cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vse, co potrebujete vedet o propranololu

Obsah

 1. Co je propranolol?
 2. Pouzití
 3. Vedlejsí efekty
 4. Alternativy
Propranolol je typ léku, který se nazývá beta-blokátor. Funguje tím, ze pusobí na nervové impulzy ve specifických oblastech tela, jako je srdce. To zpusobuje, ze srdce porází pomaleji a pevneji.

Existuje nekolik nezádoucích úcinku a komplikací, které je treba vzít v úvahu pred podáním propranololu, stejne jako u nekterých lidí, kterí by se meli zcela vyhnout.

Tam je také nejaký nový výzkum mozných nových pouzití pro léky. Porozumení tomu, jak propranolol pusobí, muze pomáhat pacientum i lékarum rozhodnout se, zda jsou pro ne správné léky.

Co je propranolol?

Stejne jako zpomaluje srdce, propranolol také snizuje krevní tlak. Tím je zajisteno, ze bezpecné mnozství krve a kyslíku cerpá srdcem do zbytku tela.


Propranolol muze zpomalit rychlost srdecní cinnosti a snízit krevní tlak.

Znacky propranololu zahrnují Inderal, Inderal LA, InnoPran XL a Hemangeol. Je to lék na predpis, takze je k dispozici pouze u lékare. Propranolol je ve forme tablet, kapslí, perorálního roztoku (Hemangeol) a roztoku pouzívaného pro injekci.

Pouzití

Propranolol se obvykle pouzívá samostatne nebo v kombinaci s jinými léky k lécbe vysokého krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak zpusobuje, ze srdce pracuje prílis tvrde. Pokud je ponecháno nezaskrtnuté, muze se srdce a tepny zacnou opotrebovávat v prubehu casu. Srdce rídí prívod krve a pokud nefunguje správne, muze zpusobit poskození mnoha cástí tela.

Propranolol se také pouzívá k lécbe nebo prevenci závazných bolestí hlavy a migrény, chronické bolesti na hrudi a k ??lécbe nebo prevenci infarktu.

Lék je také pouzíván pro mnoho dalsích zvlástních podmínek. Lékari mohou predepisovat propranolol pro:

 • portální hypertenze
 • feochromocytom, nádor nadledvin
 • zásadní tres
 • supraventrikulární arytmie, abnormální rytmus v horních komorách srdce
 • panické poruchy
 • agresivní chování
 • nepokoj zpusobený antipsychotikami
 • infantilní hemangiom

Muze pomoci propranolol s dusevními poruchami?

Negativní emoce hrají obrovskou roli v dusevních poruchách, jako je napríklad posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Existuje rada zpusobu, jak psychiatri v soucasné dobe pomáhají lidem tyto emoce pracovat. Nedávná studie zverejnená v roce 2006 Neurobiologie ucení a pameti nalezly nekteré slibné dukazy, ze propranolol muze pomoci s tímto také.

Vedci zjistili, ze droga muze zablokovat posilování emocních vzpomínek, pokud je prijata predtím, nez je pamet vyvolána. To v podstate znehodnocuje emocionální pamet. To znamená, ze emocní pritazlivost osoby k negativní pameti nemusí být stejne silná pri uzívání propranololu. To by mohlo pomáhat lidem procházet silnou negativní emocní pametí nebo traumatickou událostí.

Dalsí studie zverejnená na Journal of Affective Disorders jiz uvedla, ze lidé s PTSD mají lepsí schopnost premýslet pri uzívání propranololu. Tyto kombinované studie naznacují, ze propranolol muze hrát úcinnou roli v pomoci lidem s PTSD.

Uzívání propranololu


Propranolol se obvykle uzívá ústami ve forme pilulek nebo kapslí.

Mnozství propranololu, které by clovek mel uzívat, se lisí. Správná dávka pro jednu osobu muze být prílis velká nebo prílis málo pro druhou. Je velmi dulezité pracovat prímo s lékarem, abyste se ujistili, ze hladina propranololu je správná a bude mít pozadovaný úcinek.

Existuje nekolik ruzných zpusobu, jak uzívat propranolol, ale vetsinou se uzívá ústne. Kapsle s prodlouzeným uvolnováním pomalu uvolnují lécivo do krevního obehu v prubehu dne. Obvykle se uzívají jednou denne a úcinky trvají 24 hodin.

Existují také tablety s okamzitým uvolnováním, které zacínají uvolnovat lék do krve brzy po jeho uzívání. Ty jsou uzívány ve více dávkách po celý den. Pocet pilulku závisí na reakci osoby na lécbu.

Vedlejsí efekty

Byla zvýraznena rada vedlejsích úcinku propranololu. Mezi nejcastejsí nezádoucí úcinky patrí:

 • suché oci
 • nevolnost
 • ospalost
 • prujem
 • pískání nebo príznaky bronchitidy
 • únava, pocit slabosti
 • ztráta vlasu
 • pomalejsí srdecní frekvence
 • zmeny pohlavního stylu
 • zmeny sexuální výkonnosti

Nekteré príznaky jsou mírné a mají tendenci odejít behem nekolika týdnu, jak se telo prizpusobí lékum. Jakékoli závazné príznaky nebo príznaky, které neodcházejí, by mely být projednány s lékarem. Mozná, ze osoba uzívá prílis mnoho léku nebo jejich telo nemusí na nej dobre reagovat.

Tam jsou také nekteré méne casté, ale závaznejsí príznaky spojené s propranololem. Osoba, která zazívá nekterý z techto príznaku, by mela okamzite svolat svého lékare.

