cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ceny za náhradu kycle v USA Vary hojne

Studie, která pouzívala techniky "tajného zákazníka", aby zjistila cenu náhrazky kycle v nemocnicích v USA, zjistuje obrovskou variaci v cene az o deset, s mnoha kontaktovanými nemocnicemi, kterí nemohli dát odhadovanou cenu .
Hlásení v 11 JAMA interní medicína, výzkumníci z University of Iowa (UI) Health Care a Iowa City VA Medical Center tvrdí, ze jejich zjistení zduraznují obtíze, kterým celí Americtí spotrebitelé pri snaze získat ceny za bezný chirurgický zákrok.
Spotrebitelé mohou získat informace o kvalite nemocnic v USA relativne snadno, ale informace o cenách jsou podle studie mnohem tezsí, coz naznacuje, ze úsilí o dosazení vetsí transparentnosti pri tvorbe cen bylo do znacné míry neúcinné.
Vedoucí autor Jaime Rosenthal ríká ve svém prohlásení:
"Doslo k mnoha iniciativám ke zvýsení transparentnosti v oblasti cen, vcetne státních a federálních zákonu, a presto mnoho nemocnic není schopno poskytnout informace o cenách pro spolecný postup."
Rosenthal, v soucasné dobe senior ve Washingtonské univerzite v St. Louis, provedl výzkum jako letní projekt na UI Carver College of Medicine.
Pro jejich studium, výzkumníci náhodne vybrali dve nemocnice z kazdého státu v USA, plus District of Columbia, který provedl totální náhrazky kycle. Zahrnovaly také 20 spickových ortopedických nemocnic z Zprávy a Zprávy Spojených státu hodnocení.
Chcete-li zjistit, co si nemocnice poplatek, Rosenthal predstíral, ze se ptá jménem fiktivní pacienta, 62-rok-stará babicka bez zdravotního pojistení, který bude platit za rízení sama.
Rosenthal pozádal kazdou nemocnici, aby poskytla nejnizsí "úplnou" cenu (to je lékar a poplatek za nemocnice) za volbu celkové náhrady kycelního kloubu.
Kdyz byla nemocnice schopna poskytnout odhad pouze za nemocnicní poplatek a nikoliv za lékarský poplatek, vedci se obrátili na ortopedickou operaci pridruzenou k nemocnici, aby získali odhad lékarské péce.
Vedci kontaktovali kazdou nemocnici az petkrát, aby získali nabídku.
Výsledky ukazují, ze 40% spickových ortopedických nemocnic a 36% tech, kterí nejsou v top pozici, nebylo schopno poskytnout odhadovanou cenu za totální náhradu kycle.
Navíc z tech, které by mohly odhadnout, byl desetinásobný rozdíl mezi nejnizsími za 11 100 dolaru a nejvyssí za 125 798 dolaru.
Rosenthal popisuje tuto zmenu jako "zarázející", zejména proto, ze se "snazila poskytnout kazdé nemocnici identické informace o tom, co by postup vyzadoval".
Pouze 9 z 20 spickových nemocnic (45%) a 10 z tech, kterí nebyli v nejvyssím hodnocení (10%), dokázali poskytnout dokoncenou sjednanou cenu za tento postup.
Vedci byli schopni sestavit kompletní ceny za dalsí 3 nejlépe hodnocené (15%) a 54 nezabezpecené (53%) kontaktováním nemocnic a pridruzených lékarských ordinací samostatne.
Souhrn techto výsledku se pohyboval v rozmezí od 12 500 do 105 000 dolaru v nejvyssích nemocnicích a od 11 100 do 125 798 dolaru v nejvyssích nemocnicích.
Vedci nemohli najít zádné specifické charakteristiky nemocnice ani duvody, proc byly vyssí ceny vyssí a nizsí byly nizsí, i kdyz pripoustejí, ze jejich studie pouze vzorkovala malý pocet nemocnic.
Starsí autor Peter Cram, profesor interního lékarství v UI a reditel divize generálního interního lékarství, ríká:
"Velké zjistení bylo naprosto obrovské rozdíly v cenových odhadech."
"Veríme, ze nase výsledky zduraznují skutecnost, ze nemocnice mají velmi tezké znát své vlastní ceny," dodává.
Rosenthal ríká, ze obrovský cenový rozsah, který nasli, naznacuje, ze "duvtipný" spotrebitel by mohl nakupovat a ucinit nekteré významné úspory.
"Nase studie naznacuje, ze je dulezité, aby spotrebitelé zádali o informace o nákladech na lékarskou péci a postupy a aby byli trvale trpeliví". naléhave vyzývá Rosenthal a dodává, ze poselstvím pro tvurce politik a manazery nemocnic je, ze mají za sebou dlouhou cestu ke zlepsení cenotvornosti.
V doprovodném pozvaném komentári vedci z politologie Andrew Steinmetz a Ezekiel Emanuel z Pennsylvánské univerzity ve Philadelphii pripomínají soucasný stav amerického systému zdravotní péce se soucasným stavem maloobchodního automobilového prumyslu v padesátých letech, kdy se ceny mezi prodejci výrazne lisily, v závislosti na jaké "exorbitantní" poplatky byly pridány k preprave, "poplatky za prípravu" a dalsí falesné duvody bez vedomí kupujícího.
"Neexistuje duvod pro neschopnost hlásit odhadu poplatku nebo 12-násobnou cenovou variabilitu pro spolecný volitelný postup, jako je náhrada kycle," písí a predpovídá, ze poskytovatelé zdravotní péce budou nakonec cestovat stejnou cestou jako jeden dealeri automobilu byli nuceni prijmout, s federálními zákony prinesl, aby je zverejnit úplné informace o cenách.
Prostredky od Národních ústavu zdravotnictví pomohly studovce zaplatit.
V listopadu 2012 chirurg s Loyola University Health System popsal novou strategií náhrady kyclí, techniku ??predního prístupu, která pacientovi umoznuje snízit bolest, má rychlejsí zotavení a zlepsuje pohyblivost.
Napsal Catharine Paddock PhD

Radioterapie pridaná k lécbe hormonu muze zabránit mnoha rakovine prostaty

Radioterapie pridaná k lécbe hormonu muze zabránit mnoha rakovine prostaty

Výsledky z velké studie ukázaly, ze kombinace radioterapie a hormonální terapie u pacientu s karcinomem prostaty významne zlepsila prezití muzu ve srovnání s lécbou hormonální lécbou samotnou. Studie byla provedena Radou pro lékarské výzkumy (MRC) ve spolupráci s NCIC Clinical Trials Group, která se nachází na Queen's University v kanadském Kingstonu.

(Health)

Bude velký soda Ban Help New York Obezita bitva? Zdá se, ze ne

Bude velký soda Ban Help New York Obezita bitva? Zdá se, ze ne

Bude nápad primátora Michaela Bloomberga zakazovat velké sladké nápoje v New Yorku nejaký vliv na míru obezity? Vedci na univerzite v Alabame v Birminghamu to nemyslí. Ríkají, ze pozornost je prílis úzká - jen na jednu vec - a neresí velký obrázek v boji proti epidemii obezity.

(Health)