které mohou pomáhat odvrátit Alzheimerovu chorobu, tvrdí vedci na Lékarské skole Mount Sinai v New Yorku, kterí písí o svých zjisteních v príspevku, který bude zverejnen v casopise Journal of Alzheimer's Disease. Predchozí studie naznacují, ze malé rozpustné klastry proteinu A-beta, nazývané "oligomery", které se nacházejí v mozku lidí s Alzheimerovou chorobou, jsou jedovatými mozkovými bunkami a zpusobují ztrátu pameti spojenou s onemocnením.

(Health)

Snake Venom by mohl odhalit odhalení léku na rakovinu, diabetes

Snake Venom by mohl odhalit odhalení léku na rakovinu, diabetes

Bylo zjisteno nové odhalení, které tvrdí, ze toxiny v hadí jed by mohly potenciálne otevrít dvere spickovým lécivum, které jsou schopné lécit tezké zdravotní stavy, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak a rakovina. Venom obecne obsahuje sortiment smrtelných molekul známých jako toxiny, nicméne tyto toxiny se zmenily z neskodných sloucenin, které predtím provádely jiné práce v tele.

(Health)