 • problémy s dýcháním nebo bronchospasmy
 • pomalá srdecní frekvence
 • alergické reakce, jako je svedení, vyrázky a koprivka nebo otoky na obliceji nebo na jazyku
 • náhlé zvýsení hmotnosti
 • otoky nohou, kotníku nebo nohou
 • problémy s cirkulací, jako jsou studené ruce a nohy
 • náhlé zmeny hladiny cukru v krvi
 • potíze s spánkem nebo nocní mury
 • halucinace

Kvuli specifickým vedlejsím úcinkum existuje nekolik vecí, které by lékari dbali na to, aby rozhodli, zda je pacient schopen uzívat propranolol.

Lidé s poruchami dýchání, jako je astma, bronchitida nebo emfyzém, by nemeli uzívat propranolol. Podobne by se lidé s pomalým srdecním selháním nebo s nízkým krevním tlakem meli lék vyhnout.


Lidé s astmatem nebo jinými poruchami dýchání by nemeli uzívat propranolol.

Lékari budou také potrebovat vedet, zda má pacient v minulosti:

 • onemocnení jater nebo ledvin
 • problémy s cukrem v krvi nebo diabetes
 • problémy s cirkulací
 • poruchy stítné zlázy
 • mestnavé srdecní selhání
 • alergie
 • svalové poruchy
 • symptomy deprese

Osetrující zeny by se také mely vyvarovat uzívání drogy, protoze mohou precházet do materského mléka a poskodit kojící díte. Deti pod 4,5 kg by nemely dostávat propranolol.

Interakce

Uzívání jiných léku muze interferovat s tím, jak propranolol pusobí v tele. Kazdý, kdo uzívá léky k lécbe srdecních rytmu, by mel pred podáním propranololu mluvit se svým lékarem.

Lidé, kterí precházejí z jiných léku na krevní tlak, jako je klonidin, by meli delat pomalu. Lékar muze v prubehu nekolika dnu doporucit pomalé snízení dávky druhého léku pri zvysování dávky propranololu, aby se predeslo nezádoucím úcinkum.

Vzhledem k tomu, ze propranolol je betablokátor, nesmí se uzívat s jinými beta-blokátory. Kombinovaný úcinek snizuje srdecní frekvenci na nebezpecné úrovne. To je také prípad ACE inhibitoru, blokátoru kalciových kanálu a alfa-blokátoru, které mají vsechny podobné funkce. Uzívání ruzných léku urcených ke stejnému úcelu muze zpusobit nebezpecne nízkou srdecní frekvenci nebo dokonce selhání srdce.

Lidé uzívající propranolol by se meli rovnez vyvarovat nesteroidních protizánetlivých léku (NSAID), jako je ibuprofen. Tyto léky mohou snízit úcinky propranololu.

Pokud osoba potrebuje uzívat NSAID, mela by pracovat prímo s lékarem. Lékar muze pomoci rozhodnout o tom, která lék je nejlepsí a sledovat srdecní frekvenci, aby bylo mozné upravit hladiny jednotlivých léku podle potreby.

Propranolol muze také interagovat s jinými látkami, jako je alkohol. Pití alkoholu pri uzívání propranololu se nedoporucuje, protoze alkohol muze zvýsit hladinu propranololu v tele. To zpusobuje více nezádoucích úcinku pro mnoho lidí.

Alternativy

Kvuli komplikacím a rizikum spojeným s propranololem se mnoho lidí obrací na alternativní léky, aby zmírnovaly jejich príznaky.

Selektivní beta-blokátor, jako je metoprolol, muze mít méne nezádoucích úcinku na kardiovaskulární onemocnení u lidí, kterí se obávají o jejich respiracní zdraví.

Vzhledem k tomu, ze propranolol je také predepsán pro takové stavy jako je tres a prevence migrény, je obtízné dát alternativy, které odpovídají kazdému jednotlivému pouzití.

Nejlepsí postup pro pacienta je promluvit se svým lékarem. Pri zachování lékarské historie pacienta mohou lékari predepsat alternativu, která nejlépe odpovídá jejich specifickým potrebám.

10% snízení ceny ovoce a zeleniny "by mohlo zabránit tisíce úmrtí na srdecní choroby"

10% snízení ceny ovoce a zeleniny "by mohlo zabránit tisíce úmrtí na srdecní choroby"

Snízení ceny ovoce, zeleniny a zrn a zvýsení cen cukerných nápoju o 10% by mohlo zabránit více nez pul milionu úmrtí na kardiovaskulární onemocnení v USA do roku 2035. To je podle nového pruzkumu predlozeného v American Heart Association Epidemiology / Lifestyle 2016 Vedecké zasedání ve Phoenixu, AZ.

(Health)

Témer 95% klinických skupin pro uvedení do provozu je pripraveno prijmout rozpocty na uvedení do provozu

Témer 95% klinických skupin pro uvedení do provozu je pripraveno prijmout rozpocty na uvedení do provozu

Podle BMJ kariéry bude v dubnu 2012 94,2% nove vznikajících klinických komisaru (CCG) v Anglii schopno prevzít rozpocty na zadávání duvery v primární péci, kdyz projdou strategickým hodnocením zdravotní autority (SHA) jejich konfigurace. Pouze 5,8% skupin bylo hodnoceno jako "cervená" v systému hodnocení rizik, který merí 4 oblasti týkající se velikosti skupiny uvádení do provozu, tréninku a tvaru, zatímco 94.

(Health)